8 Agendy

 

8 Czytelnia Główna


 

ul. Sokoła 13, I piętro p. 22

(tel.) (017) 866-68-46

e-mail: czytelnia@wimbp.rzeszow.pl


Kierownik: mgr Monika Marek

 

 

 

8 Katalog online Czytelni Głównej
 

>> WIRTUALNA KOLEKCJA CZASOPISM REGIONALNYCH 


INFORMACJA o OGRANICZENIACH w UDOSTĘPNIANIU ZBIORÓW
w
CZYTELNI GŁÓWNEJ przy ul. SOKOŁA 13

Szanowni Czytelnicy

 Z powodu prowadzonych prac remontowych w magazynach książek CZYTELNI GŁÓWNEJ  księgozbiór o numerach sygnatur
od
A-20901 do A-58420 nie będzie udostępniany.
 


>> Godziny otwarcia:
 

w okresie wrzesień - czerwiec
poniedziałek 12.00 - 20.00
wtorek - piątek 9.00 - 20.00
sobota 9.00 - 15.00

w okresie wakacji
poniedziałek-piątek 9.00 - 16.00
sobota nieczynne


     W Czytelni Głównej przygotowano 4 stanowiska komputerowe dla użytkowników korzystających ze zbiorów bibliotecznych. Komputery w Czytelni służą do przeglądania katalogów elektronicznych,  korzystania z pakietu biurowego MS Office  oraz z Internetu.
Na stanowiskach komputerowych zapewniono również dostęp do zasobów
Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Dostęp do Internetu jest bezpłatny i przeznaczony wyłącznie dla tych osób, które korzystają z księgozbioru Czytelni Głównej.

                                                     Zapraszamy do biblioteki.


Informacja dla osób zamawiających w Czytelni starsze roczniki czasopism!

Zamówienia na czasopisma ze zbiorów Magazynu Rezerwowego o sygnaturze NA/rok i sygnaturze rozpoczynającej się cyfrą 3: np. 3 I RZE/rok ; 3 II Nie/rok ; 3 III Prze/rok
należy składać z 1-dniowym wyprzedzeniem.
 

Zamówienia można dokonać osobiście w Czytelni Głównej bądź telefonicznie lub e-mailem na adres czytelnia@wimbp.rzeszow.pl


Po złożeniu zamówienia pracownicy Biblioteki przywożą czasopisma z magazynu rezerwowego - korzystanie z czasopism odbywa się w Czytelni Głównej.

 


INFORMACJA O WYPOŻYCZENIACH MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

 INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Na potrzeby Czytelników Biblioteka, jeśli nie posiada w swoich zbiorach poszukiwanych materiałów, może sprowadzić z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

W przypadku czasopism Biblioteka sprowadza tylko kserokopie konkretnych artykułów.

Dane niezbędne do złożenia zamówienia:

- imię i nazwisko, telefon kontaktowy lub adres e-mail - zamawiającego

- dane bibliograficzne zamawianego dokumentu:

- książka: autor, tytuł, rok wydania,

- artykuł: pełny tytuł czasopisma, rok, numer, autor, tytuł i stronę zamieszczonego artykułu.

Zamówienia można dokonać:

- osobiście w pok. nr 22 – Czytelnia Główna

- telefonicznie 017-866-68-46

- drogą elektroniczną na adres e-mail :  czytelnia@wimbp.rzeszow.pl

- od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.30

Wszystkie sprowadzone materiały do Biblioteki są udostępniane na miejscu w Czytelni Głównej.

 INFORMACJA DLA BIBLIOTEK

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi ze zbiorów własnych innym bibliotekom, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, na potrzeby Czytelników oraz organizowania wystaw tematycznych lub okolicznościowych.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad zamawiania  i korzystania  z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uzyskają Państwo pod nr telefonu 017-866-68-46

 Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.


 


>> Liczba miejsc: 38

>> Zbiory:

piśmiennictwo naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych, wydawnictwa regionalne, literatura piękna polska i obca, zbiory specjalne (w tym: starodruki, rękopisy, kartografia, grafika) oraz archiwalne roczniki czasopism.
Czytelnia dysponuje także księgozbiorem podręcznym, w którym kolekcjonowane są publikacje o charakterze informacyjnym (m.in. encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory biograficzne). Znaczną grupę wśród zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym dokumentów stanowią obce wydawnictwa informacyjne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.


>> Usługi:

udostępnianie na miejscu, informacja biblioteczna i rzeczowa, wypożyczenia międzybiblioteczne.


>> Zasady korzystania z Czytelni Głównej:

1. Z Czytelni Głównej mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia, na podstawie ważnego dowodu tożsamości.

2. W Czytelni można korzystać ze wszystkich jej zbiorów, wypełniając rewersy. Jedynie starodruki i niektóre zbiory o specjalnej wartości udostępniane są tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
 
3. Nie można kopiować materiałów bibliotecznych wydanych do 1945 roku włącznie, a także innych o szczególnej wartości bibliofilskiej i historycznej.

4. Czytelnik odpowiada za uszkodzenia materiałów bibliotecznych powstałych z jego winy.

5. Zbiorów bibliotecznych nie należy wynosić poza Czytelnię bez wiedzy dyżurnego bibliotekarza.
Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Czytelni Głównej oraz Wypożyczalni Międzybibliotecznej określają odpowiednie regulaminy dostępne w Czytelni Głównej WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13.

 

 

 

 
Do góry