Dębica to miasto malowniczo położone na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, nad rzeką Wisłoką. Miasto lokowane w 1358 roku na prawie średzkim staraniem Świętosława herbu Gryf u Kazimierza Wielkiego. Ponowna lokacja miała miejsce w 1372 na prawie magdeburskim. Duży wpływ na rozwój miasta miała dolina Wisłoki, którą wiódł trakt z Węgier przez Żmigród, Dębicę aż do Sandomierza. Ożywienie gospodarcze Dębicy nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku. W 1856 r. wybudowano linię kolejową Kraków – Dębica – Lwów, która przez lata stawiała miasto w szeregu miejsc atrakcyjnych do lokalizacji zakładów przemysłowych. W 1914 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej, Dębica odzyskała prawa miejskie. W latach 1936-1939 w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstała tu fabryka opon samochodowych. Podczas okupacji hitlerowskiej w mieście znajdował się obóz pracy przymusowej i getto.

Zabytki:

 • Kościół Farny
 • Synagoga Nowomiejska
 • Kaplica grobowa Raczyńskich
 • Plac Gryfitów wraz z Figurą Matki Boskiej Niepokalanej
 • Dwór na Wolicy
 • Budynek I Liceum Ogólnokształcącego
 • Kościół klasztorny Sióstr Służebniczek Dębickich
 • Stary Cmentarz
 • Kirkut

 • Cmentarz wojskowy założony podczas I wojny światowej
 • Źródła:
  A. Bata, Dębica i ziemia dębicka, Krosno 1997
  Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967

  W zbiorach PBC:

  1. Józef Szydłowski : pierwszy dyrektor dębickiego gimnazjum - Górska, Lidia (1960- )
  2. Michał Władysław Urbanek - dębickie lata - Urbanek, Michał Władysław (1886-1982)
  3. O ludziach i wydarzeniach z lat szkolnych - Przewłocki, Adam
  4. Wychowawca Polskości : Tadeusz Gawryś (1881-1914) - Więch, Arkadiusz Stanisław (1982- )

  5. Widokówki

  6. Dębica. Gymnazyum und Gebirgspartie = Gymnazyum i okolica górzysta [Widokówka czysta]
  7. Dębica. Rynek [Fotowidokówka czysta]
  8. Dworzec kolei w Dębicy = Bahnhof in Dębica [Fotowidokówka z obiegu]
  9. C. k. Gimnazyum Dębica [Fotowidokówka z obiegu]
  10. Dębica [Fotowidokówka z obiegu]
  11. Dębica [Fotowidokówka z obiegu]
  12. Dębica-Zawada. Zamek, część wschodnia = Schloss Ostfront [Widokówka z obiegu]
  13. Pozdrowienie z Dębicy : Hotel Polski A. A. Zakrzyczkowskich w Dębicy [Fotowidokówka z obiegu]
  14. Dębica. Ringplatz - Ostseite = Rynek część wschodnia [Widokówka z obiegu]

  15. Mapa

  16. Ropczyce u. Dębica : Karte des westlichen Russlands. Gruppe III. J. 41 [mapa]

  17. Sprawozdania

  18. Sprawozdania szkolne C. K. Gimnazyum w Dębicy

  Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.