Dukla leży wśród wzniesień Beskidu Dukielskiego nad rzeką Jasiołką, będącą dopływem Wisłoki. Najstarsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1366 r. Od początku swojego istnienia Dukla była miastem prywatnym. Pierwszym właścicielem był kanclerz Janusz Suchywilk. Kolejni właściciele to Kobylańscy, Cikowscy, Jordanowie, Męcińscy, Ossolińscy, Mniszchowie, Stanisław Szczęsny Potocki, Stadniccy i ponownie Męcińscy. W XVIII wieku Dukla stała się ośrodkiem kultury i życia politycznego. Na zamku dukielskim mieścił się teatr i Loża Wolnomularska. Podczas rozbiorów miasteczko podupadło i straciło ostatecznie na znaczeniu. W XIX wieku powstał w Dukli browar, gorzelnia, fabryka zapałek i stearyny oraz tartak. W 1937 roku miasto było widownią strajku chłopskiego i jego pacyfikacji. W czasie II wojny światowej toczyły się tu zaciekłe walki. Największe straty poniosło miasto we wrześniu 1944 roku, kiedy znalazło się w centrum ogromnej bitwy o Przełęcz Dukielską w tzw. Dolinie Śmierci.

Zabytki:

 • Klasztor oo. Bernardynów
 • Kościół parafialny
 • Pałac z XVII wieku zbudowany przez Mniszchów
 • Cmentarz wojenny z okresu I i II Wojny Światowej
 • Ratusz i kamieniczki w rynku

Źródła:
W. Bełza, Iwonicz i jego okolice, Lwów 1885
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967
J. Michalak, Dukla i okolice, Krosno 1996

W zbiorach PBC:

 1. Błogosławiony Jan z Dukli : wspomnienia z jego życia i czci pośmiertnej (z rycinami) - Bogdalski, Czesław (1853-1935)
 2. Budowa geologiczna okolic Dukli i Żmigrodu = Sur la structure géologique de la région de Dukla et Żmigród. (Karpates polonaises centrales) - Warchałowska-Pazdrowa, Olga
 3. Dorobek pracy na niwie społecznej towarzystw i organizacyj kulturalno-oświatowych w powiecie krośnieńskim
 4. Iwonicz i jego okolice - Bełza, Władysław (1847-1913)
 5. Monografia Dukli : z trzema tablicami w heliograwurze i 38 illustracyami w tekscie wedle oryginalnych zdjęć autora
 6. Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy - Krukierek, Józef
 7. Studya do historyi sztuki i kultury wieku osiemnastego w Polsce. T. 1, Monografia Dukli - Świeykowski, Emmanuel (1874-1909)

 8. Widokówki

 9. Dukla. Klasztor [Fotowidokówka z obiegu]
 10. Eine Serpentine der Dukla-Pab-Strabe mi vorgehenden gemischten Truppen [Fotowidokówka z obiegu]
 11. Cudowna obrona miasta Lwowa w r. 1648 przed Tatarami za przyczyną Św. Jana z Dukli [Widokówka czysta]
 12. Dukla. Klasztor O.O. Bernardynów [Fotowidokówka]
 13. Dukla-Kaplica św. Jana [Widokówka]
 14. Dukla z górą Cergowską [Widokówka]
 15. Dukla. Kościół i Plebanja [Widokówka]
 16. Schronisko na Puszczy Błog. Jana w Dukli [Widokówka]

 17. Fotografie Jerzego Wygody

 18. Kirkut w Dukli I [Fotografia]
 19. Kirkut w Dukli II [Fotografia]
 20. Kirkut w Dukli III [Fotografia]

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.