Jasło znajduje się w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich, na przecięciu rzek Wisłoki, Ropy oraz Jasiołki. W 1365 roku otrzymało prawo miejskie. Jasło należało do zamożnych miast królewskich i było siedzibą starosty. Miasto było kilkakrotnie niszczone podczas najazdów Tatarów, Węgrów i Szwedów oraz nawiedzane przez klęski żywiołowe. W 1846 roku stanowiło jeden z ośrodków ruchu chłopskiego. Zbudowanie podkarpackiej linii kolejowej wpłynęło na dalszy rozwój Jasła, które dzięki połączeniu kolejowemu z Rzeszowem stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. W 1859 roku mieszkający wtedy w Jaśle Ignacy Łukasiewicz zbudował pierwszą na świecie destylarnię ropy naftowej. Jego prace badawcze nad zastosowaniem użytkowym oleju skalnego, skonstruowanie lampy naftowej przyczyniły się do rozbudowy kopalń w okolicach Jasła i Krosna. Podczas I wojny światowej Jasło poniosło duże straty w czasie przemarszów wojsk biorących udział w bitwie pod Gorlicami. W okresie międzywojennym przemysł naftowy stanowił podstawową gałąź gospodarki miasta i powiatu. Sytuację gospodarczą Jasła poprawiło uruchomienie w 1937 roku zakładów chemicznych "Gamrat". II wojna światowa przyniosła poważne straty miastu, a okupant niemiecki stosował w Jaśle wszystkie znane nam formy represji i eksploatacji podbitych przez siebie terenów.

Zabytki:

 • Kościół farny
 • Pałac neogotycki w stylu angielskim w Gorajowicach
 • Stary cmentarz
 • Kaplica gimnazjalna p.w. św. Stanisława
 • Kościół i Klasztor Franciszkanów
 • Kościół i Klasztor Wizytek
 • Pomnik grunwaldzki na Górce Klasztornej
 • Figura św. Jana Nepomucena
 • Kirkut
 • Park miejski
 • Resztki murów miejskich

Źródła:
A.Bata, Jasło i okolice, Krosno 1996
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967

W zbiorach PBC:

 1. Jasło oskarża faszyzm
 2. Księga pamiątkowa 70-lecia Państwowego Gimnazjum imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle : 1868-1938
 3. Nad trzema wodami - Cygan, Edward
 4. Opis powiatu jasielskiego - Sarna, Władysław
 5. Statystyka naftowa za lata 1930-1939 i 1939-1944 : rejony naftowe : Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok
 6. Wiosna Ludów w jasielskiem : na podstawie rękopiśmiennych materyałów posła Franciszka Trzecieskiego i Rady Narodowej Obwodu Jasielskiego - Kucharski, Władysław Wiktor
 7. Wizytki wilneńskie w Jaśle : kilka wspomnień na podstawie kroniki klasztornej - Sarna, Władysław

 8. Widokówki

 9. Rada powiatowa. (Rezydencja Najjaśniejszego Pana) [Widokówka z obiegu]
 10. Jasło. C. k. gimnazyum [Widokówka z obiegu]
 11. Jasło. Rynek [Widokówka czysta]
 12. Jasło. Kasa Oszczędności [Grafika w formie pocztówki czysta]
 13. Jasło. Bank Austryacko-Węgierski [Widokówka czysta]
 14. Jasło - Ulica Kościuszki [Widokówka czysta]
 15. Jasło. Klasztor P.P. Wizytek [Grafika w formie pocztówki czysta]
 16. Jasło. Klasztor S.S. Wizytek [Widokówka czysta]
 17. Jasło. Gorajowice Pałac [Widokówka z obiegu]
 18. Jasło. Park Miejski [Widokówka z obiegu]
 19. Jasło. Ul. Czackiego - Kaplica gimnazjalna [Widokówka czysta]
 20. Jasło. Dwór Gorajowice [Widokówka]
 21. Jasło. Pomnik Kościuszki [Widokówka]
 22. Jasło [Widokówka]
 23. [Jasło. Gimnazjum i kaplica] [Widokówka]
 24. [Jasło. Kościół Franciszkanów] [Widokówka]
 25. Jasło. Ulica basztowa [Widokówka]
 26. Jasło. Ulica 3 go Maja [Widokówka]
 27. Jasło. Park miejski [Widokówka]
 28. Jasło. Gorajowce [Widokówka]
 29. Jasło. Rynek [Widokówka]
 30. Jasło. Kościół O.O. Franciszkanów [Widokówka]
 31. Jasło. Stacja kolejowa-Bahnhof [Widokówka]
 32. Jasło. Rynek [Widokówka]
 33. Jasło. Kościół Franciszkański-Franciskanerkirche [Widokówka]
 34. Jasło. Rynek [Widokówka czysta]

 35. Grafiki

 36. Kościół parafialny w Jaśle, w Galicyi
 37. Ruiny Jasła I. Jasło, miasto kominów
 38. Ruiny Jasła II. Zniszczona Elektrownia Miejska z roku [1944?]
 39. Ruiny Jasła III. Fragment Elektrowni Miejskiej zniszczonej przez okupanta. 1945
 40. Ruiny Jasła IV. Parkhaus rok 1944

 41. Fotografie Jerzego Wygody

 42. Jasło Nr 22 [Fotografia]
 43. Jasło Nr 23 [Fotografia]

 44. Czasopismo

 45. Głos Jasielski : pismo dla popierania i obrony interesów katolickiej ludności polskiej. 1914, R. 4, nr 7

 46. Sprawozdania

 47. Sprawozdania szkolne gimnazjum w Jaśle
 48. Sprawozdania szkolne gimnazjum żeńskiego w Jaśle
 49. Sprawozdania Dyrekcji Gimnazjum w Jaśle
 50. Sprawozdanie ze Zjazdu Jubileuszowego : dodatek do Księgi Pamiątkowej 70-lecia Państwowego Gimnazjum imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 1868-1938

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.