Krosno leży w południowo-wschodniej Polsce, przy ujściu rzeki Lubatówki do Wisłoka, na obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, wchodzącej w skład Pogórza Środkowobeskidzkiego. Historia miasta sięga XI wieku, kiedy to na obronnie położonym wzgórzu nad Wisłokiem założono rolniczą osadę. W 1282 r. książę krakowski - Leszek Czarny, nadał biskupowi lubuskiemu immunitet, w którym wśród posiadłości biskupstwa, wymienione było również Krosno. W połowie XIV wieku Krosno przeszło w ręce Kazimierza Wielkiego i otrzymało prawa miejskie na prawie magdeburskim. W latach 1399 i 1415 otrzymało od króla Władysława Jagiełły przywileje sprzyjające rozkwitowi handlu i rzemiosła. Wiek XVI to okres szczególnego rozkwitu miasta. Leżało ono przy ważnych szlakach handlowych, prowadzących nad Morze Czarne, na Węgry, Ruś Czerwoną i Śląsk. Miasto przyciągało wielu artystów, znakomitych architektów, snycerzy, rzeźbiarzy i malarzy. Dzięki ich wysiłkom i geniuszowi Krosno zyskało chlubne miano "Małego Krakowa". W 1638 roku wybuchł groźny pożar, który, strawił większość zabudowy. Trudną sytuację gospodarczą, pogorszył najazd szwedzki w 1655 roku, a w 2 lata później atak oddziałów księcia Jerzego II Rakoczego. W latach późniejszych, podczas konfederacji barskiej w okolicy Krosna miały miejsce potyczki z Moskalami. Odkrycie w okolicy złóż ropy naftowej przyczyniło się do gospodarczego ożywienia regionu. Warto wspomnieć tu o Ignacym Łukasiewiczu, wynalazcy lampy naftowej. Druga połowa XIX w. to imponujący rozwój krośnieńskiego tkactwa. Po I wojnie światowej Krosna nie ominął kryzys gospodarczy i duże bezrobocie. Sytuacje w niewielkim stopniu poprawiło powstanie nowych fabryk takich jak: huta szkła (1923 r.), Zakłady Gumowe "Wudeta" (1932 r.) czy Zakłady Przemysłu Lniarskiego "KROSNO". Pomyślny rozwój Krosna przerwała II wojna światowa. Wywieziono bądź zdewastowano urządzenia z huty szkła, rafinerii, zakładów lniarskich, przemysł krośnieński został całkowicie zniszczony.

Zabytki:

 • Kościół oo. Franciszkanów
 • Kościół Farny
 • Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów
 • Kościół św. Wojciecha
 • Kościół i Klasztor oo. Kapucynów
 • Kaplica Emaus przy ul. Kletówka
 • Kościół NMP Królowej Polski
 • Kościół św. Piotra i św. Klasztor Jezuitów
 • Zabytkowe pałace i kamienice Krosna
 • Zabytkowe cmentarze Krosna

Źródła:
W. Bełza, Iwonicz i jego okolice, Lwów 1885
S. Kłos, Krosno i okolice : przewodnik, Warszawa 1987
J. Krukierek, Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy, Krosno 1936
M. Ziobro, Krosno i okolice, Rzeszów 1986

W zbiorach PBC:

 1. Cztery portrety rodziny Oświęcimów w kościele OO. Franciszkanów w Krośnie - Mycielski, Jerzy
 2. Dokument z roku 1467 dla miasta Krosna - Seruga, Józef
 3. Dorobek pracy na niwie społecznej towarzystw i organizacyj kulturalno-oświatowych w powiecie krośnieńskim
 4. Iwonicz i jego okolice - Bełza, Władysław
 5. Klasztor franciszkański w Krośnie - Antoniewicz, Władysław Leon
 6. Kronika Szkoły Powszechnej Żeńskiej w Krośnie : 1927-1976
 7. Krosno w wiekach średnich - Lewicka, Anna
 8. Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym - Sarna, Władysław (1858-1929)
 9. Przepisy organizacyjne krajowej szkoły zawodowej dla nauki tkactwa w Krośnie : wydane rozporządzeniem Wydziału krajowego z dnia 27. Sierpnia 1889 L. 40212
 10. Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy - Krukierek, Józef
 11. Statut spółki rolniczo-handlowej „Snop” w Krośnie stowarzyszenia zarejestrowanego z ograniczoną poręką
 12. Statystyka naftowa za lata 1930-1939 i 1939-1944 : rejony naftowe : Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok

 13. Widokówki

 14. Krosno. Poczta [Widokówka czysta]
 15. [Krosno - Pomnik Ignacego Łukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej] [Fotowidokówka czysta]
 16. Krosno. Dworzec kolejowy [Widokówka]
 17. Krosno. Rynek [Widokówka]
 18. Krosno. Rynek [Widokówka]
 19. Krosno. Widok ogólny i szyby naftowe [Widokówka]
 20. Krosno. Kopalnie nafty [Widokówka]
 21. [Krosno. Kościół OO. Kapucynów] [Fotowidokówka]
 22. Krosno. Sąd Grodzki [Widokówka]
 23. [Krosno. Widok ogólny] [Fotowidokówka]
 24. Krosno. Teil des Ringplatzes = Krosno. Fragment rynku [Widokówka]
 25. [Krosno. Kamienice podcieniowe w rynku] [Fotowidokówka]
 26. [Krosno. Widok z nad Wisłoka] [Fotowidokówka]
 27. [Projekt pomnika w Krośnie „Poległym w walce z faszyzmem”] [Widokówka]
 28. [Krosno. Rynek] [Fotowidokówka]
 29. [Krosno. Ołtarz boczny kościoła OO. Kapucynów] [Widokówka]
 30. [Krosno. Ołtarz główny kościoła OO. Kapucynów] [Widokówka]
 31. [Fragment Rynku w Krośnie] [Fotowidokówka]
 32. [Krosno. Widok znad Lubatówki] [Fotowidokówka]
 33. [Krosno. Fragment rynku] [Fotowidokówka]
 34. [Krosno. Podcienia w rynku] [Fotowidokówka]
 35. Krosno : Rynek [Widokówka]
 36. Krosno. Kościół OO. Franciszkanów [Widokówka]
 37. Krosno C. K. Seminarium Nauczycielskie – C. K. Wyższa Szkoła Realna [Widokówka]
 38. Tkalnia mechaniczna w Krośnie [Widokówka]
 39. Widok z Krosna [Widokówka]
 40. [Park miejski i panorama Krosna] [Fotowidokówka]
 41. Krosno. Gimnazjum [Fotowidokówka]
 42. Krosno. Sokół [Fotowidokówka]
 43. Rynek. Pocienia krośnieńskie [Fotowidokówka]
 44. Krosno. Państwowe Gimnazjum Męskie [Widokówka]
 45. [Rynek w Krośnie] [Widokówka]
 46. Krosno. Widok ogólny [Widokówka]
 47. Szkoła realna seminaryum w Krośnie [Widokówka]
 48. Krosno : Alter Glockenturm [Fotowidokówka]
 49. Krosno : deutscher Hof [Fotowidokówka]
 50. Krosno : Kapuzinerkirche [Fotowidokówka]
 51. Krosno : Kloster [Fotowidokówka]
 52. Krosno : moderns Viertel [Fotowidokówka]
 53. Krosno : Ringplatz [Fotowidokówka]
 54. Krosno : Ringplatz [Fotowidokówka]
 55. Krosno : Ringplatz [Fotowidokówka]
 56. Krosno : Stadtkommissar [Fotowidokówka]
 57. Krosno : Teilansicht [Fotowidokówka]
 58. Krosno [Fotowidokówka]
 59. Krosno. Widok od strony Wisłoka [Fotowidokówka]
 60. [Krosno. Kościół OO. Franciszkanów z renesansową kaplicą Oświęcimów] [Fotowidokówka]
 61. [Krosno. Widok ogólny miasta od wschodu] [Fotowidokówka]
 62. [Rynek krośnieński] [Fotowidokówka]
 63. [Krosno. Podcienie] [Fotowidokówka]
 64. Kościół OO. Franciszkanów. Krosno [Fotowidokówka]
 65. Krosno : Ul. ks. Staszica [Fotowidokówka]
 66. Krosno, Kościół OO. Kapucynów [Fotowidokówka]
 67. Krosno, Podsienie [Fotowidokówka]
 68. Krosno, Rynek [Fotowidokówka]
 69. Krosno, Urząd pocztowy [Fotowidokówka]
 70. Krosno. Kasa chorych. [Widokówka]
 71. [Krosno. Kościół OO. Franciszkanów] [Fotowidokówka]
 72. Krosno. Kościół OO. Kapucynów [Fotowidokówka]
 73. Krosno. Kościół OO. Kapucynów [Widokówka]
 74. Krosno. Magistrat [Fotowidokówka]
 75. Krosno. Ogólny widok [Fotowidokówka]
 76. [Krosno. Ołtarz główny w kościele OO. Kapucynów] [Fotowidokówka]
 77. [Krosno. Ołtarz w Kościele Farnym] [Fotowidokówka]
 78. [Krosno. Podcienia rynkowe] [Fotowidokówka]
 79. Krosno. Polska Huta Szkła [Fotowidokówka]
 80. Krosno. Rynek [Fotowidokówka]
 81. Krosno. Rynek [Fotowidokówka]
 82. Krosno. Sąd [Fotowidokówka]
 83. Krosno. Sokół [Fotowidokówka]
 84. Krosno. Starostwo i poczta [Fotowidokówka]
 85. [Krosno. Szkoła Powszechna Żeńska] [Fotowidokówka]
 86. Krosno. Szkoła Tkacka [Fotowidokówka]
 87. Krosno. Teich im Park
 88. [Krosno. Widok od wschodu znad Wisłoka] [Fotowidokówka]
 89. [Krosno. Widok ogólny miasta od strony wschodniej] [Fotowidokówka]
 90. [Krosno. Widok ogólny od strony północnej] [Fotowidokówka]
 91. Krosno. Wydział powiatowy [Fotowidokówka]
 92. Krosno-Fara [Fotowidokówka]
 93. Krosno i okolice [Fotowidokówka]
 94. Krosno – magistrat [Widokówka]
 95. Krosno - wnętrze kościoła OO. Franciszkanów [Fotowidokówka]
 96. [Krosno w stronę wałów] [Fotowidokówka]
 97. [Krosno. Podcienia Rynku] [Widokówka]
 98. Krosno. Kopalnie nafty [Fotowidokówka]
 99. Krosno - Kościół Parafialny od zachodu [Fotowidokówka]

 100. Czasopismo

 101. Wzloty : pismo Czytelni Gimnazjum w Krośnie 1928-1929

 102. Sprawozdania

 103. Drugie Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Szkoły Realnej w Krośnie za rok szkolny 1908
 104. Dwudziestopięciolecie Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Krośnie
 105. Sprawozdania Dyrekcyi C. K. Szkoły Realnej w Krośnie
 106. 17. Sprawozdania szkolne gimnazjum w Krośnie
 107. Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Krośnie z okazji dziesięciolecia szkoły w państwie polskiem i dwudziestopięciolecia istnienia szkoły : w lipcu 1928 roku
 108. Sprawozdanie z działalności Ubezpieczalni Społecznej w Krośnie za rok 1937
 109. 1938. X. Sprawozdanie Dyrekcji Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie za dziesiąty rok istnienie Kasy

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.