Lesko położone jest nad Sanem na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1436 r. Za czasów Kazimierza Jagiellończyka około 1470 roku Lesko otrzymało prawa miejskie. Miasto stanowiło wówczas własność Kmitów, którzy na początku XVI wieku wznieśli tu warowny zamek. Później należało do Stadnickich, Ossolińskich, Mniszchów i Krasickich. Miasto zniszczone wielokrotnie przez wojny i klęski żywiołowe nie osiągnęło większego znaczenia. Dopiero w połowie XIX wieku zaczął rozwijać się tu przemysł. I wojna światowa przyniosła kolejne zniszczenia miastu i zamkowi. Lesko do 1931 roku nosiło nazwę Lisko. Po kampanii wrześniowej 1939 r. miejscowość była okupowana przez wojska sowieckie i stała się miastem nadgranicznym.

Zabytki:

 • Zamek Kmitów
 • Dawna synagoga
 • Kościół Fara
 • Dom Parafialny
 • Ratusz miejski
 • Cmentarz żydowski
 • Kamienice z XVII-XIX w.
 • Kapliczki przydrożne
 • Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe

Źródła:
J. Budziak, Zabytki sakralne Leska : zarys dziejów obiektów sakralnych na terenie miasta Leska, Warszawa 1992
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967

W zbiorach PBC:

 1. Czterdzieści lat pracy T. S. L. w Lesku - Bajorek, Arnold
 2. Powiat leski : kraina szybowisk
 3. Struktura antropologiczna ludności powiatu leskiego : (streszczenie) - Falkowski, Romuald

 4. Widokówki

 5. Lisko [Widokówka z obiegu]

 6. Fotografie Jerzego Wygody

 7. Kirkut w Lesku I [Fotografia]
 8. Kirkut w Lesku II[Fotografia]
 9. Kirkut w Lesku III [Fotografia]
 10. Lesko. Kirkut [Fotografia]

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.