Miasto Mielec leży w dolinie Wisłoki w Kotlinie Sandomierskiej. Pierwsze wzmianki na temat tej miejscowości pojawiają się w XIII i XIV wieku. Założycielem i pierwszym właścicielem miasta był ród Mieleckich, aż do roku 1771 kiedy ród wygasł bezpotomnie. Kolejnymi właścicielami miasta byli Ossolińscy i Morsztyni. Ostatnimi właścicielami Mielca była rodzina Oborskich, aż do w 1891 roku. W 1853 roku Mielec został miastem powiatowym. Rozwój miasta został przerwany przez wybuch I wojny światowej. W latach międzywojennych wybudowano w mieście wiele brukowanych ulic, zakładów rzemieślniczych, placówek handlowych i prywatną elektrownię. W 1936 roku w ramach rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego powstała w Mielcu państwowa fabryka płatowców, gdzie rozpoczęto budowę samolotu bombowego „Łoś”. Budowa zakładu lotniczego pociągnęła za sobą rozwój infrastruktury mieszkaniowej zbudowano osiedle dla pracowników fabryki. Po wybuchu II wojny światowej miasto i zakład lotniczy dostał się w ręce okupanta. W latach 1939 - 1944 mielecka fabryka pracowała na rzecz hitlerowskiego przemysłu lotniczego.

Zabytki:

 • Bazylika Mniejsza
 • Dworek Oborskich
 • Dom Jadernych
 • Państwowa Szkoła Muzyczna z Salą Królewską
 • Kościółek św. Marka nad Wisłoką
 • Drewniany kościół św. Marka w dzielnicy Rzochów

Źródła:
A. Bata, H. Lawera, Mielec i okolice, Krosno 1998
D. Gąsiewski W. Gąsiewski, Przewodnik mielecki, Mielec 2002
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967

W zbiorach PBC:

 1. Historia ruchu niepodległościowego na terenie miasta Mielca oraz kronika Związku Strzeleckiego : Oddz. Im. płk. Lisa-Kuli w Mielcu
 2. Pamiętnik I. Zjazdu Koleżeńskiego : 1914-1934 : w 20-lecie matury gimnazjalnej w Mielcu, dnia 17 czerwca 1934

 3. Widokówki

 4. Mielec. Rynek [Fotowidokówka z obiegu]
 5. Mielec. C. k. Gimnazyum [Widokówka czysta]
 6. Mielec. Widok ogólny [Widokówka z obiegu]
 7. Mielec. Ul. Marszałka J. Piłsudskiego [Widokówka z obiegu]
 8. Mielec [Widokówka czysta]
 9. [Mielec. Alte Apotheke, erbaut 1843] [Fotowidokówka czysta]
 10. Mielec. Sportgemeinschaft [Widokówka z obiegu]
 11. Pozdrowienie z Mielca [Widokówka z obiegu]
 12. Kółko dramatyczne Straży och. poż. w Mielcu [Fotowidokówka z obiegu] Mielec. Wisloka mit Pionierbrucke, erbaut Oktober 1939] [Fotowidokówka z obiegu]
 13. Mielic. Ulica Kościuszki [Fotowidokówka czysta]
 14. Mielec. Bursa Gimnazyalna [Widokówka czysta]
 15. Pozdrowienie z Mielca [Widokówka z obiegu]
 16. [Mielec. Wisloka mit Pionierbrucke, erbaut Oktober 1939] [Fotowidokówka z obiegu]

 17. Fotografie Jerzego Wygody

 18. Dożynki w Mielcu 1986

 19. Sprawozdania

 20. Sprawozdania szkolne gimnazjum w Mielcu

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.