Pilzno znajduje się w Dolinie Dolnej Wisłoki. Pierwsza informacja o osadzie pojawiła się w 1105 roku. Już w XI wieku Pilzno zostało nadane benedyktynom z Tyńca. Prawa miejskie otrzymało w 1354 roku jako miasto królewskie. Był to ważny ośrodek rzemieślniczy i handlowy położony na szlaku z Krakowa na Ruś i Węgry. W 1474 r. miasto zostało spustoszone podczas najazdu węgierskiego. Największy rozkwit Pilzna przypada na wieki XV i XVI. W XVI w. było ważnym ośrodkiem arianizmu. Miasto zostało poważnie zniszczone podczas najazdu Szwedów w XVII wieku i utraciło swoje znaczenie. W 1657 r. oddziały Jerzego Rakoczego złupiły i doszczętnie spaliły Pilzno. W 1846 r. okolice miasta były świadkiem krwawych wydarzeń rabacji galicyjskiej. Podczas I wojny światowej w okolicach Pilzna prowadzono intensywne działania wojenne, których pozostałością były znaczne zniszczenia miasta. Do 1931 r. było miastem powiatowym. Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Pilzno zostało zajęte przez wojska niemieckie.

Zabytki:

 • Budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
 • Stary cmentarz
 • Kościół klasztorny oo. karmelitów
 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

Źródła:
A. Bata, H. Lawera, Pilzno i okolice, Krosno 1997
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967
K. Szczeklik, Pilzno i Pilźnianie, Kraków [Dębica] 1911

W zbiorach PBC:

 1. Analiza antropologiczna ludności powiatu pilznieńskiego - Mydlarski, Jan
 2. Karty z dziejów wsi Smarżowy i Siedlisk powiatu pilźnieńskiego oraz wspomnienia ich dawnych dziedziców (1686-1846) - Bogusz, Adam
 3. Pilzno i Pilźnianie - Szczeklik, Karol (1864-1908)

 4. Widokówka

 5. Pilzno. Jeńcy ros. na rynku - Gefangenen-Transport am Ringplatz [Fotowidokówka czysta]

 6. Fotografie Jerzego Wygody

 7. Pilzno Nr 236 [Fotografia]
 8. Pilzno Nr 237 [Fotografia]

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.