Przeworsk leży na pograniczu Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza Rzeszowskiego. Pierwsza pisemna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1280 i związana jest ze zwycięstwem Leszka Czarnego pod Koprzywnicą, po którym uderzył na ziemie pogranicza zdobywając m.in. Przeworsko. Przeworsk lokowany w 1394 roku jako miasto prywatne, w średniowieczu był miejscem słynnych jarmarków. Najbardziej znaną postacią w XV związaną z tym grodem był Rafał Jarosławski z Przeworska szlachcic herbu Leliwa, który był właścicielem Jarosławia i Przeworska oraz kasztelanem wojnickim i starostą lwowskim. W 1527 roku w związku z częstymi najazdami Tatarów Przeworsk został ufortyfikowany. W XVII w. był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła, szczególnie tkactwa. W XIX wieku związany z Przeworskiem Jerzy Henryk Lubomirski podarował Zakładowi im. Ossolińskich: bibliotekę i Zbrojownie Przeworską. W 1895 roku za sprawą ordynata przeworskiego ks. Andrzeja Lubomirskiego wybudowano w Przeworsku jedyną w zachodniej Galicji cukrownię, a w 1904 roku otwarto linię kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk - Dynów, stanowiącą obecnie atrakcję turystyczną. W 1914 r. na rozkaz Komendy Legionu Wschodniego zorganizowano w mieście 150-osobowy w pełni umundurowany oddział Strzelców, który wzmocnił Legiony Polskie.

Zabytki:

 • Bazylika pod wezwaniem Ducha Świętego
 • Klasztor oo. Bernardynów
 • Kościół Sióstr Miłosierdzia p.w. Matki Boskiej
 • Park i pałac Lubomirskich
 • Ratusz i rynek miejski

Źródła:
C.Kulczycki, Przeworsk, Krosno 2003
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967
I.Wojnar, Przeworsk i okolice, Przeworsk 1997

W zbiorach PBC:

 1. Dni szpitalne
 2. Przeworsk w latach 1918-1939 : (kwestie gospodarcze i ich tło społeczne) - Pieniążek, Seweryn

 3. Widokówki

 4. Przeworsk. Rynek i Ratusz [Widokówka z obiegu]
 5. Pozdrowienie z Przeworska = Aus Przeworsk [Widokówka czysta]
 6. Przeworsk. Ulica kolejowa i Urząd podatkowy [Widokówka czysta]
 7. Przeworsk - Widok z rynku [Widokówka czysta]
 8. Przeworsk. Klasztor Bernardynów - Bernardiner Kloster [Fotowidokówka czysta]
 9. Przeworsk. Cukrownia [Fotowidokówka z obiegu]

 10. Fotografie Jerzego Wygody

 11. Przeworsk. Fara pw. Ducha Świętego [Fotografia]
 12. Przeworsk 1963-1980
 13. [Wielki Piątek 2009 r. Komendant oddziału turków z Przeworska] [Fotografia]
 14. [Wielki Piątek 2009 r. Przeworsk. Oddział turków w drodze do kościoła parafialnego - Bazyliki Bożego Grobu] [Fotografia]
 15. [Wielka Sobota 2010 r. Przeworsk. Wicekomendant prowadzi na zmianę warty „turczynki"] [Fotografia]
 16. [Wielka Sobota 2010 r. Przeworsk. Zmiana warty, z kościoła do wartowni] [Fotografia]

 17. Sprawozdanie

 18. Czternaste sprawozdanie i bilans Galicyjsko-Bukowińskiego Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku za rok obrachunkowy 1908/1909

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.