Ropczyce są położone na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wielopolką. Nazwa miejscowości pochodzi od słowa ropa, oznaczającego w średniowieczu słone wody mineralne i brzmiała Ropczyca. W 1362 roku Kazimierz Wielki zezwolił na lokację miasta. W ciągu wieków Ropczyce kilkakrotnie ulegały pożarom i najazdom Turków, Tatarów, a następnie Szwedów i Rakoczego. W 1772 roku weszły do zaboru austriackiego. Ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero po przeniesieniu tu siedziby władz powiatowych w 1877 roku. W 1937 roku nastąpiła utrata przez Ropczyce rangi miasta powiatowego na rzecz Dębicy.

Zabytki:

  • Kościół farny
  • Cmentarz żydowski
  • Kościół Najświętszej Marii Panny

Źródła:
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967
Ropczyce : zarys dziejów, red. W. Bonusiak, F. Kiryk. - Rzeszów 1991

W zbiorach PBC:

  1. Budownictwo ludowe w powiecie ropczyckim w Małopolsce : z 28 barwnemi tablicami i 9 rycinami w tekście = L'architecture populaire dans le district de Ropczyce en petite Pologne : 28 planches coloriées et 9 figures dans le texte - Hupka, Stanisław Józef Jan
  2. Materyjały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy
  3. Przeszłość wsi powiatu ropczyckiego w ustach ich mieszkańców / Jerzy Fierich. Schematyczne dane o powiecie ropczyckim w dobie obecnej ; Pouczenie w sprawie typowych podań wnoszonych do starostw, wydziałów powiatowych i urzędów skarbowych, załączników do podań i opłat stemplowych / Eugeniusz Hnatyk - Fierich, Jerzy

  4. Fotografie Jerzego Wygody

  5. Dożynki w Ropczycach 1985

  6. Mapa

  7. Ropczyce u. Dębica : Karte des westlichen Russlands. Gruppe III. J. 41 [mapa]

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.