Rzeszów leży na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłok. Przywilej lokacyjny dla miasta Rzeszów został nadany Janowi Pakosławicowi ze Stróżysk na polecenia Kazimierza Wielkiego 19 stycznia 1354 roku. Do około 1583 roku miasto należało do Rzeszowskich, a następnie było własnością Mikołaja Spytka Ligęzy. Po jego śmierci w 1637 r. Rzeszów przeszedł w ręce najpierw Władysława Ostrogskiego-Zasławskiego, a następnie Jerzego Lubomirskiego. Do Lubomirskich miasto należało aż do I rozbioru Polski. Na początku XV wieku miasto zniszczył pożar. Odbudowane, otrzymało wiele przywilejów: pozwolenie na sprzedaż piwa, wina oraz soli, zgodę na prowadzenie kramów rzemieślniczych oraz pobieranie opłat celnych i myta przewozowego. W 1589 r. Sejm Warszawski uznał rzekę Wisłok za spławną, dzięki czemu powstał nowy szlak handlowy, wiodący przez San i Wisłę do Gdańska. W wieku XVI miasto szybko się rozwijało, mimo częstych pożarów, wojen, najazdów Wołochów i Tatarów. Ostatnie ćwierćwiecze XVI w. i pierwsze czterdzieści lat XVII w. to czas największej świetności miasta, które stało się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Wiek XVII dla całej Rzeczypospolitej był okresem wojen i niepokojów politycznych, nie omijały one Rzeszowa, który jako rezydencja, jednej z najpotężniejszych rodzin magnackich w kraju stał sie celem licznych ataków i podwojów. W okresie konfederacji barskiej w 1769 roku pod Rzeszowem doszło do bitwy pomiędzy oddziałami konfederatów i rosyjskimi. Po bitwie ciała zabitych pochowano, a nad mogiłą Polaków, dla upamiętnienia batalii, usypano zachowany do dziś kopiec ziemny. W czasie zaborów w zamku Lubomirskich władze austriackie ulokowały sąd i więzienie. W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej Rzeszów zyskał nową funkcję jako zaplecze twierdzy przemyskiej. W roku 1918 rozpoczęła w Rzeszowie działalność Polska Organizacja Wojskowa, której komendantem był Leopold Lis-Kula, późniejszy bohater walk o niepodległość Polski. Z okresu II Rzeczypospolitej najlepiej zapisały się w historii Rzeszowa lata 1937-1939. W ramach COP w mieście zlokalizowano Państwowe Zakłady Lotnicze, produkujące do dziś silniki lotnicze oraz filię poznańskiej Fabryki H. Cegielskiego, wytwarzającą działa przeciwlotnicze. Spowodowało to ożywienie inwestycyjne Rzeszowa, które zapewniło mieszkańcom liczne miejsca pracy. W okresie międzywojennym stacjonował w mieście duży garnizon wojskowy, w skład którego wchodziła 10 Brygada Pancerno-Motorowa dowodzona przez generała Stanisława Maczka. Podczas II wojny światowej Rzeszów uległ częściowemu zniszczeniu. W gruzach legły zabytki, kamienice i zakłady przemysłowe. Hitlerowcy wymordowali wielu rzeszowian, niszcząc prawie zupełnie lokalną społeczność żydowską.

Zabytki:

 • Rynek
 • Stary Cmentarz
 • Kościół Św. Trójcy
 • Synagoga Nowomiejska (zwana Dużą)
 • Synagoga Staromiejska (zwana Małą)
 • Kościół Fara
 • Zespół Klasztorny Bernardynów
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
 • Ulica 3 Maja
 • Kościół Św. Krzyża
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 • Wille secesyjne
 • Zamek Lubomirskich
 • Letni Pałacyk Lubomirskich
 • Podziemna Trasa Turystyczna

Źródła:
A. Bielowski, Rzeszów i jego okolice, Lwów 1844
F. Kotula, Tamten Rzeszów, Rzeszów 1985
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967
Rzeszów – Rzeszowszczyzna Przeszłość daleka i bliska, red. S. Czopka, Rzeszów 2000
Rzeszów, red. A. Rakuś, K. Staszewski, J. Malczewski, Rzeszów 1997

W zbiorach PBC:

 1. Bibliografia druków tłoczonych w drukarniach Rzeszowa w latach 1843-1939 - Jagusztyn, Andrzej (1940- )
 2. Dom ludowy Bet Am i Fundacja im. Adolfa Tannenbauma w Rzeszowie - Wachtel, Henryk
 3. Dwudziestopięciolecie II gimnazjum państw. im. St. Sobińskiego w Rzeszowie : 1904-1929 - Ruczka, Adam
 4. Działalność Organów informacji Wojska Polskiego na terenie Rzeszowszczyzny w latach 1944 - 1956 - Machniak, Arkadiusz
 5. Dzieje drukarstwa i księgarstwa w Rzeszowie w latach 1840-1939 - Jagusztyn, Andrzej (1940- )
 6. Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku : z 21. rycinami w tekście - Pęckowski, Jan (1874-1959)
 7. Dzieje rzeszowskiej "Lutni" : w ciągu pierwszego 25 lecia - Kijas, Juliusz
 8. Handel Rzeszowa w XVII i XVIII wieku - Pęckowski, Jan (1874-1959)
 9. Historia zbrodni hitlerowskich dokonanych na pracownikach PZL-Rzeszów w okresie okupacji - Kuźmicz, Łukasz
 10. Kolaudacja robót w Rzeszowie dnia 15.IV.1935 r. i Superkolaudacja dnia 30 kwietnia 1938 r. dokonane przez „Najwybitniejszych Fachowców” i „Czołowych Specjalistów” czyli Rzeszowskie złoto w „Pomarańczowej Księdze” Prezydenta miasta Rzeszowa - Dziakiewicz, Włodzimierz
 11. Komunikat Żydowskiej Rady Narodowej w Rzeszowie - Żydowska Rada Narodowa (Rzeszów)
 12. Obwieszczenie
 13. Obwieszczenie
 14. Piętnaście lat pracy Gminy Miasta Rzeszowa w niepodległej Polsce
 15. Profesor zamordował eksperta na stacji pomp i filtrów w Rzeszowie - Dziakiewicz, Włodzimierz
 16. Program uroczystości przy odsłonięciu pomnika Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie, dnia 26. czerwca 1898
 17. Raz trzeba powiedzieć prawdę! : upadek spółdzielni rzeszowskich w rzeczywistym świetle - Spiss, Tadeusz Ludwik (1882-1954)
 18. Rzeszowskie za Sasów : szkic historyczny - Nieć, Julian (1908-1939)
 19. Rzeszów i jego okolice - Bielowski, August (1806-1876)
 20. Składnica Kółek Rolniczych w Rzeszowie. 1916-1926 - Tałasiewiczówna, Zofia
 21. Spółdzielnie i spółki katolickie w Rzeszowie - Wiącek, Wojciech (1869-1944)
 22. Sprawa wodociągu w Rzeszowie
 23. Statut izraelickiej gminy wyznaniowej w Rzeszowie
 24. Statut Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie jako Filii Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" we Lwowie
 25. Statut Towarzystwa Organizacyi Obrony Narodowej w Rzeszowie - Towarzystwo Organizacji Obrony Narodowej (Rzeszów)
 26. Statut Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie Spółdzielni z ogranicz. odpowiedzialnością - Towarzystwo Zaliczkowe i Kredytowe (Rzeszów)
 27. Stosunki i wydarzenia na tle budowy wodociągu i kanalizacji w król. woln. Mieście Rzeszowie w latach 1933-1937 - Dziakiewicz, Włodzimierz
 28. Szanowny Druhu! - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Rzeszów)
 29. Tadeuszowi Kościuszce : 1746-1946
 30. Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie : (w pięćdziesiątą rocznicę powstania) : 1880-1930 - W. G.
 31. Wielka klapa pod "Lisią Górą" w Rzeszowie czyli przykra przygoda profesora - Dziakiewicz, Włodzimierz
 32. Zabytki Rzeszowa : dopełnienie pracy Władysława Łuszczkiewicza w tomie V. Sprawozdań Komisyi Historyi Sztuki - Świeykowski, Emmanuel (1874-1909)
 33. Zamknięcie rachunku Kasy Oszczędności miasta Rzeszowa z dniem 31 grudnia 1886 roku
 34. Zarząd rzeszowskiego powiatu
 35. Żaków Rzeszowskich Obwieszczenie y Prośba

 36. Widokówki

 37. Główny rynek w Rzeszowie [Widokówka z obiegu]
 38. Kościół farny w Rzeszowie. Budowa z roku 1344 [Widokówka czysta]
 39. Kościół O.O. Bernardynów w Rzeszowie [Widokówka czysta]
 40. Ratusz w Rzeszowie [Fotowidokówka z obiegu]
 41. Reichshof. Gesamtansicht von Baranowka = Rzeszów. Widok ogólny z Baranówki [Widokówka z obiegu]
 42. Rzeszów [Fotowidokówka czysta]
 43. Rzeszów. Gmach c. k. Sądu obwodowego = Gebaude des k. k. Bezirksgerichtes [Widokówka czysta]
 44. Rzeszów, Kasa oszczędności [Widokówka czysta]
 45. Rzeszów. Magistrat [Fotowidokówka z obiegu]
 46. Rzeszów, Ulica Grundwalcka [Fotowidokówka z obiegu]
 47. Rzeszów. Plac Wolności [Widokówka czysta]
 48. Rzeszów. Rynek główny = Hauptring [Widokówka czysta]
 49. Rzeszów Staroniwa r. 1914-1915 : spalone magazyny = Verbrannte Magazine in Rzeszów Staroniwa [Widokówka czysta]
 50. Rzeszów r. 1914-1915. Pożar gmachów kolejowych po odwrocie Moskali = Brand der Stationsgebaude in Rzeszów durchdieRussen [Widokówka czysta]
 51. Rzeszów r. 1914-1915. Pożar gmachów kolejowych po odwrocie Moskali = Brand der Stationsgebaude in Rzeszów durchdieRussen [Widokówka czysta]
 52. Rzeszów. Ostrzeliwana i zniszczona pompa ropna na dworcu kolejowym = ZerstorteRoholstation der Bahnaniage [Widokówka czysta]
 53. Rzeszów [Widokówka z obiegu]
 54. [Odwrót wojsk rosyjskich w Rzeszowie] [Fotowidokówka z obiegu]
 55. Tablica ku czci Profesorów i Uczniów, poległych w latach 1914-1920, wmurowana w budynku II gimanzjum państwowego im. St. Sobińskiego w Rzeszowie, ufundowana staraniem i ofiarnością grona nauczycielskiego i młodzieży, oraz rodzin Poległych, byłych uczniów i przyjaciół zakładu : 6 listopada 1927

 56. Obrazy Danuty Turbacz

 57. Dworek przy ul. Dąbrowskiego [Obraz]
 58. Fragment muru zamkowego [Obraz]
 59. Klasztor o. Bernardynów w Rzeszowie [Obraz]
 60. Nowy most [Obraz]
 61. Park na osiedlu Słocina [Obraz]
 62. Studnia na rzeszowskim rynku dawniej [Obraz]

 63. Fotografie Jerzego Wygody

 64. Kirkut w Rzeszowie I [Fotografia]
 65. Kirkut w Rzeszowie II [Fotografia]
 66. Kirkut w Rzeszowie III [Fotografia]
 67. Kirkut w Rzeszowie IV [Fotografia]
 68. Rzeszów. Zamek [Fotografia]]

 69. Mapy

 70. Etnograficzny podział woj. rzeszowskiego : stan z pocz. XX wieku
 71. Powiat rzeszowski

 72. Czasopisma

 73. Biuletyn Informacyjny
 74. Dziennik Rzeszowski
 75. Fraza : pismo literacko-społeczne
 76. Gazeta Rzeszowska
 77. Gazeta Rzeszowska : organ Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
 78. Gazeta Rzeszowska. 1945, R. 1, nr 9, 11, 15
 79. Głos Rzeszowski
 80. Głos Wolny : bezpartyjny dwutygodnik informacyjny miasta Rzeszowa. 1932, R. 1, nr 6
 81. Głos Zagłębia Rzeszowskiego : czasopismo gospodarcze, społeczne i polityczne
 82. Kalendarzyk na rok 1946 oraz historia cudownej statuy M. B. w kościele OO. Bernardynów w Rzeszowie
 83. Kuryer Rzeszowski
 84. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
 85. Niwa : czasopismo rolnicze
 86. Nowiny : gazeta codzienna
 87. Nowiny Rzeszowskie : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 88. Polityka i Społeczeństwo
 89. Przemysł i Handel Rzeszowski : miesięcznik gospodarczy województwa rzeszowskiego
 90. Rocznik Podkarpacki. 2012, nr 1
 91. Rzeszowianin
 92. Szara Piątka : miesięcznik młodzieży harcerskiej w Rzeszowie
 93. Trybuna Rzeszowska
 94. Tygodnik Rzeszowski
 95. Wiadomości Fabryczne : organ Komitetu Fabrycznego PZPR Rady Zakładowej i Dyrekcji WSK Rzeszów
 96. Wiadomości : pismo Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów"
 97. Zew Rzeszowa
 98. Ziemia Rzeszowska : czasopismo narodowe
 99. Ziemia Rzeszowska : czasopismo narodowe
 100. Ziemia Rzeszowska i Jarosławska : czasopismo narodowe. 1924, R. 6, nr 1 - 10

 101. Sprawozdania

 102. Sprawa oświetlenia miasta Rzeszowa
 103. Sprawozdania szkolne Bursy Gimnazjalnej im. X. F. Dymnickiego w Rzeszowie
 104. Sprawozdania szkolne II Gimnazjum / Liceum w Rzeszowie
 105. Sprawozdania szkolne Gimnazjum / I LO w Rzeszowie
 106. Sprawozdania szkolne Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie
 107. Sprawozdania szkolne męskiego seminarium nauczycielskiego w Rzeszowie
 108. Sprawozdania szkolne Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum w Rzeszowie
 109. Sprawozdania szkolne Prywatnego Seminarium Nauczelskiego Żeńskiego w Rzeszowie
 110. Sprawozdania szkolne Towarzystwa Prywatnej Męskiej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie
 111. Sprawozdanie chemiczne i bakteryologiczne
 112. Sprawozdanie Dyrekcji Pryw[atnego] Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Rzeszowie za okres szkolny od 1915/16-1926/27
 113. Sprawozdanie ogólne z wyniku prac wodociągowych dokonanych w latach 1904, 1905, 1906, 1907 - Hochfeld, Wilhelm
 114. Sprawozdanie techniczne z wyniku robót wodociągowych dokonanych w latach 1904-1907 - Maślanka, Marcin
 115. Sprawozdanie z ankiety, odbytej w dniu 18 marca 1925 a zwołanej przez Magistrat w sprawie zaciągnięcia przez gminę miasta Rzeszowa pożyczki z funduszów amerykańskich na cele inwestycyjne
 116. Sprawozdanie Zarządu Koła Rzeszowskiego „Towarzystwa Szkoły Ludowej” (za lata 1909-1912)


Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.