Złożoność pojęcia kresy w jakiejś mierze oddaje skomplikowane dzieje państwowości i kultury Rzeczypospolitej. Nie ulega wątpliwości, że mianem kresów (synonimicznie: rubieży, zaścianka, peryferii) określano tereny wschodnie Rzeczypospolitej znaczone granicą stepów aż od Dniestru, idąc od północy, czyli od Inflantów do zachodniej części Ukrainy. Rokiem granicznym zamykającym wszystko to co było związane z Kresami jest wybuch II wojny światowej. Na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej rodzili się najwięksi artyści w dziejach historii kultury naszego kraju. Także kultura ludowa tamtych terenów jest skarbnicą niebywałego bogactwa. Dlatego sukcesywnie, w miarę rozwoju biblioteki cyfrowej tworzonej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, na platformie PBC umieszczane są najwspanialsze dzieła z dziedziny etnografii, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa napisane przed 1939 r. Dzieła, które przed czytelnikiem odsłaniają niesamowity świat Podola, Wołynia, Karpat ich mieszkańców: Bojków, Łemków, czy Hucułów. Zatem warto zatrzymać się na chwilę i odbyć podróż do przeszłości wschodniej części naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Bibliografia:
Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1996
Kresy – pojecie i rzeczywistość, zbiór studiów pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 1997
Zdzisław Skrok, Podolska legenda. Powstanie i pogrzeb polskiego Podola, Warszawa 2007
Anna Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997

Opracowanie tekstu wprowadzającego: Tomasz Majdosz

W zbiorach PBC:

 1. Kresy wschodnie : Litwa i Białoruś, Podlasie i Chełmszczyzna, Galicya Wschodnia, Ukraina - Wasilewski, Leon (1870-1936)
 2. Południowo-wschodnie kresy Polski w X i XI wieku - Widajewicz, Józef (1889-1954)
 3. Kresy ruskie Rzeczypospolitej : (województwa: kijowskie, wołyńskie, bracławskie i podolskie) - Darowski, Aleksander Weryha (1815-1874)
 4. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej : opisy i obrazy przeszłości
 5. O Łemkowszczyźnie
 6. Łemkowie - zapomniani Polacy - Bartoszuk, Aleksander
 7. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem : zarys etnograficzny - Falkowski, Jan ; Pasznycki, Bazyli
 8. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu : z 101 ilustracjami i mapką województwa - Orłowicz, Mieczysław (1881-1959)
 9. Karpaty i Podkarpacie - Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945)
 10. Na szlakach Łemkowszczyzny - Pieradzka, Krystyna (1908-1986)
 11. Huculszczyzna : z mapą, 5-ma chromolitograficznemi tablicami i 233 illustracyami. T. 1 - Šuchevič, Volodimir (1849-1915)
 12. Huculszczyzna : z 21 illustracyami. T. 2 - Šuchevič, Volodimir (1849-1915)
 13. Huculszczyzna : z 26 illustracyami i 3 tablicami chromolitograficznemi. T. 3 - Šuchevič, Volodimir (1849-1915)
 14. Huculszczyzna. T. 4 - Šuchevič, Volodimir (1849-1915)
 15. Ziemia Łemkowska przed półwieczem : zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893 : z 12 rycinami - Udziela, Seweryn (1857-1937)
 16. Ìlûstrovana istorìâ LemkÌvŝini
 17. Acta Scansenologica : T. 1-10 - 1980-2010
 18. Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 19. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Nry 1-37 (wraz z „Biluetynem…”) - 1964-2008
 20. Budownictwo ludowe w Karpatach w XVI-XIX w. : źródła, komentarze
 21. Studia nad Łemkowszczyzną
 22. Łemkowie w historii i kulturze Karpat. T.1-2
 23. Przewodnik po Beskidach Wschodnich
 24. Karpaty
 25. Polska Gazeta Kresowa. 1914, R. 2, nr 9-11, 13, 15-18, 20-21
 26. O ziemie wschodnie : potrzeby oświatowe
 27. Ateny wołyńskie : szkic z dziejów oświaty w Polsce
 28. Przemyskie Zapiski Historyczne
 29. Galicya w obrazach : zbiór fotografji najbardziej uwagi godnych miast, okolic, zabytków starożytności i dzieł sztuki
 30. Wincenty Pol i jego poetyczne utwory : liryki - gawędy - dramat
 31. Kalendar „Lemka" na Zvyčajnij Rok 1935

Ostatnia aktualizacja strony: 19.12.2014 r.

2010
Dział Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
biblioteka@wimbp.rzeszow.pl