A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Mieczysław Zygmunt Adamowski (1892-1975) - pedagog, działacz o¶wiaty,
bibliotekarz rzeszowski.

¬ródła:
Bibliotekarz.- 1977, nr 6, s.178-179 [Syg. 2 III Bib/ 77]
Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza.1977, t.11, s.197-199 [Syg. 1  III Roc/77]
Przegl±d Historyczno-O¶wiatowy.- 1989, nr 1, s.55-60, bibliogr., portr. [Syg. 3 III Prze/89]

Jan Adamski (08.10.1923- ) - pisarz i aktor, absolwent prawa na UJ (1947 r.).
W latach 1954-1957 występował w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.-1976, nr 4, s.30, portr. [Syg. 2 II Pro/76]

Christian Piotr Aigner (1756-1841) - architekt warszawski, zwi±zany swymi pracami
z zamkiem w Łańcucie.

¬ródła:
Jaroszewski Tadeusz Stefan : Christian Piotr Aigner architekt warszawskiego klasycyzmu.
Warszawa, 1970 [Syg. A-46]

Roman Albrzykowski - rzeszowski muzyk rozrywkowy i działacz sportowy.
¬ródła:
Nowiny.- 1975, nr 8, s.4, il. [Syg. 1 INow/75]

Marian Aleksiewicz (1899-1972) - rzeszowski pedagog, historyk, działacz o¶wiatowy i kulturalny,
działaj±cy w woj. rzeszowskim.
¬ródła:
Z Otchłani Wieków.-1972, nr 4, s.302 [Syg.3 III ZOt/72]
Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego.- 1972, nr 3, s.135-136 [Syg. 2 III Kwa/72]
Prace Humanistyczne RTPN.- 1975, nr 5, s.221-223

Alfons Roderyk Als (1839-1905) - działacz społeczny; adwokat; zastępca burmistrza Rzeszowa
w latach 1871 - 1901; dyrektor Kasy Oszczędno¶ci; honorowy obywatel m. Rzeszowa;
pochowany na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.
¬ródła:
Codello Aleksander: Samorz±d miasta Rzeszowa: 1867-1914.- Lublin, 1967 [Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Tablica nagrobna na Starym cmentarzu w Rzeszowie
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, [1989] [Syg. EO-3097, R-2198, R-2199]
Nowiny.- 1997, nr 51, s.12 [Syg. 1 I Now/97]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 285, s.4, portr. [Syg. 1 II Gaz/98]

Janusz Ambros (1920- ) - kompozytor, dyrygent, animator życia muzycznego. Studiował
w krakowskiej PWSM u A. Malawskiego. W latach 1955-1972 kierownik i dyrygent
orkiestry symfonicznej w Rzeszowie. Inicjator festiwalu Dni Muzyki Kameralnej
w Łańcucie, organizator i kierownik tej imprezy (1961-1972).
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.-1959, nr 105, s.6 [Syg.1 I Now/59]
Widnokr±g.- 1967, nr 1, s.2, portr. [Syg. 1 II Wid/67]
Nowiny.- 1982, nr 56, s.8, portr.; 2001, nr 238, s.2, portr. [Syg. 1 II Now/rok]

Roman Ampel (1929- ) - kierownik katedry fizyki WSP w Rzeszowie, astronom, działacz społeczny.
¬ródła:
Profile.-1973, nr 10, s.20-21, portr.[Syg.2 II Pro/73]
Nowiny.- 1978, nr 52, s.5, il. [Syg. 1 I Now/78]

Teresa Ampel (1931- ) - językoznawca, pracownik naukowy WSP w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1975, nr 5, s.4, portr. [Syg. 2 II Pro/75]
Super Nowo¶ci.- 2002, nr 238, s.2, portr.; 2003, nr 239, s.3, portr.; 2004, nr 187, s.6, il. [Syg. 1 II  Sup/rok]

Klaudiusz Angerman (1861-1922) - odkrywca złóż ropy i gazu, działacz ludowy, poseł do Rady Państwa
i sejmu wiedeńskiego, wielokrotny fundator m.in. Pomnika Grunwaldzkiego w Boguchwale,
zwi±zany miejscem zamieszkania i pracy z woj. rzeszowskim, przede wszystkim z Boguchwał±.
¬ródła:
Nowiny.- 1992, nr 233, s.6, portr. [Syg. 1 I Now/92]
Dziennik Polski.- 2000, nr 17, s.16 [Syg. 3 II Dzi/ 2000]
Nowiny.- 2006, nr 40, s.13 [Syg. 1 II Now/06]

Edward Franciszek Arvay (1850-1926) - wła¶ciciel drukarni; wydawca i redaktor "Tygodnika Rzeszowskiego", "Głosu Rzeszowskiego"; radny miejski; działacz patriotyczny.
¬ródła:
Jagusztyn Andrzej: Dzieje drukarstwa i księgarstwa w  Rzeszowie w latach 1840-1939.- Rzeszów, 1975
[Syg. EO-823,   R-1148, R-1149, R-1150, R-Inf.]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary  cmentarz w Rzeszowie.Rzeszów, [1989] [Syg. EO-3097, R-2198,  R-2199]
Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w  Rzeszowie .- 1989, nr 3, s.29-30.

Julian Ataman (1 IX 1938-4 III 2000) - historyk i krytyk sztuki, propagator twórczo¶ci artystów plastyków
z regionu  podkarpackiego. Studiował na KUL-u; pracował w Zamku w Łańcucie, w Salonie PPDesa i w BWA;
pisał artykuły na temat  sztuki; brał udział w audycjach radia rzeszowskiego i  regionalnej telewizji.
W 1997 r. otrzymał odznakę Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, a w 1998 r. nagrodę wojewody
rzeszowskiego w dziedzinie kultury i sztuki.
 
¬ródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 175, s.2, portr.; 2000 nr 56, s.2,  portr. [Syg. 1 II Gaz/rok] ;
Nowiny.- 2000, nr 47, s.2, il.  [Syg. 1 II Now/2000]
Dziennik Polski.- 2000, nr 57,    dod.Dz.Pol.Podkarp., s.II [Syg. 3 II Dzi/2000]
Fraza.- 2000,  nr 1/2, s.331-332 [Syg. 2 III Fra/2000]
Dzień Podkarpacia.- 2005, nr 96, s.4, portr. [Syg. 1 II Dzi/05]

Józef Augustyn ps. Ludwik (1 VII 1911- ) - działacz komunistyczny i ludowy woj. rzeszowskiego; poseł na sejm;  starosta rzeszowski 1944-1945.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego.Warszawa, 1989 [Syg. A-67573, A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf.,  R-Podr.czyt., R-5477]

Maria Augustyn - nauczycielka, działaczka o¶wiatowa, poseł na sejm ZW Ligii Kobiet w Rzeszowie
w latach 1966-1974 oraz ZO TPD.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 3, s.13, portr. [Syg.1 II  Wid/70]
Kobiety Rzeszowszczyzny.- Rzeszów, 1979 [Syg. R-1506,  R-1507, R-1508]

Adam Franciszek Augustynowicz (1896-?) - publicysta, dziennikarz, reżyser filmowy. Urodzony w Kolbuszowej.
¬ródła:
Łoza Stanisław: Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i  sprostowania.- Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]

Rudolf Auriga (1891-1943) - pedagog rzeszowski, organizator  tajnego nauczania w pow. rzeszowskim,
zamordowany przez  Niemców.

¬ródła:
Kozakiewicz Mikołaj, Brzozowski Stanisław:  Szkoła w konspiracji:
wspomnienia
uczestników tajnego nauczania.- Warszawa, 1960 [Syg. A-22022]
Widnokr±g.- 1970,  nr 13, s.3; nr 15, s.3, portr. [Syg. 1 II Wid/rok]
Widnokr±g.- 1983, nr 48, s.2, portr. [współoprawne z Nowinami  Syg. 1 I Now/83]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 253, s.3 [Syg. 1 II  Sup/03]
Gazeta Wyborcza.- 2005, nr 15, dod.Gaz.Wybor.Rzeszów, s.5 [Syg. 1 II Gaz/05]
Głos Rzeszowa.- 1997, nr 10, s.19  [Syg. 2 III Gło/97]

 

DO GÓRY

POWRÓT