A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Jan Babirecki (1855-1902) - autor map historycznych Polski.
Zmarł w Pstr±gowej k. Rzeszowa
.
¬ródła:
Polski słownik  biograficzny.T.1.-
Kraków, 1935
[Syg. AD-37983/t.1,  AD-Inf./t.1, AD-Podr. czyt./t.1]

Kazimierz Badeni (1846-1909) - konserwatywny polityk galicyjski i austriacki;
w latach 1874-1879 starosta  rzeszowski; od 1886 r. namiestnik Galicji;
w latach 1895 -1897 premier Austro-Węgier - za jego rz±dów czterech Polaków
sprawowało funkcję wiedeńskich ministrów; honorowy obywatel m. Rzeszowa;
urodził się w Surochowie k. Jarosławia.

¬ródła:
Nowiny.- 2000, nr 234, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Głos Rzeszowa.- 1998, nr 2, s.23 [Syg. 2 III Gło/98]

Walenty Bal (1920-2002) - rzeszowski ksi±dz; honorowy obywatel m. Rzeszowa.
¬ródła:
Głos Rzeszowa.- 1992, nr 4, s.4[Syg. 2 III Gło/92]
Nowiny.- 1994, nr 180, s.7,  portr. [Syg.1 I Now/94]  
Jubilat: jednodniówka z okazji 50-lecia kapłaństwa [D¬S]
Wójcik Z.K.: Duszpasterz od ¦więtego Krzyża: ksi±dz Walenty Bal.- Rzeszów, 1995
[Syg. R-3043;  R-3044]
Wiadomo¶ci Małopolskie.- 1999, nr 4, s.9, il. [Syg. 2 III  Wia/99]
Semper Fidelis.-  1999, nr 3, s.7-9, il.; 2002.- nr 1, s. 52-54, il. [Syg. 3 III Sem/rok]
Niedziela Połud.- 2001, nr 41, s.II, portr.; 2002, nr 4, s.I,III; 2005, nr 13, s.II, il.
[Syg.3 II Nie/rok]
Nowe Podkarpacie.- 2004, nr 1, s.4 [Syg. 1 II Now/04]
Super Nowo¶ci.- 2002, nr 9, s.8, il.; nr 10, s.4,   il.; 2003,  nr 237, s.5, portr.;
2005, nr 169, s.8, il. [Syg. 1 II Sup/rok]
Nowiny.- 2002, nr 9, s.2, portr.  [Syg. 1 II Now/02]
Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 10, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/02]
Nasz Dziennik.- 2002, nr 13, dod. Nasz Dz. w Małopol., s.III [Syg. 3 II Nas/02]
Dziennik Polski.- 2002, nr 17, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. IV;
2005, nr 196, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. I, il., portr. [Syg. 3 II Dzi/rok]
Głos Rzeszowa. – 2002, nr 2, s. 2-3, il. [Syg. 2 III Gło/02]
Dzień Rzeszowa. – 2005, nr 16, s. 4, il.; nr 39, s. 4, il.; nr 71, s. 4, il. [Syg. 1 II Dzi/rok]

Antoni Balawejder ps. lit. Wojtek Tr±ba (1909-1935) - publicysta i pisarz ludowy,
działacz ruchu ludowego, urodzony w  Markowej.

¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego.Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573];
Wiadomo¶ci Małopolskie.- 1998, nr 2, s.38-39, portr. [Syg. 2 III Wia/98]

Józef Balawajder (1895-1981) - działacz społeczny i  polityczny z Markowej (woj. rzeszowskie) 
¬ródła:
Półćwiartek  Józef: Z dziejów wsi Markowa.- Rzeszów, 1993 [Syg. R-2740,  R-2741, R-2742]

Jan Wojciech Balicki (1869-1948) - kapłan diecezji przemyskiej, profesor i rektor
Wyższego Seminarium Duchownego w Przemy¶lu, urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1998, nr 52, s.3 il.; 1999, nr 57, s.8, il.; nr 23, s.16, portr. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Nasz Dziennik.-1998, nr 38, s.6, il.[Syg. 3 II Nas/98]
Niedziela Połud.- 1999, nr 6,  s.1-2, portr. [Syg. 3 II Nie/99]

Władysław Balicki - lekarz, kolekcjoner, regionalista z  Łańcuta.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1971, nr 23, s.2, portr. [Syg.1 II Wid/71]
Brandys Marian: O królach i kapu¶cie.- Warszawa, 1977 [Syg. A-49908]

Józef Baran (1920-1982) - działacz ruchu ludowego w woj. rzeszowskim,
urodzony w Wysokiej Strzyżowskiej. 
¬ródła: 
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]

Władysław Baran (1882-1930) - bibliotekarz, ur. w Okoninie,  pow. ropczyckim;
organizator kursów bibliotekarskich w  Krakowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.1.- Kraków, 1935 [Syg. AD-37983/t.1, AD-Inf./t.1, AD-Podr.czyt./t.1]

Janina Barczak - poetka i autorka opowiadań, członek rzeszowskiego oddziału KKMP. 
¬ródła:
Profile.- 1977, nr 3,  s.22, portr. [Syg. 2 II Pro/77]

Barbara Bardzka (wł. Barbara Rómmel) (1926-1996) - aktorka, w latach 1958-1962,
1972-1983 występowała w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
 
¬ródła:
Nowiny.- 1977, nr 18, s.5, il. [Syg. 1 I  Now/77];
Profile.- 1977, nr 2, s.30, portr. [Syg. 2 II Pro/77]

Antoni Basara (1893- ) - urodzony w Olchowej, prawnik, w  latach 1918-1929 starosta ropczycki.
¬ródła:
Łoza Stanisław: Czy wiesz kto to jest?.- Warszawa, 1938 [Syg. A-Inf.]

Jan Bartkiewicz - zbieracz melodii ludowych z Rzeszowa.
¬ródła:
Zielony Sztandar.- 1989, nr 26, s.9 [Syg. 3 I Zie/89]
Nowiny.- 1983, nr 208, s.5, portr. [Syg. 1 I Now/83]

Michalina Bartoszyńska - aktorka i reżyser łańcuckiego zespołu teatralnego "Lutnia".
¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr  36, s.2, portr. [Syg.1 II Wid/67]

Stanisław Bartus (1821-1859) - malarz i miniaturzysta urodzony pod Rzeszowem.
¬ródła:
Polski słownik  biograficzny.T.1.-
Kraków, 1935 [Syg. AD-37983/t.1, AD-Inf./t.1, AD-Podr.czyt./t.1]

Maria Bartusówna (1854-1885) - poetka, nauczycielka, działaczka społeczna,
zwi±zana z Nienadow± i Przemy¶lem.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1965, nr 7, s.2-3 [Syg. 1 II Wid/65]
Prace Humanistyczne RTPN.- 1970, nr 1, s.219-234
Życie Przemyskie.- 1998, nr 14, s.14 [Syg.1 II ¬yc/98]

Jolanta Barylanka (1954- ) - poetka i publicystka, zwi±zana miejscem zamieszkania,
studiami i prac± z Rzeszowem, członek  KKMP "GwoĽnica".

¬ródła:
Profile.- 1978, nr 3, s.28, portr.; 1980, nr 3, s.25, portr.; 1989, nr 1, s.22 [Syg. 2 II  Pro/rok]
Gazeta Krakowska.- 1984, nr 95, s.3, portr. [Syg. 3  I ¬yc/84] Student.- 1988, nr 15, s.8 [brak]

Józef Barzycki (1840-1908) - lekarz, działacz społeczny,  zasłużony w działaniach
na rzecz poprawy stanu sanitarnego Rzeszowa.
¬ródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989 [Syg. E)-3097, R-2198, R-2199]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Adam Batsch - dziekan WSI w Rzeszowie, specjalista w dziedzinie obrabiarek.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1973, nr 24, s.3,  portr. [Syg.1 II Wid/73]

Jan Batycki (1840-1891) - pedagog, autor licznych rozpraw dydaktycznych.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.1.- Kraków, 1935 [Syg. AD-37983/t.1, AD-Inf./t.1,AD-Podr.czyt./t.1]

Antoni Bauman (1809-1895) - syn Fryderyka, mistrz-sztukator, restaurator
wnętrz pałacowych w Łańcucie, autor wspomnień o Łańcucie.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1969, nr 32, s.4, il. [Syg. 1 II Wid/69]

Fryderyk Bauman (1760-1845) - architekt-sztukator, w latach 1801-1817,
zwi±zany z Łańcutem, gdzie restaurował zamek
.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.1.- Kraków, 1935 [Syg. AD-37983/t.1, AD-Inf./t.1, AD-Podr.czyt./t.1]
Widnokr±g.- 1969, nr 32, s.4, il.
[Syg. 1 II Wid/69]

Władysław B±k - rzeĽbiarz ludowy ze wsi Wola Cicha.
¬ródła:
Nowiny.- 1976, nr 249, s.4, il. [Syg. 1 I Now/76]

Józef Bednarski (1836-1863) - uczestnik powstania styczniowego, pochowany na
Starym Cmentarzu w Rzeszowie.

¬ródła:
Tablica nagrobna na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.

Zdzisław Beksiński (1929-21.02.2005) - urodzony w Sanoku, malarz i fotografik.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 110, s.5,  il.; nr 115, s.5, il.; nr 125, s.5, rys.; nr 127, s.11, il.; nr 236, s.14 [Syg. 1 I/II Now/99]
Super Nowo¶ci.- 1997, nr 12, s.7, il.; 1999, nr 228, s.7 [Syg. 1 II Sup/97]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr 173, s.4, il. [Syg. 1 II Gaz/99]
Gazeta Wyborcza.- 2005, nr 55, dod.Duży Format, nr 10, s.4-5 [Syg. 1 II Gaz/rok]
Niedziela.- 2005, nr 11, s.21 [Syg. 3 II  Nie/05]
Polityka.- 2005, nr 9, s.88-89 [Syg. 1 III Pol/05]
Rzeczpospolita.- 2005, nr 45, s.A4, il. [Syg. 1 I Rze/ 05]

Ludwika Bem - pamiętnikarz ludowy z Kraczkowej.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1969, nr 21, s.2 [Syg. 1 II Wid/69]

Michał Bembenek, ps. Mazur, Sosna (1916-1969) - działacz ruchu ludowego w woj. rzeszowskim,
urodzony w Błędowej Zagłobiańskiej, zmarły w Rzeszowie.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Aleksander Bentkowski (14 II 1941- ) - prawnik, działacz ludowy, poseł na sejm
w l. 1990-1991, minister sprawiedliwo¶ci. Zwi±zany działalno¶ci± społeczn±
i zawodow± z Rzeszowem i województwem.
¬ródło:
Przegl±d Tygodniowy.- 1989, nr 38, s.7, portr. [Syg. 3 I Prze/89]
Sztandar  Młodych.- 1992, nr 228, s.8, portr. [Syg. 3 I Szt/92]
Gazeta w Rzeszowie.- 1997, nr 220, dod. Wybory, s.I, portr.
[Syg. 1 II Gaz/97]
Nie.- 1997, nr 12, s.1, portr. [brak]
Nowiny.- 1991, nr 228, s.8, portr.; 1999, nr 111, s.1, il.; nr 253, s.2, portr.
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Franciszek Bere¶ ps. Onufry (1901-1944?) - działacz KPP i PPR w woj rzeszowskim,
komendant GL podokręgu, urodzony w Trzebownisku, zgin±ł w Oranienburgu.
¬ródła:
Słownik  biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]
Nowiny Rzeszowskie.- 1957, nr 41, s.2; 1961, nr 256, s.3; nr 262, s.3 [Syg. 1 I Now/rok]

Marian Berkowicz (1935- ) - poeta ze Stalowej Woli, zwi±zany z  KKMP "GwoĽnica"
i Klubem Literackim ZLP Oddział w Rzeszowie
.
¬ródła:
Profile.- 1983, nr 10, s.28-29, il. [Syg. 2 II  Pro/83]
Nasi pisarze.- Rzeszów, 1987 [Syg. R-Inf., R-2098]
Tygodnik Nadwi¶lański.- 1997, nr 40, s.9; 2004, nr 6, s.11, portr.
[Syg. 1 II Tyg/rok]
Sztafeta.- 2003, nr 39, s.10; nr  48, s.11, il.; 2004, nr 31, s.10, il.; nr 44, s.11, il.
[Syg.3 II Szta/rok]

Marcello Bernardini (ca 1747-1819) - włoski kompozytor i librecista, nadworny muzyk
księżnej Izabelli Lubomirskiej w Łańcucie.
¬ródła:
Dziennik Polski.- 1972, nr 269, s.6 [Syg. 3  II Dzi/72]
Encyklopedia muzyczna PWN: czę¶ć biograficzna.T.1.Kraków, 1979 [Syg. A-Inf./t.1]

Jan Bester (1932- ) - satyryk, urodzony w Białobrzegach k. Łańcuta.
¬ródła:
Marciniak R.: Informator bibliograficzny K.K.M.P. Warszawa, 1974 [Syg. A-36777]

Tadeusz Będziński (1938- ) - projektant i fotografik; członek Zwi±zku Polskich Artystów
Fotografów; pracownik "Miastoprojektu" w Rzeszowie; laureat Nagrody Miasta Rzeszowa.

¬ródła:
Profile.- 1977, nr 6, s.24-25, il. portr.;  1981, nr 1, s.26 [Syg. 2 II Pro/rok]
Gazeta w Rzeszowie.-  2000, nr 51, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/2000]
Nowiny.- 2000,  nr 69, s.24, il.; 2004, nr 155, s.20, il.; nr 253, s.14, il., portr.
[Syg. 1 II Now/rok]
Super Nowo¶ci.- 2001, nr 43, s.3, portr.; nr 45, s.18, il. [Syg. 1 II Sup/01]
Encyklopedia  Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Stanisław Biały (1868-1932) - prawnik, działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego,
zwi±zany z Brzozowem i działaj±cy na rzecz o¶wiaty i warunków życia regionu brzozowskiego.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu  ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]
Wiadomo¶ci Brzozowskie.- 2005, nr 12, s.34-35 [Syg. 3 III Wia/05]

Kazimierz Biculewicz (1948- ) - poeta zwi±zany z Mielcem,
członek Koła Młodych przy Oddziale ZLP
.
¬ródła:
Profile.-  1977, nr 12, s.24, portr.; 1978, nr 9, s.26, portr. [Syg. 2  II Pro/rok]
Nowiny.- 1991, nr 171, s.4 [Syg. 1 I Now/91]

Emil Bielecki (1906-1981) - rzeszowianin, erudyta, poliglota, prawnik, pasjonat historii,
współorganizator Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej.

¬ródła:
Nowiny.- 1981, nr  13, s.5, portr.; 2001, nr 4, s.2 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Profile.- 1982, nr 1, s.14-17, portr.[Syg.2 II Pro/82]

Franciszek Bieniarz (1842-1898) - geolog; urodzony w Łańcucie; gimnazjum
w Rzeszowie; współautor "Atlasu geologicznego Galicji".
¬ródła:
Polski słownik  biograficzny.T.2.- Kraków, 1936
[Syg. AD-37983/t.2, AD-Inf./t.2, AD-Podr. czyt./t.2]

Józef Bieniasz (18.03.1892-1961) - pisarz, publicysta, autor powie¶ci dla dzieci
i młodzieży, uczeń I Gimnazjum w Rzeszowie. Uczestnik I wojny ¶wiatowej.
Współpracownik dzienników: "Wiek Nowy", "Kurier Lwowski", "Gazeta Lwowska".
Urodzony we wsi Podzwierzyniec k. Łańcuta.

¬ródła:
Nowiny Tygodnia.- 1953, nr 19, s.3, il.
[Syg.1 I Now/53]
Stanisz Tadeusz: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1984
[Syg. R-4064]
Współcze¶ni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. T.1
Warszawa, 1994 [Syg. A-Inf. / t.1]

Józef Bieniasz (16.03.1907- ) - filolog, autor publikacji z zakresu literatury i historii
społeczno-gospodarczej w prasie i radiu. Urodzony w Krzemienicy.
¬ródła:
Łoza Stanisław: Czy wiesz kto to jest?.-  Warszawa, 1938
[Syg. A-Inf]
h. geograficzne: Krzemienica (pow. Łańcut) - Bieniasz, Józef

Adam Bień (1899-1998) - działacz ludowy, jeden z przywódców Polski Podziemnej,
skazany w procesie szesnastu przywódców Polski Podziemnej w Moskwie; w 1994 r.
Odznaczony Orderem Orła Białego, urodzony w Osali (dawne woj. tarnobrzeskie).
¬ródła:
Nowiny.- 1998, nr 51, s.7, portr.; nr 49, s.1, il.; 1999, nr 238, s.14, portr.
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Super  Nowo¶ci.- 1998, nr 3, s.16, il.; nr 49, s.1-2, il. [Syg. 1 II Sup/98]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 55, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/98]
Wie¶ci.- 1998, nr 11, s.8, il. [Syg. 3 I  Wie/98]
Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 11, s.5, il. [Syg. 1 I Tyg/98]
Tygodnik Nadwi¶lański.- 1998, nr 22, s.8, il.[Syg. 1 II Tyg/98]
Rzeczpospolita.- 1998, nr 55, s.28, portr. [Syg. 1 I Rze/98]
Zielony Sztandar.- 1998, nr 11, s.2, il. [Syg. 3 II Zie/98]
Palestra.- 1998, nr 7/8, s.224-225 [Syg. 2 III Pal/98]
Zeszyty Sandomierskie.- Nr  8(1998), s.2-3, il. portr.
[Syg. 2 III Zes/98]
Sycyna.- 1998, nr 5, s.5, il. [Syg. 3 II Syc/98]

Adam Janusz Bień (1939-1979) - przemyski pisarz, zwi±zany z Kołem Młodych
przy rzeszowskim Oddziale ZLP.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1966, nr 2, s.90, portr. [Syg. 2 III Kwa/66]
Profile.- 1976, nr 10, s.22, portr.; 1978, nr 10, s.26, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Pogl±dy.- 1980, nr 8, s.18,20, portr. [brak]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1987 [brak]

Jerzy Biernat (1942- ) - artysta plastyk, malarz, grafik zwi±zany z Rzeszowem.
¬ródła:
Profile.- 1979, nr 5, s.30-31,  il., portr. [Syg. 2 II Pro/79]
Widnokr±g.- 1983, nr 25, s.2,  portr.; 1989, nr 38, s.1, portr. [Syg. 1 II Wid/rok]
Nowiny.-  2001, nr 4, s.2 [Syg. 1 II Now/01]
Jerzy Biernat: wystawa obrazów "Człowiek w malarstwie" : [katalog].- Rzeszów, 2000 [brak]

Władysław Biernat - prokurator wojewódzki, przewodnicz±cy Wojewódzkiego Oddziału
Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Rzeszowie.
 
¬ródła:
Profile.- 1983, nr  8, s.6-7, portr.
[Syg. 2 II Pro/83]

Andrzej Bigajski - artysta malarz zwi±zany z Łańcutem i  Rzeszowem.
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1964, nr 138, s.6,  il. [Syg. 1 I Now/64]
Profile.- 1968, nr 2, s.104-105, il.  [Syg.2 II Pro/68]
Dziennik Polski.- 1977, nr 23, s.4 [Syg. 3  II Dzi/77]
Super Nowo¶ci.- 2004, nr 182, s.8 [Syg. 1 II Sup/04]

Ryszard Bilski - dziennikarz, akredytowany również poza  granicami Polski,
zwi±zany z "Nowinami Rzeszowskimi".

¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 40, s.1 [Syg. 1 II Wid/70]
Profile.-  1970, nr 12, s.17, portr. [Syg. 2 II Pro/70]

Wojciech Birek (1961- ) - rysownik, scenarzysta, krytyk, teoretyk komiksu, założyciel
Rzeszowskiej Akademii Komiksu, członek Stowarzyszenia Literackiego "Fraza",
mieszkaniec Rzeszowa.

¬ródła:
Fraza.- 1994, nr 5/6, s.140 [Syg. 2 III  Fra/94]
Dziennik Polski.- 1999, nr 16, s.10, il. [Syg. 3 II Dzi/99]
Nowiny.- 2000, nr 55, s.2, portr. [Syg. 1 II  Now/2000]

Izydor Błaszczak (1897-1976) - rzeĽbiarz ludowy z Dębiny.
¬ródła:
Wie¶ci.- 1978, nr 26, s.8, il. [Syg.3 I Wie/78]

Cecylia Błońska (1913-1991) - dziennikarka rzeszowska,  zwi±zana przede wszystkim
z "Profilami"; działaczka społeczna; współorganizatorka Ligi Kobiet w woj. rzeszowskim.
¬ródła:
Kobiety Rzeszowszczyzny.- Rzeszów, 1979 [Syg. R-1506, R-1507, R-1508]
Nowiny.- 1991, nr 9, s.1 [Syg. 1 I Now/91]
Echo Rzeszowa.- 1998, nr 38, s.4, rys. [Syg.1 II Echo/ 98]
Profile.- 1984, nr 9, s.32, portr.; nr 11, s.32, il. [Syg.2 II Prp/84]

Franciszek Błoński (1903-1977) - historyk; działacz społeczny i kulturalny;
dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (od 1960r.).

¬ródła:
Profile.- 1977, nr 12, s.15, portr. [Syg. 2  II Pro/77]
Ziemia.- 1977, s.241-243, il. [brak]
Biuletyn  Informacyjny Archiwum Państwowego w Rzeszowie .- 1989, nr 3,  s.30-31 [brak]
Rzeszowski Rocznik Muzealny.- 1981, t.4,  s.5-6, portr. [Syg. 1 III Rze/81]
Rocznik Województwa Rzeszowskiego.- 1984, t.10 [Syg. 1 III Roc/84]

¦w. Andrzej Bobola (1591-1657) - kaznodzieja i misjonarz, nauczyciel w kolegiach jezuickich
m.in. w Nie¶wieżu; poniósł ¶mierć męczeńsk±; w 1983 r. beatyfikowany, w 1938 r.
kanonizowany; patron metropolii warszawskiej (od 1992 r.); urodził się w Strachocinie k. Sanoka.

¬ródła:
Nowiny.- 2000,  nr 234, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Przyjaciółka.- 2000, nr 32, s.22-23 il. [brak]
Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 83, dod.Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/02]
Wiadomo¶ci Podkarpackie.- 2002, nr 3, s.46-47, il. [Syg. 2 III Wia/02]
Wiadomo¶ci Brzozowskie.- 2003, nr 5, s.34, portr. [Syg. 3 III Wia/03]
Niedziela.- 2004, nr 20, s.16  [Syg. 3 II Nie/04]
Nasz Dziennik.- 2003, nr 113, s.9, il. [Syg. 3 II Dzi/ 03]
Giergielewicz Józef: Dar Boga: powie¶ć o ¶w. Andrzeju Boboli żyj±cym w czasach ognia i miecza.- Krosno,
2000 [Syg. R-4036, R-4037]
Paciuszkiewicz Mirosław: Andrzej Bobola.- Kraków, 2000 [Syg. R-5623, R-4365]
Mańkowska Ewa (red.): ¦więci, błogosławieni, ¶wiadkowie wiary Archidiecezji Przemyskiej.- Krosno,
2001 [Syg. R-5654]

Marian Bobran (3 I 1933- ) - językoznawca, rusycysta, rektor WSP w Rzeszowie. 
¬ródła:
Nowiny.- 1977, nr 112, s.5, il.;  1979, nr 101, s.5, portr.; 1990, nr 246, s.5, portr. [Syg. 1  I Now/rok]
Widnokr±g.- 1986, nr 19, s.2, portr. [Syg.1 II Wid/86]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Wojciech Bochenek (1960- ) - rzeszowski poeta, drukował m.in. w "Profilach".
¬ródła:
Profile.- 1983, nr 10, s.27, portr. [Syg. 2 II Pro/83]

Wojciech Jerzy Boduszyński (1768-1932) - profesor medycyny, pierwszy w Polsce
wprowadził szczepienia przeciw ospie; urodzony w Rzeszowie
.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.2.- Kraków, 1936 [Syg. AD-37983/t.2, AD-Inf./t.2, AD-Podr.czyt./t.2]

Józef Bogacz - specjalista od budownictwa l±dowego, pracownik naukowy
Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Rzeszowie
.
¬ródła: Widnokr±g.- 1973, nr 8, s.2, il., portr. [Syg. 1 II Wid/73]

Józef Konstanty Bogusławski (1754-1819) - pedagog, kaznodzieja, poeta, tłumacz.
Pobierał nauki również w Rzeszowie.

¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.2.-
Kraków, 1936 [Syg. AD-37983/t.2, AD-Inf./t.2, AD-Podr.czyt./t.2]

Alfred Bogusz (1839- ) - powstaniec z 1863 r., urodzony w Rzemieniu.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.2.- Kraków, 1936 [Syg. AD-37983/t.2, AD-Inf./t.2, AD-Podr.czyt./t.2]

Ludwik Bojanowski (1919-1945) - oficer, uczestnik walk z  podziemiem w woj. rzeszowskim w 1944r.
Zgin±ł z wyroku WiN w Rzeszowie. 
¬ródła:
A-Z.- 1992, nr 131, s.5, portr. [Syg. 1 II  AZ/92]

Edward Bolec ps. Jerzy Wróbel (1947- ) - dziennikarz i  prozaik, członek rzeszowskiego
Oddziału ZLP; urodzony w Zwięczycy, zwi±zany miejscem pracy z Rzeszowem.

¬ródła:
Profile.- 1979, nr 2, s.23, portr. [Syg. 2 II Pro/79]
Walka  Młodych.- 1984, nr 4, s.8, portr. [Syg.3 II Wal/ 84]
Widnokr±g.- 1984, nr 46, s.3, portr. [Syg.1 II Wid/84]
Życie Literackie.- 1986, nr 9, s.10 [Syg. 3 I Życ/86]

Antoni Bomba (1868-1952) wg "Słownika..." (1865-1956) poseł chłopski,
starosta i publicysta z Budziwoja.
¬ródła:
Rocznik Województwa Rzeszowskiego.- 1984, t.10, s.205213 [Syg. 1 III Roc/84]
Słownik biograficzny działaczy ruchu  ludowego.-Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 27, s.4 [Syg. 1 II Dzi/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Mieczysław Bomba - działacz ruchu robotniczego z Rzeszowa.
¬ródła:
Nowiny.- 1975, nr 105, s.6, portr. [Syg. 1 I Now/75]

Marcin "Lelewel" Borelowski (1829-1863) - pułkownik, żołnierz powstania styczniowego;
członek rzeszowskiego cechu blacharzy
.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.2.- Kraków,1936 [Syg. AD-37983/t.2, AD-Inf./t.2, AD-Podr.czyt./t.2]
Widnokr±g.- 1973, nr 14, s.2-3, il. [Syg. 1 II Wid/73]
Nowiny.- 1983, nr 18, s.5, il.; 1997, nr 56, s.12 [Syg. 1 I Now/rok]
San.- 1991, nr 3, s.9, il. [Syg. 3 II San/91]
Gazeta  w Rzeszowie.- 1998, nr 297, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/98]
Czarnota Marek: Rzeszowskie ulice i okolice: gawędy telewizyjne i gazetowe.- Rzeszów, 2001
[Syg. R-Inf., R-5386, R-4493, R-4494]
Gisges Jan Maria: Borelowski.- Warszawa, 1972  [Syg. a-29853]

Antoni Borowiec ps. Pol (1907- ) - rolnik; działacz ruchu  ludowego; komendant Obwodu
BCh Rzeszów; urodzony w Siedliskach k. Rzeszowa; gimnazjum w Strzyżowie.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [A-Inf., A-67573]

Marian Borowiec (1891-1945) - ksi±dz; działacz społeczny; działacz ruchu ludowego;
poseł; przewodnicz±cy WRN w Rzeszowie w latach 1944-1948; urodzony w Budziwoju;
zmarł w Rzeszowie.

¬ródła:
Profile.-1984, nr 8, s.12-14, portr.  [Syg.2 II Pro/84]
Dziennik Ludowy.- 1985, nr 186, s.3 [Syg. 3  II Dzi/85]
Petrus Juliusz: Jak Rzeszów został siedzib± województwa.- Rzeszów, 1989, s.20 [Syg. EO-3097, R-2198,  R-2199]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 27, s.4 [Syg. 1 II Dzi/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Adam Borowski - specjalista w dziedzinie projektowania i konstrukcji samolotów;
zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (od 1976).
¬ródła:
Profile.- 1976,  nr 2, s.10, portr. [Syg. 2 II Pro/76]

Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894-1985) - urodzony w   Rzeszowie; generał brygady,
wysoki dostojnik wojskowy w  czasie wojny i w okresie międzywojennym.
¬ródła:
Łoza S.: Czy wiesz kto to jest?.- Warszawa, 1938 [Syg. A-Inf.]
Profile.- 1988, nr 9, s.8-10, portr.[Syg. 2 II Pro/88]
Nowiny.- 1999,  nr 74, s.5, portr.; nr 235, s.16, portr.; 2003, nr 217, dod.Nowiny nad Sanem,
s.II, il., portr. [Syg. 1 I Now/rok]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr 43, s.2, portr. [Syg. 1 II  Gaz/99]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 251, s.2, portr.; 2004, nr 197, s.5, il. [Syg. 1 II Sup/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.-  Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Stan Borys, wła¶ciwie Stanisław Guzek (3 IX 1941- ) - urodzony  w Załężu k. Rzeszowa;
wokalista, aktor, kompozytor, autor tekstów.

¬ródła:
Profile.- 1986, nr 9, s.20-21, portr.; nr 10, s.23-24, portr. [Syg. 2 II Pro/86]
AZ.- 1992, nr 217,  s.4, portr.; nr 225, s.6-7, portr. [Syg. 1 II AZ/92]
Nowiny.- 1992, nr 234, s.4, rys.; 2003, nr 250, s.15, portr. [Syg. 1  I/II Now/rok]
Dziennik Polski.- 2004, nr 45,  dod.Dz.Pol.Podkarp., s.I, il. [Syg. 3 II Dzi/04]
GazetaWyborcza.- 2004, nr 44, dod.Gaz.Wyb.Rzeszów, s.3; nr 45,  dod.Gaz.Wyb.Rzeszów,
s.2, portr. [Syg. 1 1 II Gaz/04]
Super  Nowo¶ci.- 2004, nr 46, s.20, il. [Syg.1 II Sup/ 04]
Kamerton.- 2004, nr 1/2, s.230-236, il. [Syg. 3 III Kam/04]

Zbigniew Bojomir Marian Bossowski (1913- ) - oficer 17 pułku  piechoty,
członek Brygady Spadochronowej w Anglii. Urodzony w Rzeszowie,
gdzie ukończył szkołę ¶redni± i pracował w Magistracie
.
¬ródła:
Nowiny.- 1994, nr 141, s.5 [Syg. 1 I  Now/94]

Edward Bożymowski - rzeszowski lekarz, działacz społeczny i regionalny.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 76, s.8, il. [Syg. 1 I  Now/79]

Tadeusz Breyer (15 X 1884-15 V 1952) - rzeĽbiarz, medalier, pedagog.
Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodzony w Mielcu.
¬ródła:
Łoza Stanisław: Czy wiesz kto to  jest?.- Warszawa, 1938 [Syg. A-Inf.]
Szkutnik Janusz (red.), ¦wieboda Józef (red.): Almanach podkarpacki: 2000.- Rzeszów, 1999 [Syg. R-Inf., R-4000]

Józef Brodowski (1772-1853) - malarz; studia w Wiedniu  finansowała
ks. marszałkowa Lubomirska. Miejscem zamieszkania zwi±zany z Łańcutem.
¬ródła:
Polski słownik  biograficzny.T.2.-
Kraków, 1936 [Syg. AD-37983/t.2,  AD-Inf./t.2, AD-Podr.czyt./t.2]

Tadeusz BroĽbar (1901-1963) - przeworski działacz ludowy z Gaci. Gimnazjum w Łańcucie.
¬ródła:
Słownik biograficzny  działaczy ruchu ludowego.-Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]

Mieczysław Brzeski (1840-1899) - adwokat, organizator  powstania w 1846 r.
w powiecie pilzneńskim. Urodzony w Ł±czkach Brzeskich w dawnym pow. mieleckim,
póĽniej zamieszkały w Radomy¶lu Wielkim.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.3.-
Kraków, 1937 [Syg. AD-37983/t.3, AD-Inf./t.3, AD-Podr.czyt./t.3]

Józef Brzeziński (?-1933) - powstaniec 1863 r., walczył też w obronie Komuny Paryskiej.
Na pocz±tku XX w. przeniósł się do Rzeszowa, gdzie mieszkał do ¶mierci. 
¬ródła:
Widnokr±g.- 1971, nr 11, s.5 [Syg. 1 II Wid/71]

Ferdynand Brzęk - pedagog, działacz społeczny, plastyk amator z Rzeszowa.
¬ródła: Nowiny.- 1987, nr 64, s.7, portr. [Syg.1  I Now/87]

Gabriel Brzęk (1908-2002) - profesor zoologii AR w Lublinie, hydrobiolog. Urodzony w Błażowej.
Należał do AK na  RzeszowszczyĽnie.
¬ródła:
Łoza S.: Kto jest kim w Polsce?.-  Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Nowiny.- 1991, nr 3, s.5 [Syg. 1  I Now/91]
Dziennik Polski.- 1998, nr 253, s.18, il. [Syg.3 II Dzi/98]
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki.- 2003, nr 3-4,  s.177-190, portr. [Syg. 2 III Kwa/03]

Jan Brzoza (1900-1971) - pisarz. Zwi±zki rodzinne i  literackie z woj. rzeszowskim
(przede wszystkim z  Leżajskiem). Publikował m.in. w "Widnokręgu".
¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr 12, s.4, portr.; 1968, nr 35, s.5 [Syg. 1 II Wid/67]

Zofia Brzuchowska - historyk literatury, pracownik Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka szeregu publikacji na temat literatury
popularnej i prozy kobiecej. Mieszka w Rzeszowie.

¬ródła:
Fraza.- 2004, nr 3/4,  s.348 [Syg. 2 III Fra/04]

Erazm Buchelt (1934-2003) - kierownik artystyczny i reżyser teatru "Meluzyna"
przy Domu Kultury WSK w Rzeszowie.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1965, nr 23. s.3 [Syg. 1 II Wid/65]
Echo Rzeszowa.- 1997, nr 27, dod. spec. W kręgu sceny [Syg. 1 II Echo/97]
Dzień Rzeszowa.- 2004, nr 52, s.4, portr. [Syg. 1 II  Dzi/04]

Mikołaj Bugno (?-16 X 1886) - pedagog; uczestnik powstania  listopadowego;
dyrektor ck Rzeszowskiej Szkoły Głównej oraz kierownik szkoły trywialnej dla dziewcz±t.
Autor podręczników szkolnych.

¬ródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w  Rzeszowie.Rzeszow, 1989
[Syg. EO-3097, R-2198, R-2199]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf.,  R-Podr.czyt., R-5477]

Krzysztof Bukała (4 IV 1936-) - rzeszowski artysta rzeĽbiarz, medalier, grafik, rysownik,
konserwator dzieł sztuki, menedżer i animator kultury, działacz zwi±zkowy oraz społeczny
.
¬ródła:
Konfrontacje.- 1973, nr 5, s.16, il. [Syg.3 II Kon/73]
Welcome to Małopolska.- 1997, nr 1, s.7  [Syg. 2 III Wel/97]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszow, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Franciszek Buratowski (23.11.1907-14.04.1980) - aktor, uczeń Wandy Siemaszkowej
W latach 1933-34 występował w Rzeszowie. W sezonie 1961/62 przeniósł się do Teatru
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie pozostał do 1975 r.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr 39, s.1; 1974, nr 13, s.2, portr. [Syg.1 II Wid/rok]
Nowiny.- 1975, nr 286, s.1,4, il.; 1980, nr 95, s.5, portr. [Syg. 1 I Now/rok]
Pamiętnik Teatralny. - 1963, z. 1-4, s. 177 [Syg. 2 III Pam/63]
Słownik biograficzny teatru polskiego: 1900-1980. T. 2.
Warszawa, 1994 [Syg. A-Inf/t.2, A-32950]

Józef Burda (1895-1967) - rolnik, działacz ruchu ludowego w pow. łańcuckim,
poseł do Krajowej Rady Narodowej. Pochodził z Żołyni.
 
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]

Józef Burszta (1914-1987) - etnograf, profesor, kierownik Katedry Etnografii
Uniwersytetu Poznańskiego. Urodzony w Grodzisku Dolnym k. Leżajska.
Działacz ruchu ludowego w pow. łańcuckim.
¬ródła:
Profile.- 1984, nr 11, s.11, portr. [Syg. 2 II Pro/84]
Widnokr±g.- 1984, nr 24, s.3; 1986, nr 14, s.3,  portr.; 1987, nr 28, s.1 [Syg. 1 II Wid/rok]
Słownik  biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]
Sztafeta.- 2005, nr 6, s.12 [Syg. 3 II  Szt/05]

Bogusław Butrymowicz (1872-1965) - poeta młodopolski, tłumacz, historyk literatury
i pedagog. Urodzony w Kolbuszowej. PóĽniej zwi±zany z Rzeszowem.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1966, nr 9, s.5 [Syg. 1 II Wid/66]
Skowrońsk Maciej: Od Konstytucji do współczesno¶ci. Słynni  kolbuszowianie na przestrzeni 200 lat.- Kolbuszowa,
1991, s.7 [Syg. DŻS]
Wiadomo¶ci Małopolskie.- 1997, nr 6, s.36-37,  portr. [Syg. 2 III Wia/97]

Andrzej Bylica - pracownik naukowy zwi±zany wcze¶niej z Wyższ± Szkoł± Inżynieryjn±,
a w chwili obecnej z Uniwersytetem Rzeszowskim. Laureat nagrody miasta Rzeszowa
w dziedzinie nauki i techniki za 1998 r.
¬ródła:
Jakubowicz A. (red.): Na szpaltach i antenie: wybór publikacji zamieszczanych na łamach
prasy rzeszowskiej i emitowanych przez rozgło¶nię PR w Rzeszowie w okresie XXX-lecia.
Rzeszów, 1974 [Syg. EO-731, R-1044, R-1045, R-1046]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr 69, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/99]

Maria Byszewska (1899- ) - działaczka społeczna; urodzona w Soninie pod Łańcutem,
zamieszkała m.in. w Rzeszowie.

¬ródła:
Łoza Stanisław.: Czy wiesz kto to jest?.- Warszawa, 1938  [Syg. AD-Inf.]

Ignacy Byszewski (1889- ) - prawnik, wiceprezes S±du Okręgowego w Rzeszowie;
działacz społeczny.
¬ródła:
Łoza  Stanisław: Czy wiesz kto to jest?.- Warszawa, 1938 [Syg. AD-Inf.]

Jan Bytnar ps. Rudy (1921-1943) - harcerz, bohater "Szarych Szeregów",
podporucznik AK. Zwi±zki rodzinne z Kolbuszow± i Mielcem.
¬ródła:
Krężel Janusz, Gazda Władysław: Matka polskich harcerzy.- Mielec, 1981
[Syg. R-1607, R-1608, R-1609]
Nowiny.- 1982, nr 71, s.5 [Syg. 1 I Now/82]
Głos Rzeszowa.- 1997, nr 7/8, s.12, il. [Syg. 2 III Gło/97]
Rocznik Mielecki.- T.3(2000), s.75-87 [Syg. 1 III Roc/2000]
Korso.- 2003, nr 17, s.14 [Syg. 3 II Kor/03]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 69, s.24-25 [Syg. 1 II Gaz/03]

 

DO GÓRY

POWRÓT