A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Franciszek Gaik (1946- ) - kierownik Centralnego Urzędu Planowania, pracownik
naukowy zamiejscowego Wydziału Spółdzielczo-Ekonomicznego SGPiS w Rzeszowie.
¬ródła:
Rzeczpospolita.- 1989, nr 27, s.7; nr 28, s.1,7 [Syg. 1 I Rze/89]

Łukasz Gajdzik (?-1662) - burmistrz i wójt rzeszowski.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.7.- Kraków, 1948-1958
[Syg. A-37983/t.7, A-Inf./t.7, A-Podr. czyt./t.7]

Edmund Gajewski - dziennikarz rzeszowski.
¬ródła:
Nowiny.- 1990, nr 125, s.4, portr.; 1998, nr 198, s.7;
2005, nr 76, s.5; nr 78, s.29 [Syg. 1 I/II Now/rok]

Jan Karol Gałczyński (I poł. XX w.) - pedagog rzeszowski.
¬ródła:
Prace Humanistyczne RTPN.- 1975, nr 5, s.63-69 [brak]

Jacenty Gałęzowski (1806-1858) - dobroczyńca, twórca fundacji.
Prywatny nauczyciel języka francuskiego.
¬ródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, [1989]
[Syg. EO-3097, R-2198, R-2199]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Irena Gałuszka - artysta-fotografik, członek Rzeszowskiego
Towarzystwa Fotograficznego od pocz±tku lat 70-tych.
¬ródła:
Profile.- 1981, nr 3, s.26-27, il. [Syg. 2 II Pro/81]
Tygodnik Sanocki.- 2003, nr 47, s.4 [Syg.1 III Tyg/03]
Gazeta Wyborcza.- 2005, nr 207, dod. Gaz. w Rzeszowie, s.2 [Syg. 1 II Gaz/05]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 92, s.2; 1999, nr 124, s.2 [Syg. 1 II Gaz/rok]
Nowe Podkarpacie.- 1999, nr 35, s.12 [Syg.1 II Now/99]
Echo Rzeszowa.- 1999, nr 47, s.3 [Syg. 1 II Echo/99]

Ryszard Gałuszka - artysta-fotografik, członek Rzeszowskiego
Towarzystwa Fotograficznego od pocz±tku lat 70-tych.
¬ródła:
Profile.- 1981, nr 3, s.26-27, il. [Syg. 2 II Pro/81]

Apolinary Garlicki (1872-1940) - socjolog i filozof, uczył  m.in. w gimnazjum rzeszowskim.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.7.- Kraków, 1948-1958
[Syg. A-37983/t.7, A-Inf./t.7, A-Podr. czyt./t.7]

Władysława Halina Garska (1930- ) - docent patomorfolog, kierownik Zakładu Patomorfologii
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego w Rzeszowie,
organizator i kierownik Zakładu Patomorfologii w Katedrze Nauczania Klinicznego w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1984, nr 168, s.4  [Syg. 1 I Now/84]
Kto jest kim w polskiej medycynie:  informator biograficzny.- Warszawa, 1987, s.179
[Syg.
A-Inf., A-Podr. czyt.]

Franciszek G±siewicz ps. Augustyn (1906-1976) - działacz ludowy w okolicach Lwowa,
działacz PSL i ZSL; od 1945 zwi±zany z Rzeszowem, gdzie zmarł.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-Inf., A-67573]

Jan G±sior (07.11.1901-?) - garncarz samouk z Medyni Głogowskiej, członek
Spółdzielni "Przemysł Ludowy" w Leżajsku, uczestnik i laureat wielu konkursów
sztuki ludowej, m. in. nagrody im. Oskara Kolberga. Jego wyroby garncarskie
i rzeĽbę ceramiczn± zakupiło do swych zbiorów wiele muzeów: Rzeszów, Kraków,
Warszawa i in.
¬ródła:
Profile.- 1978, nr 8, s.33, portr. [Syg. 2 II Pro/78]
Prokopek Marian (red.): Oskary Kolberga. - Warszawa, 1997
[Syg. A-Inf.]
h. przedmiotowe: Sztuka ludowa - biografie

Władysław G±siorowski (1890-1919) - matematyk, specjalista od geometrii wykre¶lnej,
autor prac naukowych. Urodzony w  Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.7.- Kraków, 1948-1958
[Syg. A-37983/t.7, A-Inf./t.7, A-Podr. czyt./t.7]

Roman Gesing (1903-1975) - inżynier le¶nik, działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm,
w l. 1961-1970 minister le¶nictwa i przemysłu drzewnego, wojewoda rzeszowski
w l. 1945-1947, nauczyciel we wsi Pławo. Urodzony w Orłowie, pow. Mielec.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu  ludowego.
Warszawa, 1989, [Syg. A-Inf., A-67573]

Aleksander Getritz (1841-1917) - powstaniec 1863 r., działacz społeczny.
Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski  słownik biograficzny.T.7.- Kraków, 1948-1958
[Syg. A-Inf./t.7, A-Podr.czyt./t.7, A-37983/t.7]

Stanisław Stefan Gębala (1911-1982) - tarnobrzeski prozaik, członek rzeszowskiego Oddziału ZLP.
¬ródła:
Profile.- 1974, nr 7, s.10, portr.; 1981, nr 11, s.2122, portr.; 1982, nr 7, s.31, portr. [Syg. 2 II Pro/ rok]
Zycie Literackie.- 1982, nr 45/46, s.23; 1983, nr 5, s.13 [Syg. 3 I ¬yc/82]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]

Franciszek Gil (1917-1960) - pisarz, reportażysta; zwi±zki rodzinne i literackie
z woj. rzeszowskim, przede wszystkim z Tyczynem.
¬ródła:
Życie Literackie.- 1960, nr 43, s.9, il.  [3 I Życ/60]
Profile.- 1974, nr 11, s.20-22; 1979, nr 7, s.28, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Widnokr±g.- 1974, nr 41,  s.1 [Syg. 1 II Wid/74]
Kultura.- 1980, nr 36, s.9-10, il. [Syg. 3 I Kul/80]
Osajda Joanna: Życie przez walkę.- Warszawa, 1988 [Syg. A-67067]

Jan Maria Gisges (1914-1983) - powie¶ciopisarz, laureat dorocznej nagrody literackiej im. J. Przybosia.
¬ródła:
Profile.- 1976, nr 12, s.25, portr. [Syg. 2 II Pro/76]
Widnokr±g.- 1983, nr 51, s.3, portr. [Syg. 1 I Wid/83]
Tygodnik Kulturalny.- 1984, nr 3, s.6, portr. [Syg. 3 I Tyg/84]
Nowiny.- 1999, nr 235, s.16 [Syg. 1 II Now/99]
Stanisz Tadeusz: Wybitne postaci Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]
Znani i nieznani: szkice.- ŁódĽ, 1974  [Syg. A-35558, A-37414]

Jan Karol Glatzel (26 VI 1888-30 III 1955) - profesor, lekarz. Dzieciństwo spędził
w Rzeszowie. Studiował na Wydziale Lekarskim UJ w Krakowie. Uzyskał habilitację
w dziedzinie chirurgii. Autor wielu publikacji naukowych. Miło¶nik sztuki, filantrop
i społecznik.
¬ródła:
Prometej.- 1980, [nr 6], s.7 [Syg. 3 II Pro/80]
Polski słownik biograficzny.T.8.- Wrocław, 1959-1960
[Syg. A-Inf./t.8, A-Podr. czyt./t.8, A-37983/t.8]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. A-Inf., R-5477, R-Podr. czyt.]

Stanisław Gliwa (1910-1986) - bibliofil, grafik i typograf; wła¶ciciel pracowni
drukarsko-wydawniczej pod nazw± Oficyna Stanisława Gliwy; zwi±zany ze Słocin±.
¬ródła:
Nowiny.- 1986, nr 138, s.5 [Syg. 1 I Now/86]
Dzień Rzeszowa.- 2004, nr 72, s.4, portr. [Syg. 1 II 04]
Nasz Dom Rzeszów.- Nr 10(2006), s.15-16, il., portr. [Syg. 2 III Nas/06]
Gazeta Wyborcza.- 2006, nr 157, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.4, il. [Syg. 1 II Gaz/06]
Nowiny.- 2006, nr 166, s.18, il. [Syg. 1 II Now/06]
Podkarpacki Informator Kulturalny.- Nr 45(2006), s.5455, il. [Syg. 3 III Pod/06]
Podkarpacki Przegl±d Samorz±dowy.- 2006, nr 7/9, s.3, il. [Syg. 2 III Pod/06]
Bibliotekarz.- 2006, nr 11, s.24-27, portr. [Syg. 2 III Bib/06]

Stanisław Gł±biński (1862-1943) - ekonomista i polityk, honorowy obywatel miasta Łańcuta.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.8.- Wrocław, 1959-1960
[Syg. A-Inf./t.8, A-Podr.czyt./t.8, A-37983/t.8]

Edward Głodowski - działacz społeczny z Budziwoja, s±downik i poseł na Sejm.
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1972, nr 50,  s.3, portr. [Syg.1 I Now/72]
Wie¶ci.- 1977, nr 45, s.4, portr. [Syg. 3 I Wia/77]
Dziennik Ludowy.- 1979, nr 48, s.3 [Syg. 3 II Dzi/79]

Michał Stanisław Głowacki ps. ¦więtopełk (1804-1846) - badacz poezji ludowej, działacz polityczny.
Organizator powstania 1846 w Mielcu.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.8.- Wrocław, 1959-1960
[Syg. A-Inf./t.8, A-Podr. czyt./t.8, A-37983/t.8]

Ryszard Głowacki (31 VIII 1937- ) - ur. w Dukli, inżynier geolog, autor opowiadań
fantastycznych, zwi±zany z Kołem Młodych przy rzeszowskim Oddziale ZLP.
¬ródła:
Niewiadowski Andrzej, Smuszkiewicz Antoni: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej.
Poznań, 1990 [Syg. A-Inf.]

Czesław Gniewek - redaktor Rozgło¶ni Polskiego Radia w Rzeszowie.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1965, nr 23, s.3 [Syg. 1 II  Wid/65]

Ludwik Gniewek (1901-1963) - działacz ruchu robotniczego we wschodniej Galicji,
póĽniej w Rzeszowie (PPR), również działacz zwi±zkowy; urodzony w Głogowie,
od okupacji zamieszkały w Rzeszowie.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.- Warszawa, 1987
[Syg. A-Inf./t.2]

Stanisław Goł±b (1920-1979) - działacz ludowy z Żołyni.
¬ródła:
Zielony Sztandar.- 1979, nr 92, s.9 [Syg. 3 I Zie/79]

Wergiliusz Goł±bek (1948- ) - doktor nauk humanistycznych, w latach 1990-2006
Dyrektor Naczelny Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie i Muzycznego
Festiwalu w Łańcucie. Z Filharmoni± Rzeszowsk± zwi±zany od 1980 r., z krótk±
przerw± w l. 1988-1989.
Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej w 2000 roku
i współredaktor Karty Kultury Polskiej, przygotowanej, pod auspicjami
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie prorektor ds. nauczania w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarz±dzania w Rzeszowie. Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa
(1998 r.). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
¬ródła:
Nowiny.- 1993, nr 233, s.4; 2000, nr 236, s.21; 2002, nr 22, s.2
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Super Nowo¶ci.- 1999, nr 91, s.15; 2001, nr 39, s.3; 2004, nr 168, s.19
[Syg. 1 II Sup/rok]
Dziennik  Polski.- 2006, nr 11, dod. Dz. Pol. Pod., s. II
[Syg. 3 II Dzi/06]

Kazimierz Marian Gołba ps. Jerzy Róg, Hum-bug (1904-1952) - pisarz i poeta. Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik  biograficzny.T.8.- Wrocław, 1959-1960
[Syg. A-Inf./t.8, A-Podr.czyt./t.8, A-37983/t.8]

Bronisław Gołębiowski (1933- ) - dziennikarz, publicysta, profesor socjologii.
Urodzony 26 I 1933 r. w Mechowcu k. Kolbuszowej.
¬ródła:
Ciborska Elżbieta: Leksykon polskiego dziennikarstwa.
Warszawa, 2000 [Syg. A-Inf.]
Marciniak Rena, W±giel Władysław: Informator biobibliograficzny KKMP.
Warszawa, 1974 [Syg. A-36777]

Janusz Gołębiowski - socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Pochodzi spod Kolbuszowej.
¬ródła:
Stanisz Tadeusz: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]

Władysław Gomułka (1905-1982) - polityk, działacz komunistyczny; od paĽdziernika 1956r.
I sekretarz KC PZPR; w grudniu 1970 r. zmuszony do wycofania się z życia politycznego.
Urodził się w Kro¶nie - Białobrzegach.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 235, s.16, portr. [Syg. 1 II Now/99]
Nowe Podkarpacie.- 2004, nr 5, s.10; nr 6, s.6; 2005, nr 5, s.6; nr 7, s.3 [Syg. 1 II Now/rok]
Trybuna.- 2005, nr 4, dod.Impuls, s.A-C,C-D [Syg. 3 II Try/05]
Przegl±d Tygodniowy.- 1997, nr 36, s.17 [Syg. 3 II Prze/97]
Dziennik Polski.- 2005, nr 29, s.28-29 [Syg. 3 II Dzi/ 05]
zob. katalog czytelni głównej

Henryk Gońda - aktor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, działacz kulturalny.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1971, nr 48, s.2 [Syg. 1 II Wid/71]
Profile.- 1972, nr 3, s.31 [Syg. 2 II Pro/72]

Julian Maciej Goslar (1820-1852) - działacz rewolucyjny i niepodległo¶ciowy,
poeta zwi±zany m.in. z Kolbuszow± i okolicami.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.8.- Wrocław, 1959-1960 [Syg. A-Inf./t.8, A-Podr.czyt./t.8, A-37983]
Widnokr±g.- 1966, nr 15, s.1,5, portr. [Syg. 1 II  Wid/ 66]
Nowiny Rzeszowskie.- 1973, nr 123, s.6; 1982, nr 26, s.4 [Syg. 1 I Now/rok]
Waga i Miecz.- 2000, nr 7/8, s.6 [Syg. 3 III Wag/2000]
Kieniewicz Stefan: Pomiędzy stadionem a Goslarem: sprawa wło¶ciańska w Galicji w 1848 r.
Wrocław, 1980 [Syg. A-34398, A-55938]

Wanda Gołkowska (1925- ) - artystka malarka, urodzona w Rzeszowie, od wielu lat
zwi±zana z Wrocławiem, gdzie w l. 1945 - 1952 studiowała w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych. Od 1991 profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu. Jej działalno¶ć artystyczna obejmuje malarstwo, rysunek, formy
przestrzenne, teorię i sztukę konceptualn±.
Prekursor polskiego konceptualizmu i pop-artu.
¬ródła:
Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny.
Warszawa, 1984, s.246 [Syg. A-Inf.]

Maria Góral (31.01.1945- ) - aktorka, od 1970 r. do emerytury w 1997 pracowała
w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1977, nr 2, s.31, portr. [Syg.2 II Pro/77]
Widnokr±g.- 1984, nr 13, s.1, portr. [Syg.1 II Wid/84]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr 212, s.2 [Syg. 1 II Gaz/ 99]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Gerard Górnicki (1920- ) - prozaik, publicysta, felietonista. Urodzony w Strzyżowie,
zwi±zany również twórczo¶ci± z woj. rzeszowskim. Honorowy Obywatel Miasta Strzyżowa.
¬ródła:
Profile.- 1978, nr 10, s.25, portr.; 1980, nr 7, s.23 [Syg. 2 II Pro/rok]
Gazeta w Rzeszowie.- 1992, nr 61, s.3 [Syg. 1 II Gaz/ 92]
Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Na skrzydłach wiatru: o twórczo¶ci Gerarda Górnickiego.- Poznań, 2004 [Syg. A-85530]
Waga i Miecz.- 2003, nr 12, s.5; nr 12, s.3-4  [Syg. 3 III Wag/03]
Super Nowo¶ci.- 2005, nr 100, s.2 [Syg.1 II Sup/05]

Piotr Grabowski (30.03.1947-07.01.1998) - aktor, współzałożyciel studenckiego
kabaretu "Co¶". W latach 1980 - 1983 występował w Teatrze im. W. Siemaszkowej.
¬ródła:
Nowiny.- 1981, nr 56, s.8, portr.
[Syg. 1 I Now/81]

Mieczysłw Grad ps. Zawisza (1920-1984) - socjolog, publicysta, działacz ruchu ludowego,
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Urodzony w Woli Dalszej, gimnazjum
i działalno¶ć w Łańcucie i powiecie.
¬ródła:
Słownik  biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]

Emil Granat (1928-1992) - poeta, urodzony w Rzeszowie, członek KKMP w Rzeszowie.
Debiut w "Nowinach Rzeszowskich".
¬ródła:
Marciniak R.: Informator bibliograficzny KKMP. Warszawa, 1974 [Syg. A-36777]
Rzeszowski informator  literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]
Profile.- 1980, nr 2,  s.17-18, portr. [Syg. 2 II Pro/ 80]
Tygodnik Kulturalny.- 1983, nr 11, s.9 [Syg. 3 I Tyg/ 83]
Nowiny.- 1992, nr 137, s.4 [Syg. 1 I Now/92]
Aspekt.- 1993, nr 4, s.2, portr. [Syg.3 III Asp/93/94]
Fraza.- 2002, nr 4, s.291-293 [Syg. 2 III Fra/02]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Elżbieta Granowska (1372-1420) - córka wła¶ciciela dóbr Łańcuckich,
żona Władysława Jagiełły, królowa Polski.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 27, s.5 [Syg. 1 II Wid/70]
Mówi± Wieki.- 2004, nr 8, s.16-20, il. [Syg.2 III Mów/ 04]
Mandera Jadwiga, Tajner Aniela: Poczet polskich królowych i księżnych.
Katowice, 2005 [Syg. A-Inf.]
Satała Zbigniew: Poczet polskich królowych, księżnych i metres.
Szczecin, 1990 [Syg. A-Inf., A-68512]
Rudzki Edward: Polskie królowe: żony Piastów i Jagiellonów.T.1.
Warszawa, 1990 [Syg. A-Inf./t.1, A-Podr. czyt./t.]

Antoni Graziadio - muzyk, aktor, reżyser, dyrektor Teatru Miejskiego w Rzeszowie (od 1944 r.).
¬ródła:
Profile.- 1973, nr 3, s.22-23, il. portr.; 1984, nr 9, s.18, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Michał Grendys - działacz społeczny, poseł na Sejm.
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1972, nr 62, s.3, portr. [Syg. 1 I Now/72]

Stanisław Grocholski (1858-1932) - ¶wiatowej sławy malarz. Urodzony w Żołyni.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.8.-  Wrocław, 1959-1960
[Syg. A-Inf./t.8, A-Podr. czyt./t.8,A-37983/t.8]

Stanisław Grochowiak (1934-1976) - poeta, zwi±zki twórcze z woj. rzeszowskim.
¬ródła:
Profile.- 1976, nr 11, s.24 [Syg. 2  II Pro/76]
zob. katalog czytelni

Roman Grodecki (1889-1964) - historyk, pracownik naukowy UJ, autor licznych publikacji,
znawca historii gospodarczej Polski. Urodzony w Rzeszowie, zwi±zki rodzinne
z Głogowem Małopolskim.
¬ródła:
Łoza S.: Czy wiesz kto to jest?.- Warszawa, 1938 [Syg. A-Inf., A-43613, AD-69457]
Stanisz T.: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny.-Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Zdzisław Grodecki ps. Z. Głogowczyk(?) (1872-1931) - publicysta i literat.
Urodzony w Głogowie Małopolskim, zwi±zany z Dukl±.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.8.- Wrocław, 1959-1960
[Syg. A-Inf./t.8, A-Podr. czyt./t.8, A-37983/t.8]

Antonina Grodzicka ps. Zocha, Zo¶ka (1884-1971) - działaczka ruchu robotniczego,
od 1945 r. w Rzeszowie.
¬ródła:
Trybuna Ludu.- 1971, nr 126, s.? [Syg. 3 I Try/71]
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.T.2.- Warszawa, 1987 [Syg. A-Inf./t.2]

Bartłomiej Groicki (Grodzicki; ok.1534-1605) - autor dzieł prawniczych w języku polskim
popularyzuj±cych prawo miejskie, syn mieszczanina z Rzeszowa.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.8.- Wrocław, 1959-60
[Syg. A-Inf./t.8, A-Podr.czyt./t.8, A-37983/t.8]
Nowiny.- 1980, nr 25, s.6 [Syg. 1 I Now/80]

Ryszard Marek Groński (1939- ) - satyryk, felietonista, dramatopisarz. Urodzony w Łańcucie.
¬ródła:
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Czachowska Jadwiga (red.), Szałagan Alicja (red.): Współcze¶ni polscy pisarze i badacze literatury:
słownik biobibliograficzny.T.3.- Warszawa, 1994 [Syg. A-Inf./t.3]

Jerzy Grotowski (1933-1999) - wybitny reżyser teatralny.
Urodzony w Rzeszowie, zwi±zany również z Nienadówk±.
¬ródła:
Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny. Warszawa.-1984 [Syg. A-Inf.]
Osiński Z.: Grotowski i jego Laboratorium.- Warszawa, 1980 [Syg. A-54862]
Nowiny.- 1993, nr 197, s.4, portr.;1999, nr 235, s.16 portr.; 2000, nr 26, s.6
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Super Nowo¶ci.- 1993, nr 11, s.1, portr.; 1999, nr 11, s.1; nr 33, s.9;
2000, nr 27, s.15;nr 109, s.2;nr 155, s.1; 2003, nr 246, s.2; 2005, nr 52, s.8
[1 II Sup/rok]
Życie Warszawy.- 1999, nr 13, s.2 [Syg. 3 I Życ/99]
Zielony Sztandar.- 1999, nr 5, s.17, portr. [Syg. 3 II Zie/99]
Fraza.- 1997, nr 16, s.258-264 [Syg. 2 III Fra/97]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr 13, s.1; nr 15, s.2; nr 29, s.5; nr 31, s.2; nr 34, s.2;
2000, nr 21, s.2; nr 3, s.3, nr 137, s.1; nr 141, s.4; nr 196, s.3; nr 241, s.1
[Syg. 1 II Gaz/rok] Rzeczpospolita.- 1999, nr 13, s.29; 2000,nr 11, s.18; nr 164,
dod. Plus-Minus, s.D2 [Syg. 1 I    Rze/rok]
Sycyna.- 1999, nr 2, s.5 [Syg. 3 II Syc/99]
Forum.- 1999, nr 5, s.11 [Syg. 2 II For/99]
Nowe Podkarpacie. – 2000, nr 24, s. 6 [Syg. 1 II Now/2000]
Dziennik Polski. – 2000, nr 184, s. 10 [Syg. 3 II Dzi/2000]
Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 12, s. 13 [Syg. 1 II Gaz/2001]
Encyklopedia Rzeszowa. – Rzeszów, 2004 [R-Inf., R-Podr. czyt, R-5477]

Kazimierz Grotowski (1930- ) - profesor fizyki, pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Aleksander Gruba ps. Sęp - błażowski działacz AK.
¬ródła:
Kurier Błażowski.- 1992, nr 6, s.6-7 [DŻS]

Grzegorz Gruba (1962- ) - współwła¶ciciel firmy "Xerrex" w Rzeszowie.
¬ródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1994, nr 178, s.4,  portr. [Syg. 1 II Gaz/94]

Adam Gruca (1893-1983) - chirurg ortopeda; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
i Akademii Medycznej w Warszawie; członek PAN; zwi±zany
z Majdanem Sieniawskim, pow. przeworski.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 235, s.16 [Syg. 1 II Now/99]
Acta Medica Premisliensis.- T.25 (2002), s.187-192 [Syg. 2 III Act/2002]
Semper Fidelis.- 2007, nr 2, s.51-53, portr.
[Syg. 3 III Sem/07]

Jan Grudziński (1802-1881) - żołnierz polski z 1831 r. Pochodził z Poznańskiego,
po upadku powstania przedostał się do Galicji, gdzie bezpieczne miejsce znalazł
w Rzeszowie. Został dzierżawc±, a póĽniej wła¶cicielem maj±tku Mikosza.
Działacz społeczny na terenie Rzeszowa, w 1876 r. został wybrany na zastępcę
członka Rady Miejskiej. Prawa obywatelskie otrzymał 18 XI 1880 r.
¬ródła:
Tablica nagrobna. Stary Cmentarz w Rzeszowie.
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .- Rzeszów, 2002 [Syg. R-Inf.]

Adam Gruszka (1946-1984) - pisarz, autor słuchowisk, bajek i widowisk dla dzieci
oraz wierszy dla dorosłych; zwi±zany z Rzeszowem.
¬ródła:
Profile.- 1979, nr 6, s.26, portr.; 1984, nr 6, s.32 [Syg. 2 II Pro/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Jan Gruszecki - pracownik naukowy Zespołu Automatyki, Elektroniki i Telemechaniki
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w  Rzeszowie.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1973, nr 25, s.3, portr. [Syg.1 I Wid/73]
Nowiny.- 1980, nr 38, s.4, il. [Syg. 1 I Now/80]

Jan Grygiel (1925-2008) - absolwent krakowskiej WSP, poeta i publicysta oraz krytyk
literacki i dziennikarz zwi±zany z "Widnokręgiem" i "Nowinami". Był także
założycielem i prezesem KKMP w Rzeszowie, a póĽniej działaczem Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. Oprócz Złotego Pióra i Literackiej Nagrody Miasta Rzeszowa
otrzymał wiele medali i wyróżnień państwowych za publicystykę kulturaln±.
W 2002 r. napisał ksi±żkę "Zapomniani pisarze Rzeszowszczyzny". Zmarł w lipcu 2008 r.
¬ródła:
Profile.- 1980, nr 12, s.26, portr. [Syg. 2 II Pro/1980]
Gazeta w Rzeszowie.- 2001, nr 125, s.2 [Syg. 1 II Gaz/ 2001]
Nowiny.- 2008, nr 213, dod. s.I, portr. [Syg. 1 II Now/2008]
Nasz Dom.-2008, nr 7 dod. Wspólna obecno¶ć, s.1, portr. [Syg. 2 III Nas/08]

Zbigniew Grzy¶ - rzeszowski artysta plastyk, zwi±zany z "Profilami".
¬ródła:
Profile.- 1980, nr 3, s.28, il. [Syg. 2 II Pro/80]

Lesław Stanisław Grzegorczyk (1929- ) - profesor medycyny, dermatolog, działacz społeczny,
specjalista w zakresie medycyny pracy, kierownik Katedry Nauczania Klinicznego
Krakowskiej Akademii Medycznej w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 145, s.5, portr. [Syg. 1 I Now/79]
Widnokr±g.- 1986, nr 19, s.2, portr. [Syg. 1 I Wid/86]
Trybuna Ludu.- 1989, nr 97, s.1 [Syg. 3 I Try/89]
Kto jest kim w polskiej medycynie: informator biograficzny.
Warszawa, 1987 [Syg. A-Inf., A- Podr.czyt.]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 158, s.2 [Syg. 1 II Gaz/ 98]
Echo Rzeszowa.- 1998, nr 31, s.7 [Syg. 1 II Echo/98]
Super Nowo¶ci.- 2000, nr 85, s.8; 2003, nr 40, s.2 [Syg. 1 II Sup/rok]

Grzegorz z Sanoka (ok.1406-1477) - humanista, poeta, pisał w języku polskim i łacińskim,
wykładowca w Akademii Krakowskiej; od 1433 r. przebywał na różnych dworach,
m.in. królewskim (Władysława IV) i papieskim; od 1451 r. arcybiskup lwowski.
¬ródła:
Nowiny.- 2000, nr 234, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Teksty Drugie.- 1997, nr 4, s.41-50 [Syg.2 III Tek/97]
Gazeta w Rzeszowie.- 2000, nr 154, s.1 [Syg.1 II Gaz/ 2000]
Tygodnik Sanocki.- 2004, nr 35, s.1 [Syg.1 III Tyg/04]

Leonard Grze¶kowiak (1924-1974) - pochodził z Wielkopolski, do Rzeszowa przybył z wojskiem,
na pocz±tku lat 50-tych został powołany na przewodnicz±cego Wojewódzkiego Komitetu Kultury
Fizycznej i Turystyki. Dzięki jego staraniom Rzeszów stał się jednym z najsilniejszych o¶rodków
sportowych w  Polsce. Był inicjatorem rzeszowskiego budownictwa sportowego - dzięki niemu
powstała hala sportowa przy ul. Pułaskiego, o¶rodek sportowy z basenami przy ul. Turkienicza,
stadion Stali, zrodził się pomysł budowy nowej hali na rzeszowskim Podpromiu.
Uwieńczeniem sportowej kariery było powołanie go na stanowisko Sekretarza Generalnego
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W ostatnich latach życia pełnił funkcję dyrektora
Generalnego O¶rodka Sportu.
¬ródła:
Życie Warszawy.- 1974, nr 300, s.4 [Syg. 3 I  Życ/74]

Bogumiła Grzędzielska-Walawska ps. BEGA (1932-1970) - krakowska dziennikarka i pisarka
zwi±zana twórczo¶ci± felietonow± z "Widnokręgiem", powie¶ć "Lato w L±dku" drukowała
w "Nowinach Rzeszowskich".
¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 45, s.5, portr.; 1971, nr 1, s.3, portr. [Syg. 1 II Wid/rok]

Jan Grzywiński (1878-1944) - dziennikarz "Głosu Narodu" "Nowej Reformy",
"Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Urodzony w Żdżarach.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.9.- Wrocław, 1961 [Syg. A-Inf./t.9, A-Podr.czyt./t.9]

Jan Gumiński (1883-1938) - działacz rolniczy. Uczestniczył w pracach samorz±du rolniczego
na terenie Małopolski. Założyciel Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Rzeszowie.
Urodzony w Zalesiu, tam zamieszkały. Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.9.- Wrocław, 1960-1961  [Syg. A-Inf./t.9, A-Podr.czyt./t.9]

Stefania Guniewska - malarka amatorka z Rzeszowa.
¬ródła:
Nowiny.- 1982, nr 112, s.4, il. [Syg. 1 I Now/82]

Eugeniusz Gutman (1935- ) - doktor nauk ekonomicznych; dyrektor "Siarkopolu";
wykładowca na Politechnice Rzeszowskiej; autor licznych publikacji.
¬ródła:
Goniec Staszowski.- 1991, nr 6/15, s.1 [brak]

Władysław Gwizdak (1893-?) - rolnik, działacz ludowy w pow. mieleckim, członek SL i PSL.
¬ródła:
Wie¶ci.- 1983, nr 42, s.8, il. [Syg. 3 I Wie/83]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-67573]

 
DO GÓRY

POWRÓT