A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Efroim Haar (?-1938) - drukarz, w 1908 założył w Kolbuszowej pierwsz± drukarnię,
która funkcjonowała pod jego szyldami do II wojny ¶wiatowej.
¬ródła:
Skowroński Maciej: od konstytucji po współczesno¶ć:
słynni Kolbuszowianie na przestrzeni 200 lat [komentarz do wystawy].
Kolbuszowa, 1991, s.6 [DŻS]

Józef Hadław (1901- ) - rolnik, działacz ruchu ludowego
w pow. łańcuckim (Sonina, Rakszawa). 

¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego.-Warszawa, 1989,
portr. [Syg. A-67573, A-Inf.]

Stanisław Hady (1927- ) - anestezjolog i chirurg w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym,
od 1977 docent w Katedrze Nauczania Klinicznego w Rzeszowie.

¬ródła:
Kto jest kim w polskiej medycynie: informator biograficzny/ red. Lidia Becela.
Warszawa, 1987 [Syg. A-Inf., A-Podr. czyt.]

Józef Hajdarz - rzeszowski rzemie¶lnik konserwator
(m.in. odnowił wnętrza pałacowe w Łańcucie).
¬ródła:
Widnokr±g.- 1983, nr 33, s.1-2, portr. [Syg. 1 I Wid/ 83]

Andrzej Hajduk - doktor nauk medycznych, kierownik
Zakładu Patomorfologii w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1990, nr 100, s.3 [Syg. 1 I Now/90]

Wojciech Haligowski (1629-1712) - rektor szkół pijarskich.
Uczył w rzeszowskich szkołach gramatyki i składni.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.9.- Wrocław, 1960-1961
[Syg.A-Inf./t.9, A- Podr.czyt./t.9]

Stefania Halagarda-Weigensperg - lekarz-okulista, pracownik Katedry Nauczania
Klinicznego Krakowskiej Akademii Medycznej w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1971, nr 3, s.22, portr. [Syg. 2 II Pro/71]

Paweł Hałasa - rzeszowski malarz.
¬ródła:
A-Z.- 1991, nr 210, s.4, il. [Syg. 1 II AZ/91]

Henryk Hanasiewicz (1865-1923) - adwokat krajowy, twórca fundacji dla sierot.
Pochowany na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.
¬ródła:
Głos Rzeszowa.- 1997, nr 6, s.19 [Syg. 2 III Gło/97]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 291, s.4 [Syg. 1 II Gaz/ 98]
Nowiny.- 1999, nr 235, s.16, portr. [Syg. 1 II Now/99]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, [1989]
[Syg. EO-3097, R-2198, R-2199]
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w Rzeszowie.

Aleksander Hankus - chemik, pracownik naukowy WSP w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1972, nr 5, s.21 [Syg. 2 II Pro/72]

Adam Hanuszkiewicz (16 VI 1924- ) - aktor i reżyser, w okresie powojennym
zwi±zany z Teatrem w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 238, s.4, portr.; 1999, nr 230, s.19 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Widnokr±g.- 1988, nr 21, s.2, portr. [Syg. 1 I Wid/88]
A-Z.- 1992, nr 52, s.5, portr. [Syg. 1 II AZ/92]
Krzemień Teresa: Znajomi nieznajomi.- Warszawa, 1978 [Syg. A-51181]
Grodzicki August: Reżyserzy polskiego teatry.- Warszawa, 1970 [Syg. A-54192]
Fik Marta: Reżyser ma  pomysły...- Kraków, 1974 [Syg. A-39292]
Morawiec Elżbieta: Powidoki teatru: ¶wiadomo¶ć teatralna w polskim teatrze powojennym.
Kraków, 1991 [Syg. A-70449]

Wojciech Haracz (1885-1971) - działacz ruchu robotniczego.
Organizator lewicy Polonii w Ameryce. Urodzony Rudzie.

¬ródła:
Trybuna Ludu.- 1971, nr 201 [nekr.] [Syg. 3 I Try/71]
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.T.2.
Warszawa, 1987 [Syg. A-Inf./t.2]

Adam Harasiewicz (1932- ) - urodzony w Rzeszowie ¶wiatowej sławy pianista.
¬ródła:
Nowiny Tygodnia.-1954, nr 44, s.3, il.[Syg.1 I Now/54]
Nowiny Rzeszowskie.- 1962, nr 64, s.4,  portr.; 1999 nr 220, s.19;
nr 1999, nr 235, s.16; 2000, nr 20, s.13 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Widnokr±g.- 1969, nr 12, s.4-5, il.; 1973, nr 19, s.3, il. [Syg. 1 I/II Wid/rok]
Gazeta w Rzeszowie.- 2000, nr 26, s.4; 1999, nr 292, s.2 [Syg. 1 II Gaz/rok]

Antoni Harasiewicz (1898-1980) - żył w cieniu sławnego syna Adama, starał się rozwijać
jego talent nawet podczas wojny. W latach 1949-1960 był wizytatorem szkolnictwa
artystycznego w Wydziale Kultury Prezydium WRN w Rzeszowie. Odbudowywał i tworzył
ogniska i szkoły muzyczne, także w naszym mie¶cie. Już jako emeryt doradzał i był aktywnym
uczestnikiem wszystkich ciekawszych wydarzeń w Rzeszowie. Przy tym był człowiekiem
skromnym, o dużej wiedzy, odznaczaj±cym się bogat± kultur± osobist±. Otrzymał m.in.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę "Zasłużonego działacza  kultury"
oraz "Zasłużonego dla województwa rzeszowskiego".
¬ródła:
Echo Rzeszowa.- Nr 121(2006), s.3, portr. [Syg. 1 II Echo/06]
Widnokr±g.- 1969, nr 12, s.4-5, il. [Syg. 1 II Wid/69]
Profile.- 1978, nr 10, s.24, portr. [Syg. 2 II Pro/78]
Prometej.- 1979, [nr 6], s.10-11, il.[Syg.3 II Pro/79]

Jan Harnek (1861-1914) - działacz ludowy, w l. 1903-1913 członek Rady Naczelnej PSL.
Poseł do austriackiej Rady Państwa. Autor artykułów w "Przyjacielu Ludu".
Urodzony w Gogołowie k. Strzyżowa.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr. [Syg. A-Inf., A-67573]

Marek Harny (1946- ) - tarnobrzeski pisarz.
¬ródła:
Profile.- 1978, nr 11, s.24, portr. [Syg. 2 II Pro/78]

Stanisław Harla - ludowy poeta z Zaborcza k. Przecławia.
¬ródła:
Profile.- 1972, nr 2, s.28-29, portr.[Syg.2 II Pro/72]
Nowiny.- 1975, nr 130, s.4, rys. [Syg. 1 I Now/75]
Wiadomo¶ci Małopolskie.- 1997, nr 1/2, s.42-43 [Syg. 2 III Wia/97]

Artur Walenty Hausner (1870-1941) - działacz ruchu  robotniczego i zwi±zkowego
w Galicji Wschodniej, publicysta. Urodzony w Kończycach, pow. Nisko.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.T.2.
Warszawa, 1987 [Syg. A-Inf./t.2]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Franciszek Hawer (1911- ) - działacz ludowy zwi±zany z  Markow±, Łańcutem i Rzeszowem.
M.in. członek Prezydium WK  ZSL w Rzeszowie w l. 1968-1986, a od r.1981 wiceprezes NK
ZSL.
Urodzony w Gaci.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 116, s.3, portr. [Syg. 1 I Now/79]
Chłopska Droga.- 1982, nr 32, s.3, portr. [Syg. 3 II Chł/82]
Kierunki.- 1983, nr 22, s.1,9, il. [Syg. 3 I Kie/83]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego.
Warszawa, 1989, portr. [Syg. A-67573, A-Inf.]

Józef Hawlicki - pedagog, matematyk - twórca eksperymentów w dziedzinie nauczania przedmiotu.
Szkoła ¶rednia w Strzyżowie i Rzeszowie. Pierwsza praca w Wysokiej Strzyżowskiej.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1971, nr 38, s.6, portr. [Syg.1 II Wid/71]
Profile.- 1986, nr 10, s.7, portr. [Syg. 2 II Pro/86]
Nowiny.- 1985, nr 97, s.6, portr. [Syg. 1 I Now/85]
Pogranicze.- 1999, nr 33, s.7 [Syg. 1 II Pog/99]

Tadeusz Hejda - muzyk, kompozytor, pedagog, zwi±zany po wojnie z Rzeszowem.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1987, nr 2, s.2 [Syg. 1 I Wid/87]

Celina Heller - działaczka amatorskiego ruchu teatralnego z Boguchwały.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1969, nr 10, s.5-6, portr.; 1983, nr 24, s.1-2 [Syg. 1 I/II Wid/rok]

Stanisław Hempel (1892-?) - projektant konstrukcji inżynierskich m.in. zburzonego
przez Niemców Mostu Poniatowskiego, hal produkcyjnych Zakładów Lotniczych w Mielcu.
Gimnazjum ukończył w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1987, nr 11, s.6 [Syg. 2 II Pro/87]

Ryszard Herman (1804-1862) - urzędnik s±dowy, spiskowiec i naukowiec.
Prac± zawodow± zwi±zany m.in. z Rzeszowem.

¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.9.- Wrocław, 1960-1961 [Syg. A-Inf./t.9, A-Podr.czyt./t.9]

Edward Hibl (1785-1848 ) - pochodził ze znanej rodziny aptekarzy rzeszowskich,
był s±dowym opiekunem nieletniego Ignacego Łukasiewicza, którego póĽniej
zatrudnił w swojej aptece.
¬ródła:
Nowiny.- 1983, nr 6, s.5, il. [Syg. 1 I Now/83]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie.
Rzeszów, 1989 [Syg. EO-3097, R-2198, R-2199]

Szymon Hirsch (Hirsz, Hirszowski) ps. Dziadek, Leon (1900-1958) - działacz ruchu robotniczego
na terenie Rzeszowa i Wschodniej Galicji. Urodzony w Drabiniance (dzi¶ Rzeszów).
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu  robotniczego.T.2.
Warszawa, 1987 [Syg. A- Inf./t.2]

Bogdan Haehne (1951- ) - dyrektor generalny spółki Silston. Zwi±zki z Rzeszowem.
¬ródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1994, nr 179, s.5, portr. [Syg. 1 II Gaz/94]

Tadeusz Hollender (1910-1943) - poeta, zwi±zki z Leżajskiem.
¬ródła:
Skwarczyńska Stefania: Pomiędzy histori± a teori± literatury.
Warszawa, 1975 [Syg. A-43943]
Nowiny.- 1983, nr 208, s.4 [Syg. 1 I Now/83]

Jakub Holzer (ok. 1811-1893) - członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (sekcja budownictwa).
¬ródła:
Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Rzeszowie.- 1989, nr 3,  s.33 [brak]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Feliks Holzer (?-1873) - notariusz, burmistrz Rzeszowa,
członek Rady Miejskiej (sekcja do spraw szkolnych).
¬ródła:
Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Rzeszowie .- 1989, nr 3, s.33 [brak]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Ludwik Holzer (1853-1931) - syn Jakuba, inżynier, przedsiębiorca, przez wiele
lat zatrudniony na stanowisku budowniczego miasta Rzeszowa.
¬ródła:
Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Rzeszowie .- 1989, nr 3, s.33 [brak]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Władysław Holzer (koniec XIX w.) - magister farmacji, zwi±zany ze Strzyżowem,
którego okolicom po¶więcał prace botaniczne.
¬ródła:
Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Rzeszowie .- 1989, nr 3, s.32 [brak]

Józef Karol Horodyński (1790-1868?) - pułkownik, zasłużony  dla fortyfikacji wojskowej.
Urodzony i zamieszkały pod koniec życia w D±browie k. Rzeszowa. Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]
Encyklopedia  Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Lucjan Horowitz (1905-1958) - ekonomista, specjalista z zakresu handlu zagranicznego.
Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]

Edmund Hoszard - działacz społeczny z Rzeszowa. Pochowany na Starym cmentarzu w Rzeszowie.
¬ródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. EO-3097, R-2198, R-2199]

Anna Justyna Hubert (1952-2003) - malarka, zwi±zana z Rzeszowem. Absolwentka krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, kilkakrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Jej  malarstwo od innych odróżniały m.in. olejne "Płaskie" portrety. ¦wiatowy rozgłos przyniósł
jej cykl "Madonn" wykonany pastelami. Zajmowała się również scenografi±. Była autork±
opracowań scenograficznych do sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży, w tym kilku etiud
filmowych, telewizyjnych.
¬ródła:
Nowiny.- 1998, nr 21, s.12, il.; nr 29, s.5; 1999, nr 23, s.5, il.; nr 212, s.15, il., portr.;
2003, nr 74, s.2, portr. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Super Nowo¶ci.- 1999, nr 249, s.14, il.; 2003, nr 74, s.2, portr. [Syg. 1 II Sup/rok]
Dziennik Polski.- 1999, nr 258, s.15, il. [Syg. 3 II Dzi/99]
Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 241, dod.Gaz.Wyb.Rzeszów, s.5, il.; 2003, nr 89,
dod. Gaz. Wyb.Rzeszów s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/rok]
Nowak Jacek (red.): Arty¶ci Polski południowo-wschodniej.- Rzeszów, 1999
[Syg. R-Inf., R-4039, R-4311]

Aleksander Hulek - profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Zwi±zki z Będziemy¶lem i Rzeszowem.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 191, s.5, portr. [Syg. 1 I Now/79]

Jan Antoni Hupka (1866-1952) - polityk i działacz rolny w pow. kolbuszowskim.
Urodzony w Niwiskach. Prezes wydziału Rady Powiatowej w Kolbuszowej.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr.czyt./t.10]
Skowroński Maciej: Od konstytucji do współczesno¶ci. Słynni Kolbuszowianie na przestrzeni 200  lat.
Kolbuszowa, 1991, s.7 [Syg. DŻS]
Hupka Jan: Z czasów Wielkiej Wojny: pamiętnik nie kombatanta.
Lwów, 1937 [Syg. AD-38227, AD-10571, AD-15393, AD-26419]

Jan Huss (1903-1972) - działacz ruchu robotniczego i zwi±zkowego.
Urodzony w Czudcu. W l. 1945-1950 wiceprezydent i prezydent Rzeszowa,
w l. 1960-1971 przewodnicz±cy WRZZ w Rzeszowie.
¬ródła:
Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego.- 1972, nr 2, s.123-124 [Syg. 2 III Kwa/72]
Nowiny Rzeszowskie.- 1972, nr 25, s.2, portr.; nr 28, s.1-2 [Syg. 1 I Now/72]
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu  robotniczego.T.2.- Warszawa, 1987 [Syg. A-Inf.]

Mikołaj Hussowski (Hussovius, ok. 1480-po 1533) - poeta  polsko-łaciński.
Urodzony w Husowie k. Łańcuta.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964
[Syg. A-Inf./t.10, A-Podr.czyt./t.10] Profile.- 1985, nr 4, s.1 [Syg. 2 II Pro/85]

 
DO GÓRY

POWRÓT