A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Maria Jabłońska, siostra Bernardyna (1878-1940) - współpracownica brata Alberta
(A. Chmielowskiego), pod jej kierownictwem powstał dom dla ubogich, również w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964
[Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]

Bronisław Jabłoński (1899-1944) - działacz PPS. Szkoła ¶rednia w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964
[Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]

Kajetan Jabłoński (1815-1896) - księgarz i wydawca lwowski.
Urodzony w Głogowie Młp., woj. rzeszowskie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny. T.10.- Wrocław, 1962-1964
[Syg.A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]

Marcin Jabłoński (1801-1876) - malarz i litograf, biograf.
Urodzony w Głogowie Małopolskim.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./10]
Szkutnik Janusz (red.), ¦wieboda Józef (red.): Almanach podkarpacki: 2000.- Rzeszów, 1999
[Syg. R-Inf., R-4000]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Ludwik Jabłoński (1813-1893) - podchor±ży 10 pułku piechoty liniowej z 1831 r.
Pochowany na Starym cmentarzu w Rzeszowie.
¬ródła:
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w  Rzeszowie.
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .
Rzeszów, 2002, s.158 [Syg. R-Inf.]

Stanisław Jabłoński (1851-1922) - dyrektor rzeszowskiego szpitala, burmistrz Rzeszowa (1896-1913),
poseł na sejm galicyjski. Urodzony w Hermanowej Dolnej. Gimnazjum w Rzeszowie.
Honorowy obywatel Rzeszowa (1899r.)

¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A- Podr.czyt./t.10]
Rocznik Województwa Rzeszowskiego.- 1964/1965, s.413414 [Syg. 1 III  Roc/1964/1965]
Codello Aleksander: Samorz±d miasta Rzeszowa 18671914.- Lublin, 1967 [Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Gazeta w Rzeszowie.- 1992, nr 58, s.3; 1998, nr 221, s.6, il.; 1999, nr 19, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/rok]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 237, s.5, portr. [Syg. 1 II Sup/03]
Echo Rzeszowa.- 1997, nr 20, s.2 [Syg. 1 II Echo/97]
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w rzeszowie.
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Wacław Jabłoński Jasieńczyk z Jabłony (1810-1894)porucznik Legii Nadwi¶lańskiej z 1831.
Urodzony we wsi Bonczarka, pow. Jasło. Pochowany na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.
¬ródła:
Tablica nagrobna. Stary Cmentarz w Rzeszowie.
Helwin  Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .- Rzeszów, 2002, s.157 [Syg. R-Inf.]

Józef Jachowicz (1862-1941) - działacz ruchu ludowego, poseł do austriackiej rady państwa,
zwi±zany z pow. łańcuckim. Urodził się w Strażowie, gdzie przez 30 lat był wójtem.
Honorowy obywatel miasta Łańcuta i Leżajska.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr. [Syg. A-Inf., A-67573]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Stanisław Jachowicz (1796-1857) - pisarz, autor wierszy i bajek dla dzieci.
Uczęszczał do Szkoły Obwodowej w Rzeszowie.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr 23, s.1-2, portr. [1  II Wid/67]
Nowiny.- 1979, nr 186, s.4 [Syg. 1 I Now/79]
Echo Dnia Podkarpacia.- 2005, nr 276, s.6, il. [Syg. 1 II Echo/05]
Tygodnik Nadwi¶lański.- 2005, nr 49, dod. Merkuriusz Tarnobrzeski, s.I, il.
[Syg. 1 II Tyg/05]
Zeszyty Sandomierskie.- 1997, nr 7, s.45-46 [Syg. 2 III Zes/97]
Rojek T.: Kałamarz z bajkami. Opowie¶ć o Stanisławie Jachowiczu.
Warszawa, 1979 [Syg. A-52717]
Kaniowska-Lewańska Izabela: Stanisław Jachowicz: życie  twórczo¶ć i działanie.
Warszawa, 1986 [Syg. A-63632] zob. katalog czytelni

Stanisław Jachym (1948-2004) - artysta plastyk, malarz  i rysownik.
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim.
Był członkiem Zwi±zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Jego prace znajduj± się m.in. w zbiorach Marii Anto, Adama Harasiewicza,
Wiesława Ochmana. Pochowany na cmentarzu Wilkowyja.
¬ródła:
Nowiny.- 1995, nr  26, s.9; 1997, nr 177, s.7, il.; 2000, nr 22, s.14, il.;
2002, nr 25, s.13, il.;nr 30, s.11; 2003, nr 126, s.10, il.; 2004, nr 215, s.2, portr.;
nr 218, s.20, il. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Super Nowo¶ci.- 2001, nr 30, s.13, il.; 2004, nr 215, s.4 [Syg. 1 II Sup/rok]
Życie Podkarpackie.- 2002, nr 7, s.25, il. [Syg. 1 II Życ/02]
Wiadomo¶ci Podkarpackie.- 2002, nr 3, s.42, il. [Syg. 2 III Wia/02]
Gazeta Wyborcza.- 2004, nr 258, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.1, il.; nr 260,
dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.11 [Syg. 1 II Gaz/04]
Stanisław Jachym: malarz i jego pracownia.- Rzeszów, 2001 [Syg. A-83675]
Fraza.- 2004, nr 3/4, s.344-346 [Syg. 2 III Fra/04]

Henryk Jadam - socjolog, pracownik naukowy rzeszowskiej WSP.
¬ródła:
Nowiny.- 1975, nr 234, s.5, il. [Syg. 1 I Now/75]

August Jaderny (1867-1921) - działacz społeczny i teatralny,  fotograf, zwi±zany prac±
m.in. z Sędziszowem Małopolskim, Rzeszowem, a przede wszystkim z Mielcem (od 1899r.)
¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 33, s.3 [Syg. 1 II Wid/70]
Dziennik Polski.- 1998, nr 80, s.11, il.; 1999,nr 166, s.14 [Syg. 3  II Dzi/rok]
Nasz Dziennik.- 1998, nr 216, wkładka, s.II, il. [Syg. 3 II Nas/98]
Halisz Janusz: Mielec w starej fotografii z klisz Augusta i Wiktora Jadernych.
Mielec, 1998 [Syg. R-5704]
Witek Józef: Encyklopedia miasta Mielca.T.1.- Mielec, 2004 [Syg. R-Inf./t.1, R-5279/t.1]

Wiktor Jaderny (1902-1984) - działacz społeczny, fotograf mielecki, syn Augusta.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 33, s.3,  portr. [Syg.1 II Wid/70]
Nowiny.- 1978, nr 105, s.5, il. [Syg. 1 I Now/78]
Korso.- 2004, nr 45, s.4, portr. [Syg. 3 II Kor/04]
Dziennik Polski.- 1999, nr 166, s.4 [Syg. 3 II Dzi/99]
Nasz Dziennik.- 1998, nr 216, wkładka, s.II, il. [Syg. 3 II Nas/98]
Mielec w starej fotografii z klisz Augusta i Wiktora Jadernych.- Mielec, 1998 [Syg. R-5704]
Witek Józef: Encyklopedia miasta Mielca.T.1.- Mielec, 2004 [Syg. R-Inf./t.1, R-5279/t.1]

Franciszek Jagusztyn ps. Podle¶ny (1908-1968) - prawnik, działacz ludowy, członek
Naczelnego Komitetu ZSL w l. 1959-1964. Urodzony w Rakszawie, gimnazjum
w Łańcucie, działalno¶ć w woj rzeszowskim. Przewodnicz±cy Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Rzeszowie w l. 1958-1961.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr. [Syg. A-Inf., A-67573]
Echo Rzeszowa.- 2005, nr 120, s.3, portr. [Syg. 1 II Echo/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Władysław Jagusztyn ps. Oracz (1915-1969) - prawnik, ekonomista, działacz ludowy.
Autor artykułów publikowanych na łamach pism ludowych. Urodzony w Żołyni,
gimnazjum w Leżajsku, działalno¶ć na terenie woj. rzeszowskiego.
¬ródła:
Dziennik Ludowy.- 1969, nr 145, s.3 [Syg. 3 II Dzi/69]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr. [Syg. A-Inf., A-67573]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Alojzy Jahl (1808-1867) - dr medycyny, lekarz miejski, radny, żołnierz powstania 1831 r.,
organizator Gwardii Narodowej w l. 1846-48. W czasie powstania 1863 r. w jego  domu
urzędował Komitet Narodowy.
¬ródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg.  EO-3097, R-2198, R-2199]
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .- Rzeszów, 2002, s.20
[Syg. R-Inf.]

Stanisław Jakiel (1882-1945) - przemysłowiec, działacz emigracyjny.
Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr.czyt./t.10]

Jolanta Jakima-Zerek (1944- ) - artystka malarka, ilustratorka. Uprawia również rysunek
i rysunek żurnalowy. Autorka Drogi Krzyżowej w Ko¶ciele p.w. Podniesienia Krzyża
w Rzeszowie. Urodzony w Sanoku, zamieszkała w Rzeszowie.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1974, nr 20, s.2, il.  [Syg. 1 I Wid/74]
Dziennik Polski.- 1974, nr 299, s.8 [Syg.     3 II Dzi/74]
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej: 1900-1980.Rzeszów, 1982 [Syg. EO-1959, R-4171]
Nowiny.- 1999, nr 33, s.5, il. [Syg. 1 I Now/99]
JolantaJakima-Zerek: wystawa malarstwa "Realia i alegorie".- Rzeszów, 1997
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477

Adolf Jakubowicz (1930-1993) - artysta-plastyk, dziennikarz,
redaktor naczelny Rozgło¶ni PR w Rzeszowie.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1967, nr 2, s.98-99 [Syg. 2 III Kwa/67]
Tygodnik Kulturalny.- 1971, nr 29, s.8, il. [Syg. 3 I Tyg/71]
Konfrontacje.- 1973, nr 4, s.16, il. [Syg.3 II Kon/73]
Echo Rzeszowa.- 1999, nr 48, s.4, il.[Syg.1 II Echo/99]
Nowiny.- 1993, nr 112, s.2; nr 120, s.6; 2003, nr 143, s.2 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Prasa Polska.- 1990, nr 113, s.34 [Syg. 2 III Pra/90]
Kto jest kim w Polsce 1984.- Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Antonina Jakubiczkowa - malarka z Łańcuta.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1971, nr 40, s.7, il. [Syg. 1 II Wid/71]
Nowiny Rzeszowskie.- 1964, nr 237, s.6, il. [Syg. 1 I Now/64]

Józef Stanisław Jałowy (1885-1954) - ksi±dz, katecheta II Liceum w Rzeszowie,
fundator i pierwszy proboszcz ko¶cioła Chrystusa Króla. Urodzony w Skurowej
k. Brzostka (pow. jasielski).
¬ródła:
Nowiny.- 1990, nr 212, s.4; 1994, nr 29, s.3, portr.; 1999, nr 235, s.16 [Syg. 1 I/II Now/rok]
San.- 1990, nr 2, s.6; nr 21, s.6 [Syg. 3 II San/90]
Głos Rzeszowa.- 1993, nr 1, s.2, bibliogr.;1995, nr 5, s.14, il. [Syg. 2 III Gło/rok]
Zwiastowanie.- 1993, nr 4, s.108-112; 2003, nr 3, s.103-105, bibliogr. [Syg. 2 III Zwi/rok]
Niedziela Połud.- 2001, nr 20, s.II [Syg. 3 II Nie/ 01]
Echo Rzeszowa.- 2004, nr 105, s.2 [Syg. 1 II Echo/04]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 243, s.2, portr.; 2004, nr 42 s.15, il.; nr 176, s.6; 2005, nr 238, s.9
[Syg. 1 II Sup/rok]
Jarosińska  M.: Cmentarz Pobiciński w Rzeszowie. - [Rzeszów, 1992]
[Syg. R-2583,R-2584, R-2585, R-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Rudolf Jamke - profesor UJ, kierownik katedry Archeologii Polskiej. Opiekun naukowy
rzeszowskiego o¶rodka archeologicznego. Badania naukowe w woj. rzeszowskim.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr 39, s.2 [Syg. 1 II Wid/67]

Aleksander Jamrozek (1904-1942)- pedagog i działacz harcerski. Pochodził z Malawy.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 39, s.4, portr. [Syg. 1 II Dzi/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan z Łańcuta (?-1516) - profesor Uniwersytetu Krakowskiego,
autor podręczników z zakresu arytmetyki.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]

Andrzej Janik - rzeszowski radiesteta.
¬ródła: Nowiny.- 1982, nr 200, s.4, portr. [Syg. 1 I Now/82]

Michał Janik (1874-1948) - pedagog, historyk, krytyk literacki, działacz polityczny.
Pierwszy kurator rzeszowskiego okręgu szkolnego (1944). Urodzony w Ulanowie.

¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław,1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr.czyt./t.10]
Nowiny.- 1990, nr 199, s.2 [Syg. 1 I Now/90]
Sztafeta.- 2004, nr 39, s.13, il. [Syg. 3 II Szta/04]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Tadeusz Norbert Janik (1898-1971)- rzeszowski rzemie¶lnik, rzeĽbiarz, działacz społeczny.
Pochowany na cmentarzu Pobitno.
¬ródła:
Jarosińska M.: Cmentarz Pobiciński w  Rzeszowie.- [Rzeszów, 1992]
[Syg. R-2583, R-2584, R-2585, R-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Czesław Jankiewicz (1927- ) - fizyk, pracownik naukowy WSP w Rzeszowie,
kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej.
¬ródła:
Profile.-1971, nr 10, s.17-18, portr.[Syg.2 II Pro/71]
Nowiny.- 1979, nr 215, s.5, portr. [Syg. 1 I Now/79]

Andrzej Janocha ps. Kwiatosław z Łysej Góry (1855-1921) - pisarz, kapucyn, zwi±zany
m.in. z Rzeszowem i Sędziszowem Małopolskim.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964
[Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10]

Michalina Janoszanka (1884-1952) - artystka, malarka i pisarka. Urodzona w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik  biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10,  A-Podr.czyt./t.10]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004  [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Józef Janowski (1928- ) - kro¶nieński poeta i muzealnik. Debiut w "Nowinach Rzeszowskich".
Członek KKMP w Rzeszowie.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1967, nr 5, s.107, portr.[Syg. 2 III Kwa/67]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]
Marciniak R.: Informator bibliograficzny K.K.M.P. Warszawa, 1974 [Syg. A-36777]

Mieczysław Edmund Janowski (1947- ) - urodzony w Zduńskiej Woli, działacz polityczny
i samorz±dowy, inżynier, prezydent Rzeszowa, senator RP, poseł do Parlamentu Europejskiego.
¬ródła:
Nowiny.- 2004, nr 100, s.10; nr 116, s.2; 2006, nr 9, s.7 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Gazeta w Rzeszowie.- 2000, nr 95, s.4 [Syg.1 II Gaz/]
Super Nowo¶ci.- 2001, nr 207, s.11; 2002, nr 39, s.8; 2005, nr 21, s.3 [Syg.
1 II Sup/rok]
Echo Dnia Podkarpacia.- 2001, nr 248, s.3  [Syg. 1 II Echo/01]
Nowe Podkarpacie.- 2001, nr 48, s.7 [Syg. 1 II Now/01]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 109, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.8 [Syg. 1 II Gaz/03]
Dziennik Polski.- 2004, nr 141, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.I [Syg. 3 II Dzi/04]
Korso.- 2004, nr 48, s.12 [Syg. 3 II Kor/04] Echo Rzeszowa.- 2005, nr 114, s.3
[Syg. 1 II Echo/05]
Nowiny.-1997, nr 49, s.12; nr 172, s.12; nr 182, s.8; 1999, nr 28, s.12; nr 40, s.6;
nr 137, s.20; 2002, nr 23, s.2; nr 27, s.6 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Bronisław Janus - pilot, dyrektor O¶rodka Szkolenia Personelu Lotniczego w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1983, nr 198, s.3 [Syg. 1 I Now/83]

Stanisław Janusiewicz (Tadeusz Ja¶kiewicz; 1911- ) - malarz, grafik. Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej: 1900-1980.Rzeszów, 1982 [Syg. EO-1959, R-4171]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Adam Janusz (1939- ) - przemyski prozaik, członek Klubu Literackiego w Rzeszowie.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1966, nr 2, s.90, portr. [Syg. 2 III Kwa/66]

Zbigniew Janusz (1951- ) - poeta, zamieszkały w Nowej  Sarzynie.
Publikacje m.in. w "Widnokręgu" i "Profilach".

¬ródła:
Profile.- 1979, nr 10, s.28, portr.; 1981, nr 7, s.20, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Widnokr±g.- 1985, nr 4, s.2  [Syg. 1 I Wid/85]
Tygodnik Kulturalny.-1982, nr 8, s.12 [Syg.3 I Tyg/82]
Dziennik Polski.- 2000, nr 106, dod. Dz.Pol.Podkarp., s.III [Syg. 3 II Dzi/2000]
Gazeta w Rzeszowie.- 2000, nr 101, s.3; 2002, nr 11, s.2 [Syg. 1 II Gaz/rok]
Biuletyn Miejski.- 2002, nr 1/2, s.10 [Syg. 3 III Biu/ 02] zob. katalog czytelni

Jan Jarmusiewicz (1781-1844) - ksi±dz, teoretyk muzyki, malarz amator, wynalazca.
Urodzony w Woli Zarczyckiej k. Leżajska, od 1823 zamieszkały w Zaczerniu.
Gimnazjum w
Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964 [Syg. A-Inf./t.10, A-Podr. czyt./t.10
Nowiny.- 1980, nr 101, s.4; nr 138, s.5, il. [Syg. 1 I Now/80]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Maria Aleksandra Jarochowska (1919-1975) - pisarka, publicystka,
działaczka ruchu robotniczego, posłanka na Sejm PRL (1952-1957).
Urodzona w Babicy. W l. 1939-1942 przebywała w Rzeszowie.
¬ródła:
Trybuna Ludu.- 1975, nr 195 [nekr.] [Syg. 3 I Try/75]
Tygodnik Kulturalny.-1975, nr 36, s.4 [Syg.3 I Tyg/75]
Polityka.- 1977, nr 49, s.8 [Syg. 1 I Pol/77]
Nowiny.- 1983, nr 196, s.4, portr. [Syg. 1 I Now/83]
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.T.2.- Warszawa, 1987
[Syg. A-Inf./t.2] zob. katalog czytelni

Bronisław Jaroń (1905-1942) - paleobotanik, pracownik naukowy UJ.
Urodzony w Głogowie Małopolskim, gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.10.- Wrocław, 1962-1964
[Syg. A-Inf./t.10, A-Podr.czyt./t.10]

Spytek Jarosławski (Spytek z Tarnowa; ?-1444) - starosta lwowski
(m.in. królewski zapis na starostwie leżajskim) wła¶ciciel Zgłobnia.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. A-Inf./t.11, A-Podr. czyt./t.11]

Antoni Jarosz - profesor Filii UMCS w Rzeszowie, autor ksi±żek i artykułów naukowych,
specjalista od ekonomii  rolnictwa i ekonomiki turystyki, rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Jarosławiu.
¬ródła:
Nowiny.- 1992, nr 50, s.8; 2005, nr 63, s.1,5; nr 64, s.11; nr 69, s.5; nr 83, s.3;
nr 101, s.3; 2006, nr 23 s.4 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Życie Podkarpackie.- 2004, nr 20, s.4; nr 22, s.2; 2005, nr 2, s.8; nr 3, s.8; nr 5, s.13;
nr 12, s.8; nr 18, s.8; nr 22, s.13; nr 34, s.19 [Syg. 1 II Życ/ rok] zob. katalog bibliografii regionalnej

Karol Jarosz ps. Jaroszewski (ok.1860-1944) - popularny ¶piewak operowy i aktor.
Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. A-Inf./t.11, A-Podr. czyt./t.11]

Władysław Jasiński "Jędru¶" (1909-1943) - żołnierz wrze¶nia 1939 r., twórca "Odwetu"
i grupy dywersyjno-bojowej "Jędrusie". Zwi±zany m.in. z Tarnobrzegiem.
¬ródła:
Za Wolno¶ć i Lud.- 1987, nr 47, s.8, portr. [Syg. 3 I Za/87]
Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- Nr 17(1998), s.5657, portr. [Syg. 3 III Tar/98]
Krężel Janusz: ¦ladem dzieciństwa i młodo¶ci Władysława Jasińskiego "Jędrusia".
[B.m.], 2000 [Syg. R-4209]

Stanisław Jaskier ps. Stach (1919-1944) - działacz ruchu robotniczego (w tym GL)
na terenie woj. rzeszowskiego. Zamordowany przez bojówkę k. Lubziny.
Urodzony w Skrzyszowie k. Ropczyc.
¬ródła:
Wojskowy Przegl±d Historyczny.- 1972, nr 1, s.362-363 [Syg. 3 III Woj/72]
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.T.2.- Warszawa, 1987
[
Syg. A-Inf./t.2]

Franciszek Jastrzębski (1905- ) - prezes Klubu Plastyka Amatora przy WDK w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1971, nr 8, s.51, il. [Syg. 2 II Pro/71]

Stanisław Jaszkowski - aktor, w l. 70-tych zwi±zany z Teatrem
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1977, nr 11, s.22, portr. [Syg. 2 II Pro/77]

Rudolf Jaszowski ps. Lampart (1912-1943) - syn Stanisława, inżynier hutnik.
Dowódca leżajskiej placówki ZWZ AK. Zmarł po okrutnym ¶ledztwie i torturach
w jarosławskim gestapo 6 VI  1943 r. Urodzony w Leżajsku.
¬ródła:
Almanach Leżajski.- 1985, z.6, s.3-12, il.

Henryk Ja¶kiewicz (1898-1937) - inżynier górnik, zasłużony dla ¦l±ska.
Ukończył II Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg.A-Inf./t.11, A-Podr. czyt./11]

Jerzy Jawczak (1940-1983) - rzeszowski artysta fotografik, członek
Zwi±zku Polskich Artystów Fotografików, honorowy członek
Międzynarodowej Federacji Artystów Fotografików EFIAP.
¬ródła:
Nowiny.- 1980, nr 91, s.4, il. [Syg. 1 I Now/80]
Widnokr±g.- 1984, nr 30, s.2, portr. [Syg. 1 I Wid/84]
Echo Rzeszowa.- 2005, nr 115, s.3 [Syg. 1 II Echo/05]
Gazeta w Rzeszowie.- 2005, nr 121, s.14 [Syg.1 II Gaz/ 05]

Jan Marceli Jawornicki (1813-1895) - uczestnik powstania listopadowego,
działacz gospodarczy. Urodzony w Husowie pod Łańcutem.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. A-Inf./t.11, A-Podr.czyt./t.11]

Władysława Jaworska - profesor Instytutu Sztuki, historyk sztuki,
przewodnicz±ca Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki.
Urodzona i wychowana w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1983, nr 7, s.17-18, portr. [Syg. 2 II Pro/ 83]

Tadeusz JaĽwa (1955- ) - technik samochodowy.
¬ródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1994, nr 183, s.3, portr. [Syg. 1 II Gaz/94]

Wiktor Jedliński (19 XII 1897-3 XII 1975) - adwokat, działacz ludowy, członek PSL, SL.
Pierwszy przewodnicz±cy WRN w Rzeszowie. Urodzony w Radymnie,
pow. Jarosław, zmarł w Jarosławiu.
¬ródła:
Profile.- 1984, nr 7, s.6-7, port.  [Syg. 2 II Pro/84]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Andrzej Jedynak (1932- ) - działacz społeczny, inżynier, dyplomata,
wiceprezes Rady Ministrów. Urodzony w Rzeszowie,
studia na Politechnice Rzeszowskiej.
¬ródła:
Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Florian Jedynak ps. Florek, Ry¶ (1915-1943) - działacz ruchu robotniczego.
W czasie okupacji działał w PPR i GL w woj. rzeszowskim.
Zgin±ł w czasie walk z Niemcami. Urodzony w BrzeĽnicy, pow. Dębica.
¬ródła:
Profile.- 1973, nr 11, s.20  [Syg. 2 II Pro/73]
Wojskowy Przegl±d Historyczny.- 1960, nr  4, s.181 [Syg. 3 III Woj/60]
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.T.2.- Warszawa, 1987
[Syg.
A-Inf./t.2]

Stanisław Marian Jerschina ps. Jerszyna Eryk Stanisław (1905-1959) - pedagog, pisarz
i badacz literatury, działacz młodzieżowy i kulturalny. Gimnazjum w Rzeszowie,
działalno¶ć w rzeszowskim ZHP i PPS.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965 [Syg. A-Inf./t.11, A-Podr. czyt./t.11]
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.T.2.- Warszawa, 1987 [Syg. A-Inf./t.2]

Jerzy z Tyczyna (przed 1510-1591) - poeta humanistyczny sekretarz królewski, dyplomata.
Urodzony w Tyczynie w rodzinie mieszczańskiej.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965 [Syg. A-Inf./t.11, A-Podr.czyt./t.11]
Jerzy z Tyczyna: Polski dyplomata na papieskim dworze.
Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1554-1585).- Warszawa, 1982
[ Syg. A-57810]
Nowiny.- 1993, nr 109, s.3 [Syg. 1 I Now/93]

Marcin Jełowicki - prorektor do spraw Filii UMCS w Rzeszowie.
Badania z zakresu zarz±dzania i organizacji  pracy.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1973, nr 24, s.3, portr. [Syg. 1 I Wid/73]
Profile.- 1975, nr 9, s.5, portr. [Syg. 2 II Pro/75]

Teodor Franciszek Jendl (1861-1895) - lekarz, publicysta.
Urodzony w Strzyżowie. Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. -Inf./t.11, A-Podr.czyt./t.11]

Ewa Jezienicka-Nowak (1951- ) - artysta, uprawia szkło artystyczne i witraże.
Urodziła się w Rzeszowie. Mieszka i pracuje w Boguchwale.
¬ródła:
Nowiny.- 1994, nr 173, s.5, il.; 2005, nr 19, s.2 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Nowak Jacek (red.): Arty¶ci Polski południowo-wschodniej: 1950-2000.
Rzeszów, 1999 [Syg. R-Inf., R-4039, R-4311]

Adam Jędrzejowicz (1847-1924) - ziemianin, doktor praw, konserwatywny polityk galicyjski
(minister Galicji), poseł ds. Rady Państwa. Urodzony w Zaczerniu. Gimnazjum Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław,1964-1965 [Syg. A-Inf./t.11, A-Podr. czyt./t.11]
Codello Aleksander: Samorz±d miasta Rzeszowa: 18671914.- Lublin, 1967
[Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Encyklopedia Rzeszowa.-  Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Jędrzejowicz-Mier (1919- ) - ur. w Rzeszowie, wła¶ciciel Staromie¶cia;
ekonomista, działacz społeczny, major. Brał udział w kampanii wrze¶niowej,
żołnierz AK. Po wojnie zamieszkał w Londynie.
¬ódła:
Nowiny.- 1993, nr 26, s.4, portr.; 2002, nr 51, s.12 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Dopierała Kazimierz (red.): Encyklopedia polskiej emigracji i  Polonii.T.2.
Toruń, 2003 [Syg. A-Inf./t.2]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Norbert Jodłowski (1724-1793) - pisarz i tłumacz. Urodzony w ¦wilczy,
nauki pobierał w Rzeszowie. Uczył w kolegium rzeszowskim poetyki i retoryki.
Pochowany w ko¶ciele parafialnym w Łańcucie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. A-Inf./t.11, A-Podr.czyt./t.11]

Antoni Jopek (1923-1984) - filolog, pracownik naukowy WSP w Krakowie.
Urodził się w Budziwoju. Zwi±zany nauk± i prac± z Rzeszowem i Tyczynem.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1984, nr 46, s.2, portr. [Syg. 1 I Wid/84]
Profile.- 1984, nr 12, s.30, portr. [Syg. 2 II Pro/84]

Henryk Jordan (1842-1907) - lekarz ginekolog i położnik, społecznik;
pionier wychowania fizycznego w Polsce; prof. UJ; założyciel pierwszego
w Polsce ogrodu gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży;
urodził się w Przemy¶lu.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 235, s.16, portr. [Syg. 1 II Now/99]
Smarzyński Henryk: Wychowanie w rodzinie.- Wrocław, 1978
[Syg. A-51818, A-52506]
Nowiny.- 2000, nr 234, s.6 [Syg. 1  II Now/2000]

Tomasz Jurasz (1929- ) - historyk sztuki, pisarz, członek  rzeszowskiego
Oddziału ZLP, wicedyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie.
¬ródła:
Profile.- 1983, nr 12, s.26, portr. [Syg. 2 II Pro/83]
Widnokr±g.- 1985, nr 18, s.3, portr.; 1987, nr 6, s.2; nr 28, s.2 [Syg. 1 I Wid/rok]
Krempf Z. (red.): Nasi  pisarze.- Rzeszów, 1987 [Syg. R-2098, R-2099, R-2100, R-Inf.]
Nowe Podkarpacie.-2000, nr 39, s.7 [Syg.1 II Now/2000]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 70, s.2; 2000, nr 251, s.2 [Syg. 1 II Gaz/rok]
Nowiny.- 2002, nr 156, s.11 [Syg. 1 II Now/02] zob. katalog czytelni

 
DO GÓRY

POWRÓT