A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Aniela Kaczmarek z d. Siemieniak (1914- ) - nauczycielka (m.in. w Handzlówce),
redaktor, działaczka ludowa. Urodzona w Tryńczy, pow. Przeworsk.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]

Mieczysław Kaczor - działacz społeczny, poseł na sejm.
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1972, nr 68, s.3, portr. [Syg. 1 I Now/72]

Juliusz Kaden-Bandrowski (1885-1944) - pisarz i działacz społeczny. Urodzony w Rzeszowie.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego spotkania autorskie i odczyty w Rzeszowie.
¬ródła:
Łoza Stanisław: Czy wiesz kto to jest?.- Warszawa,1938 [Syg. A-43613, A-Inf., AD-69457]
Widnokr±g.- 1972, nr 7, s.5 [Syg. 1 II Wid/72]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 82, s.4 [Syg. 1 II Dzi/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]
zob. katalog czytelni głównej

Julian Kadlof (1918- ) - działacz ludowy, poseł na Sejm, dyplomata.
Urodzony w Kosinie k. Łańcuta.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]

Wincenty zwany Kadłubkiem (ok. 1150-1223) - kronikarz; kanonik kapituły
w Sandomierzu; biskup krakowski; autor łacińskiej kroniki dziejów Polski
do 1202 r., w tym żywota kanonizowanego biskupa Stanisława Szczepanowskiego
ze Szczepanowa.
¬ródła:
Nowiny.- 2000, nr 234, s.6
[Syg. 1 II Now/2000]
zob. katalog czytelni głównej

Adam Kamiński (5 XI 1905-18 XI 1981) - historyk, archiwista. Dzieciństwo i lata
gimnazjalne spędził w Rzeszowie. Działał w Zrzeszeniu WiN i PSL. Doktor filozofii na UJ.
Zastępca dyrektora Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego.
¬ródła:
Nowiny.- 1982, nr 28, s.5 [Syg. 1 I Now/82]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Celina Karcz-Zabierowska - poetka, członek KKMP "GwoĽnica".
Publikacje m.in. w prasie regionalnej. Dyrektorka jednej ze szkół rzeszowskich.
¬ródła:
Profile.- 1977, nr 3, s.23, portr.
[Syg. 2 II Pro/77]

Maria Kasprzycka - poetka amatorka z Rzeszowa.
¬ródła:
Nowiny.- 1988, nr 253, s.5, il.
[Syg. 1 I Now/88]

Marian Adam Kasprzyk (1936- ) - poeta i prozaik. Przez pewien czas zwi±zany
z młodopolskim ¶rodowiskiem Rzeszowa. Debiut w "Nowinach Rzeszowskich".
¬ródła:
Profile.- 1980, nr 8, s.20, portr.
[Syg. 2 II Pro/80]

Barbara Kassechube (?-1944) - kolbuszowska działaczka AK.
¬ródła:
Nowiny.- 1984, nr 286, s.5
[Syg. 1 I Now/84]

Eugeniusz Kaszowski (1916-1995) - żołnierz AK, organizator Oddziału ¦wiatowego
Zwi±zku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie.
¬ródła:
Głos Rzeszowa.- 1995, nr 2, wkładka
[Syg. 2 III Gło/ 95]

Bolesław Kawalec - geolog wojewódzki w Rzeszowie.
¬ródła:
Konfrontacje.- 1973, nr 5, s.13, il. [Syg.3 II Kon/73]
Dziennik Ludowy.- 1980, nr 259, s.5 [Syg. 3 II Dzi/80]

Julian Kawalec (1916- ) - prozaik, publicysta, poeta, urodzony we wsi Wrzawy.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 235, s.16,  portr. [Syg. 1 II Now/99]
Tygodnik Nadwi¶lański.- 1999, nr  46, s.11 [Syg. 1 II Tyg/99]
Wie¶ci.- 2001, nr 29/30, s.10, il. [Syg. 3 I Wie/01]
Sztafeta.- 2004, nr 43, s.11 [Syg. 3 II Szta/04]
Julian Kawalec: zbiór recenzji i szkiców o twórczo¶ci pisarza.-Warszawa, 1981
[Syg. A-56978]
Kunda Bogusław Sławomir: Julian Kawalec.- Warszawa, 1984 [Syg. A-61282, A-Inf.]
Marzec Anna: Proza Juliana Kawalca.- Warszawa, 1983 [Syg. A-Inf., A-Podr. czyt]
W kręgu twórczo¶ci Juliana Kawalca: zbiór szkiców i artykułów.- Rzeszów, 1982
[Syg. A-58381, A-58382]
Wi¶niewski Wojciech: Tego nie dowiecie się w szkole. [T.1].- Warszawa, 1979
[Syg. A-53859/t.1]
Bereza Henryk: Zwi±zki naturalne: szkice literackie. Warszawa, 1978 [Syg. A-51115]

Mieczysław Kawalec (1916-1951) - prawnik, oficer AK, działacz WiN-u.
Urodzony w Trzcianie, zwi±zany również z Rzeszowem i okolicami.
¬ródła:
Nowiny.- 1993, nr 130, s.3 [Syg. 1 I Now/93]
Super Nowo¶ci.- 2001, nr 32, s.21, portr. [Syg. 1 II Sup/01]
Nasz Dziennik.- 2003, nr 52, s.11, portr.  [Syg. 3 II Nas/03]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Wojciech Kawiński (1939- ) - poeta krakowski, współpracuje z "Nowinami Rzeszowskimi",
"Widnokręgiem" i "Profilami".

¬ródła:
Profile.- 1971, nr 9, s.11, portr.; 1979, nr 2, s.22, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]

Jan Kaznecki (1916- ) - malarz, nazywany "Rzeszowskim Nikiforem", przedstawiciel
tzw. twórczo¶ci naiwnej. Uczestnik wielu wystaw ogólnopolskich i zagranicznych.

¬ródła:
Głos Rzeszowa.-1994, nr 10, s.9, il.[Syg.2 III Gło/94]
Super Nowo¶ci.- 2001, nr 72, s.18 [Syg. 1 II Sup/01]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr 87, s.2, il.; 2001, nr 83, s.2 [Syg. 1 II Gaz/rok]
Nowiny.- 1999, nr 115, s.5, il.; 2001, nr 221, s.12; 2002, nr 103, s.13;
2006,
nr 114, s.15, il. [Syg. 1 I/ II Now/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Andrzej Kędzior (1851-1938) - działacz ludowy, poseł na Sejm, polityk.
Zwi±zany z Mielcem i ziemi± mieleck±. Urodzony w Toporowie k. Kolbuszowej.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]
Andrzej Kędzior 1851-1938.- Mielec, 2002 [Syg. R-4901, R-4929]
Dziennik Polski.- 2001, nr 171, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.II;
2003, nr 51, dod.Dz. Pol. Podkarp.,
s.V [Syg. 3 II Dzi/rok]
Korso.- 2002, nr 17, s.14, il. [Syg.3 II Kor/02]
Witek Józef: Encyklopedia miasta Mielca.T.1.- Mielec, 2004 [Syg. R-Inf./t.1, R-5279/t.1]

Bogusław Kierc - aktor, krytyk literacki, poeta. W l. 70-tych aktor teatru rzeszowskiego.
¬ródła:
Marciniak R., Węgiel W.: Informator bibliograficzny K.K.M.P.
Warszawa, 1974 [Syg.
A-36777]

Juliusz Zygmunt Kijas (1899-1967) - historyk literatury pracownik naukowy UJ.
Urodzony w Głogowie Małopolskim, gimnazjum i praca nauczycielska w Rzeszowie.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1967, nr 2, s.79-82 [Syg. 2 III Kwa/67]
Widnokr±g.- 1967, nr 11, s.2, portr. [Syg.1 II Wid/67]
Markiewicz Henryk: Pożegnania.- Kraków, 1992 [Syg. A-71794]
Ruch Literacki.- 1967, z.3, s.170-171 [Syg. 2 III Ruc/ 67]
Stanisz T.: Wybitne postacie  Rzeszowszczyzny.-Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Kalinka (1946- ) - poeta, ksi±dz-wikariusz w kilku parafiach woj. rzeszowskiego,
proboszcz w Wólce Podle¶nej  k. Rzeszowa (1992). Laureat ogólnopolskich konkursów
poezji religijnej, autor wierszy zamieszczanych w prasie regionalnej oraz tomiku
"Widok pielgrzymkowy"
¬ródła:
Kalinka Jan: Widok pielgrzymkowy.- Rzeszów, 1991
Nowiny.- 1997, nr 75, s.8, il.; 1999, nr 245, s.15, il. [Syg. 1 I/II  Now/rok]

Julia Kalinowska - rzeĽbiarka ludowa z Soniny.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1969, nr 8, s.6, il., portr. [Syg. 1 II Wid/69]

Wojciech Kalinowski (1823-1895) - aptekarz rzeszowski, dwukrotny burmistrz Rzeszowa
w l. 1857-1859 i 1882-1887
¬ródła:
Nowiny.- 1983, nr 6, s.5, il. [Syg. 1 I Now/83]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie.
Rzeszów, 1989 [Syg. EO-3097, R-2199, R-2198]
Nowiny.- 2005, nr 77, dod. Nowiny Rzeszowskie, s.III [Syg. 1 II Now/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Jan Damascen Kaliński (1664-1726) - poeta i kaznodzieja pijarski, pedagog.
Przez jaki¶ czas przebywał w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. A-Inf./t.11, A-Podr. czyt./t.11]

Włodzimierz Kalita - elektronik, pracownik naukowy rzeszowskiej Politechniki,
kierownik Zakładu Automatyki i Elektroniki w Instytucie Elektroniki przy WSI.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 5, s.2, portr.; 1974, nr 13, s.3 [Syg. 1 II Wid/rok]
Dziennik Polski.- 2003, nr 25, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.I, portr. [Syg. 3 II Dzi/03]
Nowiny.- 2003, nr 21, s.2, portr. [Syg. 1 II Now/03]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 22, s.2, portr. [Syg. 1 II Sup/03]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 32, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/03]

Emil Kałużniacki (1845-1914) - filolog słowiański, badacz języka staropolskiego,
autor licznych publikacji. Przez krótki okres nauczyciel w gimnazjum w Rzeszowie (1871).
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. A-Inf./t.11, A-Podr.czyt./t.11]

Kajetan Kamieński (1758-1842) - pedagog, autor podręczników, pijar.
Nauki pobierał m.in. w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.11.- Wrocław, 1964-1965
[Syg. A-Inf./t.11, A-Podr. czyt./t.11]

Antoni Józef Kamiński (1890-1947) - malarz; w l. 19191930 mieszkał w Rzeszowie,
gdzie pracował jako nauczyciel rysunku; animator amatorskiego ruchu teatralnego,
utworzył
Teatr Ludowy, współpracował z teatrem Reduta.
¬ródła:
Głos Rzeszowski.- 1919, nr 52, s.1 zob. katalog mikrofilmów
Ziemia Rzeszowska.- 1920, nr 28, s.4 zob. katalog mikrofilmów
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej: 1900-1980.Rzeszów, 1982 [EO-1959, R-4171]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Władysław Kamiński - rzeĽbiarz i pamiętnikarz ludowy z Brzezówki.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1969, nr 29, s.4, il. [Syg. 1 II Wid/69]
Chłopska Droga.- 1979, nr 26, s.8 [Syg. 3 II Chło/79]
Zielony Sztandar.- 1979, nr 38, s.9, portr. [Syg. 3  I Zie/79]

Antoni Kaniewski (1836-1863) - rzeszowski powstaniec 1863 r.
Pochowany na Starym Cmentarzu w Rzeszowie.
¬ródła:
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w Rzeszowie.

Tadeusz Kantor (1915-1990) - malarz, reżyser o ¶wiatowej sławie.
Urodzony w Wielopolu Skrzyńskim k. Ropczyc.

¬ródła:
Dialog.- 1980, nr 12, s.126-132 [Syg. 2 III Dia/80]
Wo¶ Justyna: ¦wiatowcy.- Rzeszów, 1982 [Syg. A-57981]
Widnokr±g.- 1983, nr 50, s.1, portr. [współoprawny z Nowinami [Syg. 1 I Now/83]
Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Nowiny.- 1997, nr 32, s.9, il.; 1999, nr 235, s.16, portr. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Dziennik Polski.- 1997, nr 72, s.22 [Syg.3 II Dzi/97]
zob. katalog czytelni katalog bibliografii regionalnej

Jan Kapała - działacz polityczny z Rzeszowa.
¬ródła:
Prometej.- 1976, nr 11, s.10-11, portr. [Syg.3 II Pro/ 76]

Janusz Karkut (1952- ) - poeta, debiutował w "Prometeju"
członek KKMP "GwoĽnica" w Rzeszowie.

¬ródła:
Profile.- 1979,  nr 6, s.25, portr. [Syg. 2 II Pro/79]

Kajetan Karniewski (1754-1782) - pijar, tłumacz literatury dla młodzieży.
Studiował logikę w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.12.- Wrocław, 1966-1967
[Syg. A-Inf./t.12, A-Podr. czyt./t.12]

Jerzy Karoli (Caroli) (1739-1825) - tłumacz Cycerona, pisarz, kaznodzieja,
profesor teologii, pijar. Studia humanistyczne w Rzeszowie,
magister spirytualis w Rzeszowie
.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.12.- Wrocław, 1966-1967
[Syg. A-Inf./t.12, A-Podr.czyt./t.12]

Franciszek Karp - działacz partyjny z Rzeszowa I Sekretarz KW PZPR.
¬ródła:
Nowiny.- 1980, nr 252, s.1-2 [Syg. 1 I Now/80]

Jadwiga Karwacka - artystka-malarka, nauczycielka
Liceum Technik Plastycznych (od 1955
).
¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr 41, s.5, il. [Syg. 1 II Wid/67]

Henryk Kasperczak (1946- ) - piłkarz "Stali" Mielec.
¬ródła:
Nowiny.- 1978, nr 256, s.5, il. [Syg. 1 I Now/78]
Sportowiec.- 1972, nr 2, s.24, il. [brak]
Polska : Mundial'78/ tekst Roman Hurkowski.- Warszawa, [1978] [Syg. A-50739]
Grzegorczyk Stefan: Gra o medal: X Piłkarskie Mistrzostwa ¦wiata.
Warszawa, 1975 [Syg. A-43323]
Korso.- 2004, nr 16, s.25, portr. [Syg. 3 II Kor/04]
Witek Józef: Encyklopedia miasta Mielca.- Mielec, 2004 [Syg. R-Inf./t.1, R-5279/t.1]

Ewa Kasprzak (1974- ) ur. w Sanoku. Absolwentka romanistyki WSP w Krakowie.
Od 1999 r. zajmuje się naukowym opracowaniem paryskiego archiwum Józefa Jaremy.
Jest znawczyni± plastycznej i literackiej spu¶cizny twórcy teatru Cricot.
¬ródła:
Fraza.-
2004, nr 3/4, s.348 [Syg. 2 III Fra/04]

Ignacy Kinel (1844-?) - inżynier, budowniczy rzeszowskich dróg i mostów;
uczestnik powstania 1863 r.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1983, nr 4, s.1-2 [Syg. 1 I Wid/83]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Kinel (1886-1950) - entomolog, autor licznych publikacji. Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.12.- Wrocław, 1966-1967
[Syg. A-Inf./t.12, A-Podr.czyt./t.12]

Włodzimierz Kirszner (1939-1991) - dziennikarz, fotoreporter "Nowin".
¬ródła:
A-Z.- 1991, nr 146, s.2, portr. [Syg. 1 II AZ/91]
Nowiny.- 1991, nr 146, s.1-2, portr.; 1998, nr 198, s.7, il. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Wydanie Specjalne.- 1991, nr  143, s.1, portr. [Syg. 3 II Wyd/91]

Jan August Kisielewski (1876-1918) - powie¶ciopisarz i dramaturg. Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.12.- Wrocław, 1966-1967
[Syg. A-Inf./t.12, A-Podr. czyt./t.12]
Jan August Kisielewski i problemy dramatu młodopolskiego
/red. Eugenia Łoch.- Rzeszów, 1980 [Syg.A-56079]
Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. Warszawa, 1992
[Syg. A-71040, A-71041]
Żeleński Tadeusz: O Krakowie.- Kraków, 1973 [Syg. A-39095]
Wiadomo¶ci Małopolskie.- 1997, nr 12, s.40-41, rys. [Syg. 2 III Wia/97]
Płomieński J.E.: Dzieje dramatycznej twórczo¶ci J.A. Kisielewskiego.- Poznań, 1922
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Zygmunt Jan Kisielewski (1882-1942) - prozaik, publicysta polityczny,
brat dramatopisarza Jana Augusta. Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Łoza S.: Czy wiesz  kto to jest?.- Warszawa, 1938 [Syg. A-Inf.]
Polski słownik biograficzny.T.12.- Wrocław, 1966-1967 [Syg. A-Inf./t.12, A-Podr. czyt./t.12]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Julian Klaczko (wła¶c. Lejb Jehuda; 1825-1906) - krytyk literacki i historyk kultury.
W 1870 r. otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Rzeszowa.
¬ródła:
Codello Aleksander: Samorz±d miasta Rzeszowa.- Lublin, 1967 [Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Bronisław Kloc (1907-1970) - prawnik, działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm.
Urodzony w Staromie¶ciu. Gimnazjum i adwokatura w Rzeszowie.
Członek Rady Miejskiej.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.[Syg. A-Inf., A-7573]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Adam Kluska - działacz regionalny, bibliotekarz, poseł na Sejm PRL.
Długoletni dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżowie.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1986, nr 9, s.3, portr. [Syg. 1 I Wid/86]
Poradnik Bibliotekarza.- 1986,  nr 3, s.10-11 [Syg. 2 III Por/86]
Nowiny.- 2003, nr 76, s.20, portr; 2005, nr 177, s.11, il. [Syg. 1 II Now/rok]

Antoni Kluz (1842-1899) - stolarz, żołnierz powstania 1863 r. Urodzony w Leżajsku
12 maja 1842 r., syn Jana, ogrodnika i Magdaleny Kubasiewicz. Po upadku powstania
przez kilka miesięcy przebywał w Łańcucie, następnie zamieszkał w Rzeszowie.
Tu we wrze¶niu 1865 r. ożenił się z Apoloni± Turek, c. Szymona i Jadwigi G±sior,
zamieszkał± w Ruskiej Wsi. Tam też otworzył własny zakład stolarski ze składem.
Do Rady Miejskiej po raz pierwszy wybrany w 1876 r. jako radny z Ruskiej Wsi.
Przez dwie kolejne kadencje do 1882 r. pracował w komisjach dla spraw przynależno¶ci
ubogich i dobroczynno¶ci publicznej oraz w miejscowej Radzie Szkolnej. W wyborach 1890 r.
powtórnie wybrany do Rady Miejskiej i w jej składzie pozostał do ¶mierci. W 1896 r.
uczestniczył w pracach komisji do spraw założenia nowego cmentarza i wyszukania
odpowiedniego miejsca. W tym samym roku otrzymał prawa przynależno¶ci do gminy Rzeszów.
W kwietniu 1897 r. został asesorem Magistratu. Zmarł 21 marca 1899 r.
¬ródła:
Głos Rzeszowski.- 1913, nr 15, s.3
Helwin Wiktoria: Stary cmentarz w Rzeszowie 1792-1909.
Rzeszów, 2002 [Syg. A-Inf.]

Tablica nagrobna. Stary cmentarz w Rzeszowie.

Edward Kluz (1910- ) - malarz-amator, członek zrzeszenia plastyków "Pazdur" w Rzeszowie.
Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej: 1900-1980.Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959, R-4171]

Ignacy Kluz (Klus) (ok.1837-1917) - ogrodnik, inspektor ogrodnictwa.
Urodzony w Łańcucie, tam też praktykował w ogrodzie Potockich.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.13.- Wrocław, 1967
[Syg. A-Inf./t.13, A-Podr. czyt./t.13]

Włodzimierz Kłaczyński (1933- ) - pisarz, członek  rzeszowskiego Oddziału ZLP.
Drukował m.in. w "Profilach". Zawodowo zwi±zany z Rzeszowem i Mielcem.
¬ródła:
Twórczo¶ć.- 1980, nr 1, s.161-163; 1982, nr 4, s.162163 [Syg. 2 III Twó/rok]
Widnokr±g.- 1988, nr 50, s.2, portr. [Syg. 1 I  Wid/88]
Podkarpacie.- 1985, nr 49, s.5, portr. [Syg. 1 II Pod/ 85]
Tygodnik Nadwi¶lański.- 2006, nr 2, s.15, il. [Syg. 1 II Tyg/06]
Korso.- 2006, nr 21, s.19, il. [Syg. 3 II Kor/06]
Sztafeta.- 2006, nr 6, s.11, portr. [Syg.3 II Szta/06]
Krempf Z. (red.): Nasi pisarze.- Rzeszów, 1987 [Syg. R-2098, R-2099, R-2100, R-Inf.]
Witek Józef: Encyklopedia miasta Mielca.T.1.- Mielec, 2004 [Syg. R-Inf./t.1, R-5279/t.1]

Czesław Kłak - polonista, pracownik naukowy WSP w Rzeszowie, zastępca rektora.
¬ródła:
Nowiny.- 1993, nr 214, s.14, portr.; 2005, nr 206, s.4, il. [Syg. 1 I Now/rok]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 126, s.2, portr.; 2001, nr 209, s.5 [Syg. 1 II Gaz/rok]
Gazeta Wyborcza.- 2005, nr 254, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2 [Syg. 1 II Gaz/05]
Dzień Podkarpacia.- 2005, nr 125, s.10, il. [Syg. 1 II Dzi/05]
Gazeta Uniwersytecka.- 2005, nr 7, s.9-10 [Syg. 3 III Gaz/05]
Wiadomo¶ci Brzozowskie.- 1998, nr 10, s.21, il. [Syg. 3 III Wia/98]

Andrzej Michał Karol Kłeczek (1871-1961) - inżynier, specjalista budownictwa wodnego.
Urodzony w Głogowie Małopolskim, gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.13.- Wrocław, 1967 [Syg. A-Inf./t.13, A-Podr.czyt./t.13]

Adam Kłodziński (1795-1858) - tłumacz, literat, publicysta, dyrektor Ossolineum.
Przez pewien czas zwi±zany z Łańcutem.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.13.- Wrocław, 1967 [Syg. A-Inf./t.13, A-Podr.czyt./t.13]

Władysław Kłosowicz (19_3-1982) - lutnik-samouk z Frysztaka,
członek ZPAL (ponad 350 instrumentów).
¬ródła:
Kucharska Anna: Współczesna polska sztuka lutnicza. Bydgoszcz, 1989 [Syg. A-68023]

Tadeusz Kmiecik - lutnik z Bud Łańcuckich.
¬ródła:
Nowiny.-   1976, nr 197, s.4, il. [Syg. 1 I Now/76]
Dziennik Polski.- 2005, nr 305, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.I [Syg. 3 II Dzi/05]
Super Nowo¶ci.- 2006, nr 25, s.12, portr. [Syg. 1 II Sup/06]

Anna Kobak-Pisowacka (1950-2003) - artystka, malarka, rzeĽbiarka, urodzona w Kro¶nie,
ukończyła PLSP w Nałęczowie, a następnie PSSP w Kielcach, indywidualnie kontynuowała
naukę w zakresie tkactwa artystycznego. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych, zdobywaj±c wiele nagród i wyróżnień. Była członkiem rzeszowskiego oddziału
Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków. Zginęła w wypadku drogowym w Zręcinie k. Krosna.
¬ródła:
Nowiny.- 1998,  nr 14, s.5, il.; 2003, nr 74, s.2, il. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Dziennik Polski.- 2003, nr 88, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.III;
2004, nr 149, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.III [Syg. 3 II Dzi/rok]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 90, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.6 [Syg. 1 II Gaz/03]
Super Nowo¶ci.- 1998, nr 6, s.18,  il.[Syg.1 II Sup/98]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 44, s.4,  il. [Syg. 1 II Gaz/98]
Pogranicze.- 1999, nr 32, s.13 [Syg. 1 II Pog/99]
Nowe Podkarpacie.- 1998, nr 2, s.9, il. [Syg.1 II Now/ 98]

Jan Kobiela (?-1972) - profesor medycyny, prorektor Akademii Medycznej w Rzeszowie.
Odznaczony odznak± "Zasłużony dla woj. rzeszowskiego".
¬ródła:
Widnokr±g.- 1972, nr 40, s.6  [Syg. 1 II Wid/72]

Jerzy Kobryń (1907-1973) - działacz społeczny i kulturalny, dyrektor rzeszowskiego Teatru
w l.1955-1962, póĽniej dyrektor rzeszowskiej Estrady
.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1969, nr 19, s.1-2; 1973, nr 6, s.3, portr. [Syg. 1 II/I Wid/rok]
Profile.- 1973, nr 4, s.24, portr. [Syg. 2 II Pro/73]

Józef Kochman (1903- ) - fitopatolog, biolog, prof. Akademii Rolniczej - SGGW.
Urodzony w Soninie.
¬ródła:
Profile.- 1982, nr 4, s.8-9, portr. [Syg. 2 II Pro/82]
Kto jest kim w  Polsce: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]

Szymon Kocioł ps. Pochodnia (1912-1943) - działacz ruchu ludowego w pow. kolbuszowskim,
pierwszy komendant Obwodu BCh w Kolbuszowej. Urodzony w Woli Zarczyckiej,
zamieszkały w Trzebusce.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]

Bogusław Kogut (1925-1987) - poznański poeta, prozaik, eseista, publicysta.
Urodzony w Klęczanach. Pocz±tkowa twórczo¶ć zwi±zana z regionem rzeszowskim.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1967, nr 3, s.73-74, portr. [Syg. 2 III Kwa/67]
Widnokr±g.- 1987, nr 11, s.1 [Syg. 1 I Wid/87]
Życie Literackie.- 1982, nr 38, s.16, portr. [Syg. 3 I Życ/82]
Stanisz T.: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny.-Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]

Aurelia Kojder ps. Relka (1906-1959) - działaczka ludowa zwi±zana z Rzeszowem.
Zamieszkała w Grzęsce.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr. [Syg. A-Inf.]

Władysław Kojder (1902-1945) - działacz spółdzielczy i ludowy zwi±zany z Grzęsk± i okolicami.
Najbliższy współpracownik I. Solarza. Zamordowany w okolicach ¦wilczy.
¬ródła:
Wie¶ci.- 1983, nr 47, s.4, portr. [Syg. 3 I Wie/83]
Nowiny.- 1990, nr 191, s.1,3 [Syg. 1 I Now/90]
Głos Rzeszowa.- 1997, nr 9, s.19 [Syg. 2 III Gło/97]
Zielony Sztandar.- 2003, nr 47, s.15, il. [Syg. 3 II Zie/03]
Jarecka-Kimlowska Stanisława: Nie wszystko umiera: szkice biograficzne żołnierzy BCh.
Warszawa, 1976 [Syg. A-43895, A-49879] A-Z.- 1992, nr 103, s.6-7, portr. [Syg. 1 II AZ/92]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 [Syg. A-Inf., A-76573]

Jan Kolanko (1886-1968) - nauczyciel, działacz ruchu ludowego, nauczycielski działacz zwi±zkowy.
Zawodowo zwi±zany z Rzeszowem i okolicami. Ur. w Równem k. Krosna.
¬ródła:
Podkarpacie.- 1971, nr 24, s.5 [Syg. 1 II Pod/71]
Głos Nauczycielski.- 1980, nr 15, s.10, portr.
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Lesław Kolijewicz ( -1996) - rzeszowski dziennikarz, korespondent PAP.
¬ródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1996, nr 203, s.1, portr. [Syg. 1 II Gaz/96]
Nowiny.- 1996, nr 170, s.2 [Syg. 1 I Now/96]

Hugo Kołł±taj h. Kotwica (1750-1812) - ksi±dz, reformator szkolnictwa,
polityk, pisarz i filozof. M.in. probostwo w Mielcu.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.13.- Wrocław, 1967 [Syg. A-Inf./t.13, A-Podr.czyt./t.13]
Dziennik Polski.- 1997, nr 102, s.18 [Syg. 3 II Dzi/ 97]
Nowe Drogi.- 1985, nr 10, s.50-60 [Syg. 3 III Now/85]
Pamiętnik Literacki.- 1993, z.3/4, s.17-40 [Syg. 2 III Pam/93]
Mówi± Wieki.- 2003, nr 2, s.18-22, il. [Syg. 2 III Mów/03]
zob. też katalog czytelni

Stanisław Konarski (1700-1773) - pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz,
uczył w rzeszowskim Kolegium Pijarów, prekursor polskiego o¶wiecenia,
zapocz±tkował naprawę ustroju I RP, zainspirował reformy o¶wiatowe w ramach KEN,
odznaczony medalem SAPERE AUSO ("Temu, który odważył się być m±drym").
Urodził się na KielecczyĽnie.
¬ródła:
Nowiny.- 2000, nr 234, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Dziennik Polski.- 2006, nr 130, dod. Podkarp., s. B [Syg. 3 II Dzi/06]
Polski słownik biograficzny.T.13.- Wrocław, 1967-1968
[Syg.A-Inf./t.13, A-Podr. czyt./t.13]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Stanisław Koncewicz - specjalista plastycznego obrabiania metali
i konstruktor maszyn, pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej.
¬ródła:
Profile.- 1982, nr 6, s.10, portr. [Syg. 2 II Pro/82]
Widnokr±g.- 1986, nr 10, s.3, portr. [Syg. 1 I Wid/86]

Czesław Piotr Kondraciuk (1933- ) - poeta, członek KKMP w Rzeszowie.
Zamieszkały w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowe Ksi±żki.-1967, nr 22, s.1313-1354 [Syg. 2 III Now/67]
Profile.- 1980, nr 4, s.27, portr. [Syg. 2 II Pro/80]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]

Roman Konieczkowski (1912-1998) - oficer AK; zwi±zany ze Strzyżowem;
autor m.in. "Strzępów wspomnień".
¬ródła:
Waga i Miecz.- 1998, nr 8, s.17
[Syg. 2  III Wag/98]

Marian Konieczny (1930- ) - artysta rzeĽbiarz, profesor ASP w  Krakowie,
twórca m.in. Pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie.
Urodzony w Jasionowie k. Brzozowa.
¬ródła:
Profile.- 1969, nr 1, s.22-23, portr.; 1979, nr 9, s.10-12, il., portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Dziennik Polski.- 1970, nr 206, s.5, il. [Syg. 3 II Dzi/70]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 253, s.3 [Syg. 1 II Sup/03]
Gazeta Wyborcza.- 1992, nr 101, s.10-11 [Syg. 1 II Gaz/92]
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]
Nowiny.- 1999, nr 236, s.14 [Syg. 1 II Now/99]

Marian Konopacki - artysta rzeĽbiarz, nauczyciel i wicedyrektor
Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1970, nr 5, s.2
[Syg. 1 II  Wid/70]

Stanisław Konopka (1896-1982) - lekarz, historyk medycyny,
twórca "Polskiej bibliografii lekarskiej XIX wieku",
założyciel Głównej Biblioteki Lekarskiej.
¬ródła:
Stanisz Tadeusz: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1984
[Syg. R-4064]
Morsztynkiewiczowa Irena (red.): Z warsztatu bibliografa.- Warszawa, 1991
[Syg. A-71388]
Dusińska Halina: Stanisław Konopka: 1896-1982: zarys monograficzny.- Warszawa, 1995
[Syg. A-75918]
Ł±żyński Marian: Sto lat bez mała: wspomnienia lekarza z lat 1869-1956.- Warszawa, 1961
[A-1718]
Nowiny.- 1997, nr 3, s.7 [Syg. 1 I Now/97]
Profile.- 1980, nr 4, s.19-21, portr. [Syg. 2 II Pro/ 80]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Maria Konopnicka (1842-1910) - pisarka zwi±zana z Żarnowcem k. Krosna.
¬ródła: zob. katalog czytelni; katalog bibliografii regionalnej

Konrad (II poł. XIV w.) - opat cystersów z Koprzywnicy (dawne woj. tarnobrzeskie),
prowadził osadnictwo na prawie niemieckim na terenie byłego woj. rzeszowskiego.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.13.- Wrocław, 1967-1968
[Syg. A-Inf./t.13, A-Podr. czyt./t.13]

Andrzej Koń (1904-1943) - działacz ruchu ludowego w pow.  rzeszowskim,
działacz konspiracyjny. Urodzony w Ł±ce.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Artur Józef Kopacz (1884-1962) - pedagog, działacz Stronnictwa Demokratycznego.
Gimnazjum w Rzeszowie. Uczył m.in. w gimnazjum w Łańcucie. Pierwszy po wojnie kurator
Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, prezes TPN tamże
.
¬ródła:
Rocznik Województwa Rzeszowskiego.- 1959, z.2, s.217219
[Syg. 1 III Roc/59]
Polski słownik biograficzny.T.13.- Wrocław, 1967-1968
[Syg. A-Inf./t.13, A-Podr. czyt./t.13]

Antoni Kopaczewski (1941- ) - działacz zwi±zkowy, pierwszy przewodnicz±cy
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego "Solidarno¶ć" w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1982, nr 15, s.5, il.; nr 20, s.4; 1999, nr 236, s.14; nr 122, s.28, il.; 2005, nr 163,
dod. Solidarno¶ć 25 lat, s.IV [Syg. 1 I/II Now/rok]
Prometej.- 1981, [nr 1], s.7, portr. [Syg. 3 II Pro/rok]
Słowo Powszechne.- 1981, nr 116, s.7 [Syg. 3 I Sło/81]
Gazeta Wyborcza.- 2005, nr 192, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.6 [Syg. 1 II Gaz/05]
Paj±k Henryk: "Uskok" kontra UB.- Lublin, 1992 s.202206 [Syg. A-70947]

Halina Korfanty ( -2006) - działaczka kulturalna, organizatorka akcji charytatywnych
na rzecz mieszkańców Krosna, inicjatorka Stowarzyszenia ¶w. Ekspedyta, którego celem
jest niesienie pomocy uzdolnionym młodym osobom, poetka. Laureatka Nagrody
Prezydenta Krosna w 2005 r.
¬ródła:
Dziennik Polski.- 2006, nr 18, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.III [Syg. 3 II Dzi/06]
Nowiny.- 2006, nr 17, s.6, portr.; nr 71, s.1, il. [Syg. 1 II Now/06]

Leon Korga (1910-1989) - działacz ruchu robotniczego, zwi±zany m.in. z woj. rzeszowskim.
¬ródła:
Nowiny.- 1989, nr 65, s.2 [Syg. 1 I Now/89]

Janusz Koryl (1962- ) - urodzony w Rzeszowie, studia i praca tamże. Poeta i krytyk literacki,
publikował m.in. na łamach "Prometeja". Członek KKMP "GwoĽnica".
¬ródła:
Student.- 1986, nr 2, s.13 [brak]
Życie Literackie.- 1988, nr 21, s.10, portr. [Syg.3 I Życ/88]
A-Z.- 1992, nr 6, s.6-7, portr. [Syg. 1 II AZ/92]
Gazeta w Rzeszowie.- 2001, nr [268], s.2 [Syg. 1 II Gaz/01]
Gazeta Wyborcza.- 2004, nr 96, dod.Gaz.Wyb. Rzeszów, s.2 [Syg. 1 II Gaz/04]
Nowiny.- 2003, nr 117, s.11, portr.; 2005, nr 240, s.14, portr. [Syg. 1 II Now/rok]

Ludwik Korytowski (1832-1885) - wieloletni prezes rzeszowskiego S±du Obwodowego w Rzeszowie.
¬ródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. EO-3097, R-2198, R-2199]
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .- Rzeszów, 2002, s.108
[Syg.R-Inf.]

Kazimierz Korzeniewski (25 V 1913-18 II 1984) - pamiętnikarz; ur. w Janówce k. Białej Podlaskiej;
w czasie wojny angażował się w działalno¶ć konspiracyjn± ZWZ, AK; więzień O¶więcimia;
w 1949 r. przybył do Mielca, gdzie został zatrudniony w WSK.
¬ródła:
Witek Józef: Encyklopedia miasta Mielca.- Mielec, 2004
[Syg. R-5279/t.1, R-Inf./t.1]

Stanisław Kosiorowski (1919- ) - prawnik, działacz ludowy zwi±zany z pow. kolbuszowskim
i z Rzeszowem. Urodzony w Dubasie k. Kolbuszowej, gimnazjum w Kolbuszowej.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]

Franciszek Kostecki h. Prus (1758-1844) - lekarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Wychowanek kolegium pijarskiego w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.14.- Wrocław, 1968-1969
[Syg. A-Inf./t.14, A-Podr.czyt./t.14]

Henryk Kostoń - długoletni kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1980, nr 140, s.6; 1989, nr 217, s.5, il.
[Syg. 1 I Now/rok]

Władysław Kosydarski (1884-1954) - działacz ludowy, poseł na Sejm.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.14.- Wrocław, 1968-1969
[Syg. A-Inf./t.14, A-Podr.czyt./t.14]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-Inf., A-67573]

Wincenty Koszałka (1885-1941) - ksi±dz, działacz społeczny,  kolekcjoner materiałów
historycznych dotycz±cych  podrzeszowskich wsi. Katecheta w szkole podstawowej
im. ¶w. Scholastyki w Rzeszowie.
¬ródła:
Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Rzeszowie .- 1989, nr 3, s.35-36 [brak]

Wiesław Koszela (1936-1993) - sanocki poeta, prozaik,
publicysta zwi±zany z rzeszowskim KKMP.
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1966, nr 6, s.3 [Syg. 1 I Now/66]
Kwartalnik Rzeszowski.- 1966, nr 2, s.86-87, portr. [Syg. 2 III Kwa/66]
Profile.- 1981, nr 11, s.17, portr. [Syg. 2 II Pro/81]
Marciniak R., Węgiel W.: Informator biobibliograficzny K.K.M.P. [Syg. A-36777]

Stanisław Kot (1885-1975) - profesor, historyk szkolnictwa i wychowania,
działacz ruchu ludowego, dyplomata. Pochodził z Rudy k. Ropczyc.
Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Stanisz T.: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny.-Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]
Solidarno¶ć Rzeszowska. Jednodniówka.- 1989, lipiec
Wie¶ci.- 2002, nr 7/8, s.13,16, il. [Syg. 3 I Wie/02]
Rutkowski Tadeusz Paweł: Stanisław Kot 1885-1975: biografia polityczna.
Warszawa, 2000 [Syg. A-83854]
Czerska Danuta (red.): Poprzez stulecia: księga pami±tkowa po¶więcona
profesorowi Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin.- Kraków, 2001
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Wiesław Kot (1955- ) - poeta, autor wierszy i tekstów piosenek, członek
rzeszowskiego Oddziału ZLP. Zamieszkały w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1983, nr 9, s.27-28, portr.[Syg.2 II Pro/83]
Student.- 1988, nr 15, s.8 [brak]
Krempf Z. (red.): Nasi pisarze.- Rzeszów, 1987
[Syg. R-2098, R-2099, R-2100, R-Inf.]

Leon Kotarba - działacz polityczny, I sekretarz KW PZPR w  Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1975, nr 12, s.5, portr. [Syg. 2 II Pro/75]
Nowiny.- 1981, nr 101, s.3 [Syg. 1 I Now/81]

Wanda Koterwa - miejski konserwator zabytków w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1972, nr 6, s.16-17, portr. [Syg. 2 II Pro/ 72]

Cezariusz Kotowicz (1934- ) - artysta plastyk, w latach 1955-1960 członek
rzeszowskiej "Grupy XIV", w l. 19571962 organizował BWA w Rzeszowie.
¬ródła:
Malarstwo Polski  Południowo-Wschodniej : 1900-1980.Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959, R-4171]
Welcome to Małopolska.- 1997, nr 5, s.29, il.
[Syg. 2 III Wel/97]
Nowiny.- 2001, nr 208, s.14, il.; 2003, nr 225, s.6, portr.; nr 239, s.14, il.;
2005, nr 75, s.19, il. [Syg. 1 II Now/rok]
Głos Rzeszowa.- 2001, nr 11, s.13, il. [Syg. 2 III Gło 01]
Życie Podkarpackie.- 2003, nr 47, s.23, il.; 2005, nr 46, s.33, il.
[Syg. 1 II Życ/rok]

Jan Stefan Kotowicz ps. Twardy (1890-1963) - pułkownik WP, inspektor Komendy Głównej AK.
Urodził się, uczył i zmarł w Rzeszowie. Współorganizator Pułku Ziemi Rzeszowskiej.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.14.- Wrocław, 1968-1969 [Syg. A-Inf./t.14, A-Podr. czyt./t.14]
Nowiny.- 1989, nr 265, s.3 [Syg. 1 I Now/89]
Dziennik Polski.- 2001, nr 229, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.II [Syg. 3 II Dzi/01]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Zofia Kotowicz - malarka nieprofesjonalna z Rzeszowa.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 243, s.6, il. [Syg. 1 I Now/79]

Franciszek Kotula (1900-1983) - muzealnik i etnograf rzeszowski, autor licznych
opracowań zwi±zanych z Rzeszowem i okolicami. Urodzony w Głogowie Małopolskim.
¬ródła:
Profile.- 1971, nr 11, s.19-20, portr.; 1983, nr 6, s.8 [Syg. 2 II Pro/rok]
Regiony.- 1979, nr 1, s.94-104 [Syg. 3 III Reg/79]
Nowe Ksi±żki.- 1980, nr 12, s.4, portr. [Syg. 2 III Now/80]
Nowiny.- 1999, nr 236, s.14 [Syg. 1 II Now/99]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]
zob. katalog bibliografii regionalnej

Józef Kowalski (1911-1942) - kapłan Zgromadzenia Salezjanów, zamordowany
w O¶więcimiu. Beatyfikowany 13 VI 1999 r., urodzony w Siedliskach k. Rzeszowa.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 103, s.8, il.; nr 236, s.14 [Syg. 1 I Now/99]
Niedziela Połud.- 1999, nr 52, s.VI, il.; 2000, nr 12, s.I,II; nr 40, s.I,III;
2005, nr 27, s.II [Syg. 3 II Nie/97]
Super Nowo¶ci.- 1997, nr 85, s.6, il. [Syg. 1 II Sup/ 97]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 44, s.4, portr. [Syg. 1 II Dzi/05]

Jan Kozak - działacz społeczny z Brzózy Królewskiej.
¬ródła:
Jabłoński Eugeniusz (red.): Ludziom potrzebni: zbiór reportaży.
Warszawa, 1980 [Syg. A-55150]

Stefan Kozakiewicz ps. Kruk (1890-1943) - rolnik, działacz ruchu ludowego w pow. łańcuckim.
Urodzony w Woli Bliższej. Więziony w Rzeszowie, zmarł w O¶więcimiu.

¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]

Tadeusz Kozakiewicz ps. Derkacz (1918-1960) - działacz ludowy (BCh w pow. łańcuckim).
Urodzony w Woli Bliższej gimnazjum w Łańcucie.

¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-Inf., A-67573]

Dorota Kozioł (1951- ) - tarnobrzeska poetka; studia w Rzeszowie; publikacje
w prasie regionalnej. Członek Koła Młodych przy rzeszowskim Oddziale ZLP.
¬ródła:
Profile.- 1977, nr 3, s.22, portr.; 1982, nr 2, s.2223, il.; 1983, nr 3, s.26, portr.
[Syg. 2 II Pro/rok]
Dziennik Polski.- 1982,  nr 74, s.3 [Syg. 3 II Dzi/82]
Nowiny.- 2000, nr 118, s.6, portr. [Syg. 1 II Now/2000]

Włodzimierz Kozło (1902-1996) - fotografik, pedagog zwi±zany z Rzeszowem,
społecznik, wychowawca młodzieży, opiekun rzeszowskich zabytków.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 89, s.5, portr.; 1981, nr 123, s.7, portr.; 1983, nr 295, s.5, il.;
1991, nr 229, s.4, portr.; 1996, nr 169, s.2 [Syg. 1 I Now/rok]
Profile.- 1984, nr 1, s.32 [Syg. 2 II Pro/84]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 274, s.5, il.; 1999, nr 140, s.2, il.; 2000, nr 27, s.2
[Syg. 1 II Gaz/rok]
Dziennik Polski.- 2000, nr 26, s.15, il.; 2005, nr 96, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.I, il.
[Syg. 3 II Dzi/rok]
Kontakty Podkarpackie.- 2000, nr 13, s.11 [Syg. 1 II Kon/2000]
Gazeta Wyborcza.- 2004, nr 51, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.6, portr.
[Syg. 1 II Gaz/04]
Echo Rzeszowa.-Nr108(2004), s.3, il.[Syg.1 II Echo/04]
Ziemia Kolbuszowska.- 2005, nr 4, s.19, il. [Syg. 2 III Zie/05]
Korso.- 2005, nr 6, s.17, il. [Syg. 3 II Kor/05]
Extra.- 2005, nr 3, s.9, il. [Syg. 1 II Ext/05]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 86, s.4, il. [Syg. 1 II Dzi/ 05]

Eustachy Walenty Maurycy Kraiński (1804-1885) - działacz gospodarczy i polityk galicyjski.
Dzierżawca Błażowej. Honorowy Obywatel Rzeszowa.

¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.15.- Wrocław, 1970 [Syg. A-Inf./t.15, A-Podr. czyt./t.15]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Roman Krajewski - geolog, profesor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Urodzony w Rzeszowie.

¬ródła:
Profile.- 1981, nr ?, s.12-13, portr. [Syg. 2 II Pro/ 81]

Janina Krajewska (1901-1960) - etnograf i muzeolog.
Nabywała eksponaty m.in. do Muzeum w Łańcucie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.15.- Wrocław, 1970
[Syg. A-Inf./t.15, A-Podr. czyt./t.15]

Józef Krajnik (1922- ) - działacz społeczny, dyrektor
Rzeszowskiego Wydawnictwa Prasowego (od 1969r.).
¬ródła:
Konfrontacje.- 1979, nr 5, s.16-18 [Syg. 3 II Kon/79]
Tygodnik Nadwi¶lański.- 1987, nr 23, s.4,11, portr. [Syg. 1 II Tyg/87]
Profile.- 1977, nr 6, s.12, portr.; 1986, nr 2, s.30, il.; 1987, nr 12, s.13-14 [Syg. 2 II Pro/rok]
Życie Przemyskie.- 1987, nr 20, s.1,8, il. [Syg. 1 II Życ/87]

Mieczysław Krakowski - lekarz i działacz społeczny z Kolbuszowej.
¬ródła:
Nowiny.- 1979, nr 143, s.3 [Syg. 1 I Now/79]

Aleksander Krawczuk - historyk i pisarz, minister kultury i sztuki w l. 80-tych.
Zwi±zki z Rzeszowem.
¬ródła:
Nowiny.- 1981, nr 22, s.5 [Syg. 1 I Now/81]

Janina Krawczyk-Włoch (1943- ) - autorka opowiadań. Urodzona w Kamieniu,
póĽniej zwi±zana z Rzeszowem. Członek Koła Młodych przy rzeszowskim Oddziale ZLP.
¬ródła:
Profile.- 1975, nr 12, s.20, portr.; 1984, nr 3, s.24, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Nowiny.- 1979, nr 192, s.5 [Syg. 1 I Now/79]
Widnokr±g.- 1983, nr 42, s.2 [Syg. 1 I Now/83]
Życie Przemyskie.- 1986, nr 34, s.9 [Syg. 1 II Życ/86]
Fraza.- 2003, nr 1/2, s.30-33, portr. [Syg. 2 III Fra/ 03]

Wiesław Kazimierz Krawczyński (1884-1962) - inżynier le¶nik, wykładowca łowiectwa.
Prezes koła my¶liwskiego "Diana" w Łańcucie.

¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.15.-Wrocław, 1970
[Syg. A-Inf./t.15, A-Podr. czyt./t.15]

Eugeniusz Kreid (1911- ) - działacz ruchu ludowego. Urodzony w Orłowie k. Mielca.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A- Inf., A-67573]

Franciszek Krempa (1853-1935) - działacz ruchu ludowego poseł do Sejmu Krajowego
i Austriackiego. Zwi±zany z Padwi± Narodow± również jako działacz spółdzielczy.

¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego.-Warszawa, 1989, portr. [Syg. A-Inf.]
Korso.- 2002, nr 15, s.11, portr. [Syg. 3 II Kor/02]

Zbigniew Krempf (1929-1998) - pisarz i dziennikarz zwi±zany z "Nowinami Rzeszowskimi".
Członek rzeszowskiego Oddziału ZLP.
¬ródła:
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]
Nowiny.- 1980, nr 10, s.5, portr.; 1998, nr 135, s.2, portr. [Syg. 1 I Now/rok]
Profile.-1987, nr 5, s.22-23, portr. [Syg.2 II Pro/87]
Echo Rzeszowa.- Nr 34(1998), s.5, portr. [Syg. 1 II Echo/98]
Krempf Z. (red.): Nasi pisarze.- Rzeszów, 1987 [Syg. R-2098, R-2099, R-2100, R-Inf.]

Józef Kret (1895-1982) - pedagog, działacz ludowy i harcerski, publicysta i pamiętnikarz.
Urodzony w Staromie¶ciu (Rzeszów).

¬ródła:
Profile.- 1978, nr 11, s.27, il. [Syg. 2 II Pro/78]
Nowiny.- 1982, nr 165, s.4 [Syg. 1 I Now/82]
Heska-Kwa¶niewicz Krystyna: Józef Kret: (1896-1982): opowie¶ć o harcerskiej wierno¶ci.
Katowice, 1997 [Syg.  A-76565]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Henryk Jakub Kretschmer (1831-1874) - urodzony w Rzeszowie, fundator biblioteki
gimnazjalnej. Radny miasta Rzeszowa.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1967, nr 5, s.89-90
[Syg. 2 III Kwa/67]

Roman Jan Krogulski (1868-1936) - adwokat, burmistrz Rzeszowa, działacz społeczny
i polityczny. Urodzony w Rzeszowie. 35 lat pracy w rzeszowskiej Radzie Miejskiej.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.15.- Wrocław, 1970 [Syg. A-Inf./t.15, A-Podr. czyt./t.15]
Głos Rzeszowa.- 1995, nr 11, dod. Witryna, nr 11, s.III, il.; 1998, nr 12, s.11 [Syg. 2 III Gło/95]
Echo Rzeszowa.-Nr 21(1997), s.5, portr. [Syg. 1 II Echo/97]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 236, s.2, portr. [Syg. 1 II Sup/03]
Nowiny.- 2005, nr 91, dod. Nowiny Rzeszowskie, s.III [Syg. 1 II Now/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Marcin Kromer (1512-1589) - kronikarz, pisarz, za króla Zygmunta Augusta sekretarz
i dyplomata; od 1569 r. administrator dóbr królewskich; od 1579 r. biskup warmiński;
pozostawił liczne utwory apologetyczne okresu renesansu; urodził się w Bieczu.
¬ródła:
Nowiny.- 2000, nr 234, s.6
[Syg. 1 II Now/2000]

Marceli Anzelm Kropiwnicki (1810-1857) - ziemianin, spiskowiec; urodzony w Przyłęku;
gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.15.- Wrocław, 1970 [Syg. A-Inf./t.15, A-Podr. czyt./t.15]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Władysław Kruczek (1910-2003) - działacz ruchu robotniczego  w woj. rzeszowskim.
Długoletni (1956-1971) I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie.
Od 1972 r. wiceprzewodnicz±cy Rady Państwa. Urodzony w Zwięczycy.
¬ródła:
Nowiny.- 1961, nr 70, s.3, portr.; 1976, nr 61, s.3, il.; 1980, nr 62, s.3, il.;
1999, nr 236, s.14; 2003, nr 217, s.2 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Profile.- 1979, nr 2, s.4-5, portr. [Syg. 2 II Pro/79]
Argumenty.- 1978, nr 51, s.1,10-11, portr. [Syg. 3 II Arg/78]
AZ.-1992, nr150, s.6-7; nr151, s.6-7 [Syg. 1 II  AZ/92]
Echo Rzeszowa.- Nr 68(2001), s.2; Nr 96(2003), s.2, il.; Nr 106(2004), s.2, portr.
[Syg. 1 II Echo/rok]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 218, s.4, portr; nr 241, s.3, portr. [Syg. 1 II Sup/03]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Franciszek Kruczyński (1928-1991) - prawnik, działacz społeczny, przewodnicz±cy WRN.
¬ródła:
Kto jest kim w Polsce: informator biograficzny. Warszawa, 1984
[Syg. A-Inf.]

Józef Krukowski (1828-1900) - ksi±dz, profesor UJ, pisarz religijny.
W latach 1870-1877 proboszcz w Błażowej.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.15.- Wrocław, 1970
[Syg. A-Inf./t.15, A-Podr. czyt./t.15]

Konstanty Kruła - artysta ludowy z Błażowej.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1966, nr 27, s.5, il.
[Syg. 1 II Wid/66]

Bronisław Krupa (1914-1985) - żołnierz AK zwi±zany z Malaw±, pow. rzeszowski.
¬ródła:
Nowiny.- 2006, nr 83, dod. Nowiny Rzeszowskie, s.VII
[Syg. 1 II Now/06]

Onufry Kopczyński (1735-1817) - ukończył Kolegium Pijarów w Rzeszowie,
był tu nauczycielem gramatyki (1765-1767, 1769-1771); opracował pierwszy podręcznik
"Gramatyka języka polskiego" (1778-1783), który wywarł duży wpływ na rozwój
poprawnej pisowni języka polskiego; członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie;
urodził się w Czerniejewie  k. Wrze¶ni.
¬ródła:
Nowiny.- 2000, nr 234, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Michał Kopeć - znany rzeszowski fotoreporter, zwi±zany z "Nowinami Rzeszowskimi".
¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr 20, s.2, il. [Syg. 1 II Wid/67]
Bilski R., Szubert J.: Fotografika prasowa.- Rzeszów, 1974

Stanisława Kopiec (1953- ) - poetka z Lubeni, laureatka
rzeszowskich konkursów literackich.
¬ródła:
Wie¶ci.- 1987, nr 8, s.5 [Syg. 3 I Wie/87]
TIM.- 1988, nr 18, s.3-4, il. [brak]
Nowa Wie¶.- 1988, nr 18, s.16-17, rys. [brak]
Nowiny.- 1993, nr 63, s.4; 1997, nr 35, s.7, il.; nr 196, s.7, il.;1998, nr 19, s.5, il.;
nr 216, s.5, il. nr 245, s.7; 2003, nr 60, s.14 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Waga i Miecz.- 1997, nr 3, s.16 [Syg. 3 II Wag/97]
Wiadomo¶ci Małopolskie.- 1997, nr 11, s.42-43, il. [Syg. 2 III Wia/97]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 13, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/98]
Dziennik Polski.- 1998, nr 255, s.37, il.[3 II Dzi/98]
Super Nowo¶ci.- 1997, nr 8, s.7, il.; nr 191, s.18, il.; 1998, nr 244, s.12, il.;
1999, nr 266, s.12, il. [Syg. 1 II Sup/rok]

Wacław Kopisto (1911-1993) - Cichociemny, kapitan AK, zwi±zany z Rzeszowem.
¬ródła:
A-Z.- 1993, nr 39, s.6, portr. [Syg. 1 II AZ/93]
Nowiny.- 1984, nr 18; nr 24; nr 30, portr.; 1993 nr 38 s.2; 1999, nr 236, s.14;
2003, nr 37, s.2, portr. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Głos Rzeszowa.- 1993, nr  3, s.2, portr. [Syg. 2 III Gło/93]
Polska Zbrojna.- 1993, nr 43, s.4, portr. [Syg. 3 I Pol/03]
Studia Rzeszowskie.- T.1(1995), s.147-149 [Syg. 2 III Stu/95]
Nasz Dziennik.- 2003, nr 95, s.2, portr. [Syg. 3 II Nas/03]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 249, s.2, portr.; 2004, nr 225, s.8, portr.
[Syg. 1  II Sup/rok]
Kopisto Wacław: Droga Cichociemnego do łagrów Kołymy. Warszawa, 1990
[Syg. A-69636]
Tochman Krzysztof A.:  Michał Fijałka - w obronie Wołynia.- Zwierzyniec-Rzeszów, 2004
[Syg. A-85548]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszow, 2004  [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]
Ziobroń Ryszard: W służbie ojczyzny: sylwetka majora Wacława Kopisto (1911-1993).
Rzeszów, 2004 [Syg. A-85643]

Ryszard Korczowski (1931- ) - pediatra, od 1977 r. doc. Katedry Nauczania Klinicznego
w Rzeszowie, ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie
(od
1965 r.). Autor licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.
¬ródła:
Kto jest kim w polskiej medycynie: informator biograficzny.- Warszawa, 1987
[Syg. A-Inf.,
A-Podr.czyt.]
Kontakty Podkarpackie.- 2001, nr 8, s.19-20,  il., portr. [Syg. 1 II Kon/01]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 230, s.2, il.[Syg. 1 II Gaz/98]
Echo Rzeszowa.- 1998, nr 38, s.4, il. [Syg. 1 II Echo/ 98]

Zdzisław Koreleski (1909-1992) - artysta malarz i scenograf z Rzeszowa.
Urodzony w Przemy¶lu.

¬ródła:
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej 1900-1980.Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959,
R-4171]
Nowiny.-1985, nr 28, s.4, il., portr. [Syg.1 I Now/85]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-5477, R-Podr. czyt.]

Zdzisław Kozień (1924-1998) - aktor teatralny i filmowy zwi±zany
z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1977, nr 4, s.16-17, portr.[Syg.2 II Pro/77]
Scena.- 1979, nr 7, s.2-6 [Syg. 2 III Sce/79]
Teatr.- 1979, nr 10, s.14-17, il. [Syg. 2 II Tea/79]
Nowiny.- 1980, nr 67, s.5, il. [Syg. 1 I Now/80]
Gazeta w Rzeszowie.- 1998, nr 14, s.2, portr., nr 72, s.2; nr 224, s.5; nr 271, s.4, il.
[Syg. 1 II Gaz/98]
Super Nowo¶ci.- 1998, nr 60, s.1,3, il., portr.; nr 75, il.; nr 224, s.5; 2001, nr 59, s.13, il.;
2002, nr 65, s.9, il.; 2003, nr 59,  s.14, portr.; nr 237, s.14, portr.; nr 252 s.2, portr.
[Syg. 1 II Sup/rok]
Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 74, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.5, il.; 1998, nr 72, s.2, portr.
[Syg. 1 II Gaz/rok]
Trybuna.- 2003, nr 143, dod. Trybuba Regionów, s.III, portr. [Syg. 3 II Try.03]
Echo Rzeszowa.- Nr 104(2004), s.5, portr. [Syg. 2 III Echo/04]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 4, s.4, portr.; 1998, nr 31, s.4, il. [Syg. 1 II Dzi/rok]
Dziennik Polski.- 1998, nr 72, s.1,21, il. [Syg. 3 II Dzi/98]
Rzeczpospolita. – 1998, nr 72, s. 5, portr. [Syg. 1 I Rze/98]
Film. – 1998, nr 6, s. 103, il. [Syg. 2 III Fil/98]
Encyklopedia Rzeszowa. – Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt, R-5477]

Ignacy Krasicki (1735-1801) - poeta, prozaik, komediopisarz; bliski współpracownik
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; współwydawca "Monitora";
od 1766 r. biskup warmiński; od 1795 r. biskup gnieĽnieński;
urodził się w Dubiecku nad Sanem.
¬ródła:
Nowiny.- 2000, nr 24, s.2, portr.; nr 234, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Rocznik Przemyski.- 1999, z.3, dod. Literatura i Język, s.15-22 [Syg. 1 III Roc/99]
Super Nowo¶ci.- 2005, nr 44, s.19, portr.; nr 48, s.13 [Syg. 1 II Sup/05]
Życie Podkarpackie.-2006, nr 6,  s.14, il.; nr 7, s.26, il. [Syg. 1 II Życ/06]
Nasz Dziennik.- 2006, nr 33, s.11, il. [Syg. 3 II Nas/ 06]
Dziennik Polski.- 2006, nr 47, s.11, il. [Syg. 3 II Dzi/06]

Anna Kryda-Borejko (1949- ) - poetka, członek Koła Młodych
przy rzeszowskim Oddziale ZLP. Urodzona w Głogowie Małopolskim.
Publikacje m.in. w "Widnokręgu" i "Profilach".
¬ródła:
Widnokr±g.- 1989, nr 14, s.1-2, il. [Syg. 1 I Wid/89]
Profile.- 1975, nr 12, s.19, portr.; 1977, nr 3, s.23, portr.;
1978, nr 3, s.24, portr.; 1989, nr 1, s.22 [Syg. 2 II Pro/rok]

Zbigniew Krygowski (1904-1992) - rzeszowski malarz, rzeĽbiarz, grafik, żołnierz AK.
Urodzony i pochowany w Błażowej.

¬ródła:
Nowiny.- 1981, nr 37, s.5; 1992, nr 172, s.4; 1998, nr 148, s.10, portr.; 2004, nr 212, s.17, il.
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Dzień Rzeszowa.- 2004, nr 32, s.3, il.; 2005, nr 68, s.5, portr. [Syg. 1 II Dzi/rok]
Niedziela Połud.- 2004, nr 49, s.II, il. [Syg. 3 II Nie/04]
Kawałek Jacek: Zbigniew Jan Krygowski 1904-1992: wystawa twórczo¶ci w setn± rocznicę urodzin.
Rzeszów, 2004 [Syg. R-5351, R-5609]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Marian Krzaklewski (1950- ) - inżynier-informatyk, przewodnicz±cy
NSZZ "Solidarno¶ć" od 1991 r. Urodzony w Kolbuszowej.
¬ródła:
A-Z.- 1991, nr 39, s.1-2, portr.; nr 51, s.6-7, il. [Syg. 1 II AZ/91]
Nowiny.- 1991, nr 39, s.2;  1999, nr 236, s.14; 2000, nr 8, s.2, portr.;
nr 159, s.6, portr. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Super Nowo¶ci.- 1998, nr 183, s.10, il.; 2000, nr 110, s.14, il. [Syg. 1 II Sup/rok]
Niedziela Połud.- 1999, nr 26, s.3-4, il. Syg. [3 II Nie/99]
Korso.- 1999, nr 33, s.7 [Syg. 3 II Kor/99]
Krzaklewski Marian: Czas na akcję. - [B.m.], [1997] [Syg. A-77398]
Trybuna.- 2000, nr 91, s.10, portr. [Syg. 3 II Try/ 2000]
Życie Warszawy.- 2000, nr 232, s.12, il. [Syg. 3 I Życ/2000]
Krzaklewski Marian: Czas na akcję.- [B.m], [1997] [Syg. A-77398]

Stanisław Krzaklewski (1910- ) - kolbuszowski lekarz i społecznik,
ojciec Mariana - przewodnicz±cego NSZZ "Solidarno¶ć".

¬ródła:
Przegl±d Kolbuszowski.- 1993, nr 21, s.1,9, portr. [Syg. 3 III Prze/93]
Semper Fidelis.- 2002, nr 5, s.54-55 [Syg. 3 III Sem/ 02]

Julian Krzyżanowski (1892-1976) - historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Stanisz T.: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]
Nowiny.- 1999, nr 236, s.14, portr. [Syg. 1 II Now/99]
Bielak Franciszek: Z odległo¶ci lat: wspomnienia i sylwetki.- Kraków, 1979 [Syg. A-54152]
Markiewicz Henryk: Pożegnania.- Kraków, 1992 [Syg. A-71794]

Genowefa Ksi±żek - poetka ludowa ze wsi Mała k. Ropczyc.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1973, nr 17, s.3, portr. [Syg. 1 I Wid/73]
Przekrój.- 1974, nr 1517, s.14, portr. [Syg. 3 III Prze/74]
Nowiny Rzeszowskie.- 1975, nr 4, s.4, il. [Syg. 1 I  Now/75]

Franciszek Księżarczyk - pisarz, pierwszy Komendant Wojewódzki MO w Rzeszowie.
¬ródła:
Nowiny.- 1982, nr 44, s.3, portr.; nr 240, s.3; 1984, nr 125, s.3-4, portr.
[Syg. 1 I Now/rok]

Piotr Kubas (1906-1978) - lutnik, członek ZPAL.
Urodzony w Węgierce (Hyżne k. Rzeszowa).

¬ródła:
Kucharska Anna: Współczesna polska sztuka lutnicza. Bydgoszcz, 1989
[Syg.A-68023]

Tadeusz Kubas (1929 (1932)-2003) - poeta, działacz społeczny i kulturalny,
założyciel i wieloletni prezes KKMP w Rzeszowie.
¬ródła:
Marciniak R., W±giel W.: Informator biobibliograficzny K.K.M.P.
Warszawa, 1972 [Syg. A-36777]
Widnokr±g.- 1974, nr 6, s.2 [Syg. 1 I Wid/74]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]
Podkarpacie.- 1971, nr 36, s.6, portr. [Syg. 1 II Pod/ 71]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 68, dod.Gaz.Wyb.Rzeszów, s.8, portr. [Syg. 1 II Gaz/03]
Echo Rzeszowa.- Nr 89(2003), s.4 [Syg. 1 II Echo/03]

Karol Marceli Kucharski (1855-1932) - dziennikarz, urodzony w Pstr±gówce,
gimnazjum w Rzeszowie.

¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.16.- Wrocław, 1971
[Syg. A-Inf./t.16, A-Podr. czyt./t.16]

Czesław Kuchniak (1924- ) - podpułkownik, żołnierz 1 Dywizji im. Tadeusza Ko¶ciuszki.
Po wojnie kierownik garnizonowego Klubu Oficerskiego w Rzeszowie, działacz kulturalny.

¬ródła:
Profile.- 1975, nr 10, s.9-11, portr.
[Syg. 2 II Pro/ 75]

Leszek Kuchniak (1951- ) - rzeszowski artysta-plastyk.
¬ródła:
Kuchniak Leszek: Wystawa rysunku i rzeĽby.- Rzeszów, 1983
Gazeta w Rzeszowie.- 1997, nr 29, s.2, il.; nr 44, s.1, il.; nr 238, s.1, il.;
2000, nr 149, s.2 [Syg. 1 II Gaz/rok]
Nowiny.-1997, nr 25, s.7, il.; nr 41, s.2; nr 42, s.5, il.;  nr 50, s.7, il.; nr 218, s.5, il.;
2004, nr 1, s. 12 [Syg. 1 I/II Now/rok]
Pogranicze.- 1997, nr 13, s.5, il.; 1998, nr 48, s.10, il. [Syg. 1 II Pog/rok]
Super Nowo¶ci.- 1997, nr 55, s.7, il., nr 82, s.6, il. ; 2001, nr 52, s.6, il. [Syg. 1 II Sup/97]
Echo Rzeszowa.- 1997, nr 18, s.1-2, il. [Syg. 1 II Echo/97]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 219, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.1; nr 251,
dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2;  2004, nr 170,
dod.Gaz.Wyb.Rzeszów, s.2, il. [Syg. 1 II Gaz/rok]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 55, s.27, il. [Syg. 1 II  Dzi/05]
Nowak Jacek (red.): Arty¶ci Polski południowo-wschodniej: 1950-2000.- Rzeszów, 1999
[Syg. R-Inf., R-4039, R-4311]
Leszek Kuchniak: malarstwo, rzeĽba: [katalog].- Rzeszów, 2000

Stanisław Kucia (1937-1991) - rzeszowski malarz, rzeĽbiarz,
rysownik, działacz kulturalny, pedagog.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1971, nr 48, s.2 [Syg. 1 II Wid/71]
Nowiny.- 1982, nr 103, s.3, il.; 1991, nr 69, s.3, portr. [Syg. 1 I Now/rok]
Kamerton.- 1999, nr 3/4, s.113-121, il. [3 III Kam/99]
Profile.- 1972, nr 3, s.31 [Syg. 2 II Pro/72]
Malarstwo Polski południowo-wschodniej 1900-1980.-Rzeszów, 1982
[Syg.EO-1959, R-4171]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Bronisław Kuczyński (1926-1977) - bibliotekarz, działacz kulturalny i społeczny z Kolbuszowej.
¬ródła:
Rocznik  Kolbuszowski.- 1987, nr 2, s.167-168, portr. [Syg. 1 III Roc/87]
Ziemia Kolbuszowska.- 2005, nr 9, s.19, portr. [Syg. 2 III Zie/05]

Alfred Kud (1931- ) - artysta-plastyk rzeszowski. Absolwent krakowskiej ASP. Współtwórca
"Grupy XIV", z któr± brał udział w wystawach objazdowych w miastach województwa
rzeszowskiego. Autor polichromii w wielu ko¶ciołach, kompozycji malarsko - ceramicznej
w budynku dworca kolejowego w Rzeszowie, ilustracji do ksi±żek i regionalny dziennikarz
prasowy. Laureat wielu nagród m. in. Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa (1989, 2004)
oraz nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt twórczo¶ci.
Pochodzi z Soliny, z Rzeszowem zwi±zany od 1957 roku.
¬ródła:
Nowiny Tygodnia.- 1957, nr 28, s.1 [Syg. 1 II Now/57]
Nowiny.- 1975, nr 27, s.4; 2004, nr 91, s.20, il. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Widnokr±g.-1989, nr 50, s.1-2, portr. [Syg.1 I Wid/89]
Malarstwo Polski południowo-wschodniej 1900-1980.-Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959, R-4171]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]

Jan Kud (1888-1981) - działacz ludowy i społeczny z Markowej.
¬ródła:
Półćwiartek Józef (red.): Z dziejów wsi  Markowa.- Rzeszów, 1993
[Syg. R-2740, R-2741, R-2742]

Zbigniew Kudej (1966- ) - poeta zwi±zany miejscem urodzenia i pracy z Kolbuszow±.
¬ródła:
Nowiny.- 1991, nr 166, s.4
[Syg. 1 I Now/91]

Wiesław Kulikowski (1935- ) - pedagog i poeta, zwi±zany z Mielcem.
Był członkiem KKMP "GwoĽnica" i Koła Młodych, następnie członkiem
Oddziału ZLP w Rzeszowie.
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1967, nr 5, s.107, portr. [Syg. 2 III Kwa/67]
Marciniak R.: Informator biobibliograficzny K.K.M.P.Warszawa, 1974 [Syg. A-36777]
Profile.- 1975, nr 9, s.18, portr.; 1982, nr 4, s.25, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]
Nowiny.- 1997, nr 181, s.7, il.; 1999, nr 13, s.5, il. ; nr 210, s.15, il.; 2000, nr 77, s.7, il.;
2003, nr 29, s.14,  il.; 2004, nr 194, s.10, il.; nr 249, s.15, il. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Super Nowo¶ci.- 1998, nr 3, s.13, il.; 2000, nr 95, s.25, il. [Syg. 1 II Sup/rok]
Gazeta w Rzeszowie.-1999, nr 22, s.2 [Syg.1 II Gaz/99]
Korso.- 2003, nr 39, s.14, il.; 2004, nr 39, s.16, il. [Syg. 3 II Kor/rok]
Nowa Okolica Poetów.- 2003, nr 1, s.20-25, portr.; s. 191-194 [Syg. 2 III Now/03]
Echo Dnia Podkarpacia.- 2003, nr 217, s.8, il. [Syg. 1 II Echo/03]
Fraza.- 2004, nr 3/4, s.24-26, portr.; s.27-32; s.9394; s.293-294 [Syg. 2 III Fra/04]
Kamerton. – 2004, nr 1/2, s. 252-258, il. [Syg. 3 III Kam/04]
Witek Józef: Encyklopedia miasta Mielca. T. 1. – Mielec, 2004
[Syg. R-Inf./t.1, R-5279/t.1]

Jan Kułaj - rolnik z Cieszacina Wielkiego, przywódca rzeszowsko-ustrzyckiego
strajku rolników w 1981 r., działacz "Solidarno¶ci".
¬ródła:
Literatura.-1981, nr 20, s.1,8, il. [Syg.1 II Lit/81]
Życie Warszawy.-1998, nr 10, s.11, il. [Syg.3 I Życ/98]
Nowiny.-1999, nr 25, s.4, il. [Syg. 1 I Now/99]
Super Nowo¶ci.-1999, nr 66, s.9, il. [Syg.1 II Sup/99]

Antoni Kunysz (1934-1991) - przemyski archeolog, pracownik
Muzeum Okręgowego i WSP w Rzeszowie. Autor licznych publikacji.
Urodzony w Kraczkowej. Syn Walentego.

¬ródła:
Widnokr±g.- 1966, nr 6, s.4, portr. [Syg. 1 II Wid/66]
Profile.- 1977, nr 1, s.17-18, portr.; 1988, nr 4, s.16-17, il. [Syg. 2 II Pro/rok]
Nowiny.- 1991, nr 175, s.8; nr 178, s.3, portr. [Syg. 1 I Now/91]

Walenty Kunysz (1898-1983) - pisarz ludowy, gawędziarz, etnograf
i działacz społeczny z Kraczkowej.

¬ródła:
Profile.- 1968, nr 4, s.89-93, il; 1978, nr 12, s.33, portr.; 1983, nr 1, s.31, portr.
[Syg. 2 II Pro/rok]
Widnokr±g.- 1973, nr 47, s.4, portr. [Syg. 1 I Wid/73]
Prometej.- 1978, nr 12, s.23, portr. [Syg.3 II Pro/78]
Nowiny.- 1978, nr 236, s.5 [Syg. 1 I Now/78]

Edward Kupiec (1948- ) - dyrektor "Cerelu"
(O¶rodka Badawczo-Rozwojowego Ceramiki Elektrotechnicznej) w Boguchwale.
¬ródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1994, nr 186, s.4,  portr.
[Syg. 1 II Gaz/94]

Jalu Kurek (1904-1983) - pisarz krakowski. Zwi±zki literackie z Rzeszowszczyzn±.
Popularyzator idei Konkursu Poezji Współczesnej o "Złoty Lemiesz".
Laureat dorocznej
nagrody literackiej im. Juliana Przybosia.
¬ródła:
Profile.- 1977, nr 12, s.33, portr. [Syg. 2 II Pro/77]
Mały słownik pisarzy polskich.T.2.- Warszawa, 1981
Cichla-Czarniawska Elżbieta: W drodze do wierchu: (o twórczo¶ci Jalu Kurka).
Warszawa, 1979 [Syg. A-54973]
Cichla-Czarniawska Elżbieta: "Heretyk awangardy"- Jalu Kurek.
Lublin, 1987 [Syg. A-65539]
Kryński Stanisław: Artysta-¶wiat: w kręgu międzywojennej powie¶ci o arty¶cie.
Rzeszów, 2003 [Syg. A-86064]
Kłak Tadeusz: Materiały do dziejów awangardy.-Wrocław, 1975
[Syg. A-43345]
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki. Warszawa, 1974
[Syg. A-38751, A-75149]

Roman Henryk Kurzbauer (1941- ) - znany rzeszowski chirurg i anestezjolog
(transplantacja narz±dów). Autor licznych publikacji w polskich
i zagranicznych czasopismach.

¬ródła:
Nowiny.- 1989, nr 79, s.5, il. [Syg. 1 I Now/89]
Kto jest kim w polskiej medycynie: informator biograficzny.
Warszawa, 1987 s.367 [Syg. A-Inf., A-Podr. czyt.]

Zuzanna Kusek-Kud (1932- ) - rzeszowska plastyczka.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1982, nr 7, s.2, il. [Syg. 1 I Wid/82]
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej: 1900-1980.Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959, R-4171]
Nowiny.- 2004, nr 91, s.20, il. [Syg. 1 II Now/04]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Andrzej Ku¶ ( -2008) - działacz i członek honorowy PZA, najbardziej znany rzeszowski
alpinista. W 1969 r. zorganizował i uczestniczył w pierwszej polskiej wyprawie
w Karakorum - drugiego pod względem wysoko¶ci pasma górskiego na ¶wiecie.
Napisał wiele ksi±żek o tematyce górskiej. Zmarł 16 paĽdziernika 2008 r.

¬ródła:
Nowiny.- 2008, nr 213, dod. s.I. portr. [Syg. 1 II Now/2008]

Stanisław Ku¶ (1925- ) - badacz i projektant konstrukcji budowlanych,
profesor Politechniki Rzeszowskiej.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1985, nr 27, s.3, portr. [Syg. 1 I Wid/ 85]
Dziennik Polski.- 2005, nr 30, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.I [Syg. 3 II Dzi/05]
Gazeta Politechniki.- 2005,nr 3, wkładka, s.I-VII [Syg. 3 III Gaz/05]
Super Nowo¶ci.- 2005, nr 26, s.2, portr. [Syg. 1 II Sup/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Józef Teofil Kwa¶niewski (1792-1867) - lekarz, profesor katedry położnictwa, chorób
kobiecych i dziecięcych UJ. Autor licznych publikacji. Gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.16.-Wrocław, 1971
[Syg. A-Inf./T.16, A-Podr. czyt./T.16]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Damazy Kwiatkowski (1936-2004) - fotoreporter Telewizji Polskiej i CAF.
Przez kilka lat pracował w Rzeszowie (od 1961).
¬ródła:
Widnokr±g.- 1967, nr 39, s.2 [Syg. 1 II  Wid/67]
Gazeta w Rzeszowie.- 2001, nr 193, s.4-5, portr. [Syg. 1 II Gaz/01]
Super Nowo¶ci.- 2004, nr 164, s.2, portr.;nr 172, s.4, portr. [Syg. 1 II Sup/04]

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) - polityk, działacz gospodarczy i minister
przemysłu i handlu (1926-1930);  wicepremier i minister skarbu (1935-1939);
współtwórca koncepcji budowy COP-u.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 236, s.14,  portr.; 2001, nr 185, s.12, il.;
2002, nr 22, s.12, il.; nr  184, s.17, il. [Syg. 1 II Now/rok]
Tygodnik Nadwi¶lański.- 2000, nr 44, s.10, il. [Syg. 1 II Tyg/2000]
Echo Dnia  Podkarpacia.- 2001, nr 221, s.2;2002, nr 25, s.10, il. [Syg. 1 II Echo/rok]
Kontakty Podkarpackie.- 2001, nr 9, s.16, il. [Syg. 1 II Kon/01]
Kwiatkowski E.: Diariusz: 1945-1947.- Gdańsk, 1988 [Syg. A-67346]
Drozdowski M.M.: Eugeniusz  Kwiatkowski: człowiek i dzieło.- Kraków, 1989 [Syg. A-67529]
Nowak-Jeziorański J.: W poszukiwaniu nadziei.- Warszawa, 1993 [Syg. A-71901]
Gdynia: sylwetki ludzi, o¶wiata i nauka, literatura i kultura. Red. A. Bukowski.
Gdańsk, 1979 [Syg.A-53757]

Jan Kwolek (1885-1958) - ksi±dz, archiwista, historyk.
Urodzony w Kraczkowej, gimnazjum w Rzeszowie.
¬ródła:
Polski słownik biograficzny.T.16.- Wrocław, 1971
[Syg. A-Inf./t.16,  A-Podr. czyt./t.16]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

 
DO GÓRY

POWRÓT