A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Czesława Sabik (192? - ) - jedna z organizatorek Ligii Kobiet i Wojewódzkiego
Ośrodka Gospodarstwa Domowego w Rzeszowie, działaczka ZWM.
Źródła:
Kobiety Rzeszowszczyzny: materiały z sesji popularnonaukowej
(zorganizowanej w Rzeszowie z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet, grudzień 1975 r.).
Rzeszów, 1979 [Syg. R-1506, R-1507, R-1508]

Jan Sabik - rzeszowski działacz społeczny.
Źródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1974, nr 118, s.3
[Syg. 1 I Now/ 74]

Wincenty Salabura (1904-1961) - działacz społeczny i kulturalny z Markowej.
Źródła:
Półćwiartek Józef (red.): Z dziejów wsi Markowa, Rzeszów, 1993
[Syg. R-2740, R-2741, R-2742]

Olga Samarska-Kotowicz (1931- ) - malarka, członek Grupy XIV
w Rzeszowie w l. 1956-1958.

Źródła:
Ugory.- 1956, nr 1, s.3
[Syg. 2 II Ugo/56]
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej 1900-1980.Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959, R-4171]

Edmund Samborski - kolekcjoner rzeźby ludowej z Rzeszowa.
Źródła:
Nowiny.- 1983, nr 30, s.4, il.
[Syg. 1 I Now/83]

Adam Sandurski (9 II 1953- ) - ur. w Zarzeczu k. Rzeszowa,
zapaśnik "Stali" Rzeszów, wielokrotny medalista.

Źródła:
Sportowiec.- 1979, nr 28, s.9-10, il. [brak]
Nowiny.- 1979, nr 98, s.5, il.; 1980, nr 87, s.5, portr.; 1982, nr 166, s.6, il.;
2000, nr 27, s.21, il. ; nr 239, s.37, il. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Profile.- 1980, nr 7, s.24, il. [Syg. 2 II Pro/80]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-5477, R-Inf., R-Podr. czyt.]

Stanisław Sapyta (1893-1965) - ur. w Kąkolówce, pow. rzeszowski;
rolnik; działacz ruchu ludowego.
Źródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-67573, A-Inf.]

Ludwik Sąsiecki (1833-1863) - rzeszowski uczestnik powstania styczniowego.
Pochowany na starym cmentarzu w Rzeszowie.
Źródła:
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w Rzeszowie.
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie 1792-1909.
Rzeszów, 2002 [Syg. A-Inf.]

Ignacy Schaitter (1805-1885) - syn Tomasza, właściciel znanej rzeszowskiej
firmy handlowej; założyciel i naczelny dyrektor Kasy Oszczędności w Rzeszowie;
Radny miejski. W 1875 r. otrzymał obywatelstwo honorowe m. Rzeszowa.
Źródła:
Codello Aleksander: Samorząd miasta Rzeszowa. Lublin, 1967
[Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]
Super Nowości.- 2003, nr 245, s.2, portr. [Syg. 1 II Sup/03]
Rocznik Przemyski.- 2003, z.3, s.[93]-94 [Syg. 1 III Roc/03]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .
Rzeszów, 2002, s.217-218 [Syg. R-Inf.]

Ludwik Schaitter (1832-1898) - właściciel firmy handlowej w Rzeszowie,
radny miejski, dyrektor Kasy Oszczędności, członek Komitetu Niesienia
Pomocy i Opieki powstańcom 1863 r.
Źródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie, .Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w Rzeszowie.
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .
Rzeszów, 2002, s.221-222 [Syg. R-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Tomasz Schaitter (1778-1838) - założyciel kupieckiego rodu w Rzeszowie
(wywodzącego się z Tyrolu).
Źródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w Rzeszowie.
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Leon Schott (1822-1902) - kupiec, dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego,
burmistrz Rzeszowa w l. 1893-1896, przez 40 lat radny Rady Miejskiej,
honorowy obywatel m. Rzeszowa (1895).

Źródła:
Codello Aleksander: Samorząd w Rzeszowie.-Lublin, 1967
[Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]
Nowiny.- 2005, nr 86, dod. Nowiny Rzeszowskie, s. IV
[Syg. 1 II Now/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .
Rzeszów, 2002, s.186-187, portr. [Syg. R-Inf.]

Zbigniewa Schultis (1910-1995?) - działaczka kultury, kierowniczka
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, pionierka bibliotekarstwa
w powiecie rzeszowskim (
organizatorka sieci bibliotek).
Źródła:
Widnokrąg.- 1965, nr 23, s.3
[Syg. 1 II Wid/65]

Jan Schumacher (XIX w.) - właściciel rzeszowskiej cukierni i Towarzystwa Kasynowego.
Źródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]

Maria Sidówna - działaczka ruchu ludowego w woj. rzeszowskim.
Źródła:
Wieści.- 1980, nr 38, s.4
[Syg. 3 I  Wie/80]
Zielony Sztandar.- 1980, nr 76, s.9
[Syg. 3 I Zie/80]

Maria Siedmiograj (1907-1977) - pedagog, pisarka, członek ZLP, reżyser, scenograf,
aktor i instruktor zespołów artystycznych w Kolbuszowej. Związana też z Rzeszowem.
Źródła:
Profile.- 1969, nr 1, s.109; 1979, nr 2, s.26-27, portr.
[Syg. 2 II Pro/rok]
Nowiny.- 1975, nr 25, s.6; 1976, nr 112, s.3, portr.; 1977, nr 41, s.4; 1993, nr 86, s.4
[Syg. 1 I Now/rok]
Czartoryski M.: Serce w herbie. Rzecz o Marii z Sienkiewiczów Siedmiograj.
Rzeszów, 1984 [Syg. R-1789, R-1790, R-1791]
Ziemia Kolbuszowska.- 2004, nr 3/4, s.5, portr. [Syg. 2 III Zie/04]
Echo Rzeszowa.- 2005, nr 112, s.5, portr. [Syg. 1 II Echo/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Wanda Siemaszkowa (1867-1947) - aktorka teatralna i reżyser,
w latach 1945-1947 dyrektor rzeszowskiego Teatru.
Źródła:
Nowiny Tygodnia.- 1957, nr 30, s.1,3, il.; nr 42, s.3
[Syg.1 I Now/57]
Widnokrąg.- 1972, nr 35, s.2, portr. [Syg.1 II Wid/72]
Profile.- 1973, nr 3, s.25, portr. [Syg. 2 II Pro/73]
Prometej.- 1980, nr 5, s.16-17, il. [Syg.3 II Pro/80]
Nowiny.- 1999, nr 237, s.14 [Syg. 1 II Now/99]
Głos Rzeszowa.- 1997, nr 7/8, s.9 [Syg. 2 III Gło/97]
Wiadomości Małopolskie.- 1999, nr 8, s.36-37, il., portr.
[Syg. 2 III Wia/99]
Super Nowości.- 2003, nr 236, s.2, portr.; 2004, nr 216, s.8, portr.
[Syg. 1 II Sup/rok]
Echo Rzeszowa.- 2004, nr 108, s.3 [Syg. 1 II Echo/04]
Kosiński Dariusz: Sztuka aktorska Wandy Siemaszkowej. Kraków, 1999
[Syg. A-77298]
Bożek Małgorzata (scen. i realiz.): Ocalona Legenda Wanda Siemaszkowa.
Rzeszów, 2006.- 1 dysk optyczny [Syg. P-Komp.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jerzy Sienkiewicz (1925-1992) - rysownik, malarz, grafik, satyryk przez wiele
lat związany z "Nowinami Rzeszowskimi" i "Widnokręgiem".

Źródła:
Profile.- 1969, nr 1, s.55-56, il.; 1972, nr 4, s.1216, il., portr.
[Syg. 2 II Pro/rok]
Nowiny.-1976, nr 31, s.4, rys.;1991, nr 3, s.4, rys.;
1992, nr 46, s.1, portr.; 2002, nr 43, s.12, il., rys. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Widnokrąg.- 1982, nr 2, s.3 [Syg. 1 I Wid/82]
Echo Rzeszowa.- 1999, nr 48, s.4, il.; 2005, nr 113, s.3, il., portr.
[Syg. 1 II Echo/rok]
Super Nowości.- 2002, nr 51, s.12, il. [Syg. 1 II Sup/ 02]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 77, s.4, il. [Syg. 1 II Dzi/ 05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Wacław Hieronim Sierakowski (1700-1780) - od 1737 r. biskup lwowski, kamieniecki,
przemyski, arcybiskup lwowski; w diecezji przemyskiej częstymi wizytacjami
zaktywizował działalność duszpasterską; przyczynił się do budowy i renowacji kościołów,
autor wielu rozpraw filozoficznych; urodził się w Bogusławicach.
Źródła:
Nowiny.- 2000, nr 235, s.6
[Syg. 1 II Now/2000]
Wiadomości Brzozowskie.- 2005, nr 10, s.24-25, portr.
[Syg. 3 III Wia/05]

Władysław Sikorski (1881-1943) - mąż stanu, generał; uczeń gimnazjum rzeszowskiego;
od 1918 r. w Wojsku Polskim; premier rządu RP na emigracji i Naczelny Wódz organizator
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, patriota; urodził się w Tuszowie Narodowym k. Mielca.
Źródła:
Łoza S.: Czy wiesz kto to jest.- Warszawa, 1938 [Syg. A-43613, A-Inf., AD-69457]
Profile.- 1973, nr 2, s.12-17, portr.[Syg.2 II Pro/73]
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów. Historia.1976, z.1, s.83-104, tab.;
1978, s.2, s.103-116 [Syg. 1 III Roc/rok]
Nowiny.- 1980, nr 280, s.5, il.; 1981, nr 96, s.6-7, il.; 1998, nr 133, s.7, il.;
1999, nr 238, s.14, portr.; 2000, nr 15, s.11, il.; nr 235, s.6; 2001, nr 64, s.16;
2005, nr 86,  dod. Nowiny nad Sanem, s. IV, portr. [Syg. 1 I/II Now/rok]
Życie Warszawy.- 1998, nr 156, s.14, portr. [Syg. 3 I Życ/98]
Korso.- 1999, nr 41, s.13 [Syg. 3 II Kor/99]
Super Nowości.-2000, nr 154, s.18 [Syg. 1 II Sup/2000]
Studia Historyczne.- 2001, z.4, s.679-688 [Syg. 2 III Stu/01]
Kryska-Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław: Generałowie Polski niepodległej.
Warszawa, 1991 [Syg. A-Inf., A-69657]
Encyklopedia Rzeszowa. – Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Roman Sitko (1880-1942) - ksiądz, katecheta gimnazjum w Mielcu;
zamordowany w Oświęcimiu; beatyfikowany 13 czerwca 1999 r.;
urodzony w Jasieniu Czarneńskim k. Sędziszowa Młp.
Źródła:
Nowiny.- 1999, nr 238, s.14, portr. [Syg. 1 II Now/99]
Zwiastowanie.- 1999, nr4, s.178-182 [Syg.2 III Zwi/99]
Super Nowości.- 2000, nr 134, s.10, il.[Syg. 1 II Sup/ 2000]
Ziemia Ropczycka.- 2000, nr 10, s.6 [Syg. 3 II Zie/ 2000]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 37, s.4, portr. [Syg. 1 II Dzi/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Siwula (1880-1931) - działacz ludowy (PSL);
urodzony w Paszczynie, pow. Ropczyce.
Źródła:
Zielony Sztandar.- 1973,  nr 19, s.6
[Syg. 3 I Zie/73]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. R-Inf., R-67573]

Ignacy Skarbek-Kruszewski (1799-1879) - generał, adiutant Chłopickiego.
Związki z Gogołowem k. Strzyżowa.
Źródła:
Nowiny.- 1980, nr 271, s.5
[Syg. 1 I Now/80]
Waga i Miecz.- 2001, nr 2, s.5, il.
[Syg. 3 III Wag/01]

Franciszek Skibiński (1899-1991) - generał dywizji WP, historyk wojskowości.
Związki z Rzeszowem.
Źródła:
Nowiny.-1981, nr 88, s.3, portr.
[Syg. 1 I Now/81]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Kazimierz Aleksander Skowroński (1907-1974) - historyk, nauczyciel
i regionalista z Kolbuszowej.
Źródła:
Dziennik Polski.- 1982, nr 85, s.8 [Syg. 3 II Dzi/82]
Rocznik Województwa Rzeszowskiego.- 1978, s.257-258, portr.
[Syg. 1  III Roc/78]
Nowiny.- 1981, nr 245, s.6, il. [Syg. 1 I  Now/81]
Rocznik Kolbuszowski.- 2001, nr 5, s.239-245 [Syg. 1 III Roc/01]

Maciej Skowroński (1930?- ) - bibliofil, działacz kultury,
dyrektor Muzeum Etnograficznego w Kolbuszowej.
Źródła:
Widnokrąg.- 1969, nr 19, s.1-2 [Syg. 1 II Wid/69]
Profile.- 1982, nr 8, s.16-18, il. [Syg. 2 II Pro/82]
Nowiny.- 1982, nr 142, s.5, il. [Syg. 1 I Now/82]

Wiesław Skrzydło - prorektor UMCS do Spraw Filii w Rzeszowie.
Źródła:
Prometej.- 1980, [nr 1], s.3,8-9, il.
[Syg. 3 II Pro/ 80]

Władysław Skubisz "Pingwin" (1922-1944) - żołnierz AK, dowódca grupy dywersyjnej,
która dokonała w Rzeszowie zamachu na gestapowców: F. Pottenbauna i H.Flaschke.
Urodzony we wsi Krasne. Uczeń I GLO w Rzeszowie.
Źródła:
Nowiny.- 1990, nr 217, s.1-2 [Syg. 1 I Now/90]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr31, s.2 [Syg.1 II Gaz/99]
Dzień Rzeszowa.- 2005, nr 29, s.4 [Syg. 1 II Dzi/05]
Czarnota Marek: Rzeszowskie ulice i okolice: gawędy telewizyjno-gazetowe.
Rzeszów, 2001 [Syg. R-5386, R-Inf.]

Wojciech Skuza (1908-1942) - tarnobrzeski działacz ludowy, publicysta, poeta chłopski.
Gimnazjum w Mielcu. Działalnością społeczną związany również z Kraczkową i Markową.
Źródła:
Widnokrąg.- 1968, nr 22, s.1-2 [Syg. 1 II  Wid/68]
Literatura.-1978, nr 30, s.7, portr. [Syg. 1 II Lit/78]
Tygodnik Kulturalny.- 1978, nr 36, s.11, portr. [Syg. 3 I Tyg/78]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Mieleckie Zapiski.- [T.] 3/4 (2000/2001), s.95-97
[Syg. 2 III Mie/2000/2001]

Wawrzyniec Słupek (1912-1988) - działacz "Wici" i ZSL.
Urodzony w Szklarach, działał w gminie Hyżne.
Źródła:
Zielony Sztandar.- 1989, nr 11, s.9
[Syg. 3 I Zie/89]

Barbara Smoczeńska (1939- ) - artysta plastyk z Rzeszowa inicjatorka dorocznych
aukcji obrazów i cennych przedmiotów na rzecz mieleckiego schroniska dla zwierząt.
Źródła:
Widnokrąg.- 1966, nr 11, s.2, il. [Syg. 1 II Wid/66]
Profile.- 1974, nr 4, s.30, il., portr. [2 II Pro/74]
Nowiny.- 1979, nr 186, s.5, il.; 2002, nr 201, s.11, portr.
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Extra Podkarpacie.- 2005, nr 23, s.9, il. [Syg. 1 II Ext/05]
Nowak Jacek (red.): Artyści Polski Południowo-Wschodniej: 1950-2000.
Rzeszów, 1999 [Syg. R-Inf., R-4039, R-4311]

Andrzej Smoczeński (1930- ) - architekt wnętrz z Rzeszowa.
Źródła:
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny.
Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf.]

Stanisław Smolak (1887-1968) - polski wódz Indian Biała Chmura,
rodem z Kamionki.
Źródła:
Widnokrąg.- 1969, nr 9, s.4, il.
[Syg. 1 II Wid/69]
Remi.- 1991, nr 8, s.7, il.
[Syg. 3 II Rem/91]

Piotr Józef Sobal - adiunkt w Zakładzie Prawa Publicznego Filii UMCS w Rzeszowie.
Źródła:
Profile.- 1973, nr 12, s.14-15, portr.
[Syg. 2 II Pro/ 73]

Jan Sobek (1880-1955) - rolnik, działacz ludowy, poseł na sejm w l.1918-1928,
chłopski pamiętnikarz z Handzlówki. Autor korespondencji do "Przyjaciela Ludu".
Źródła:
Nowiny Tygodnia.- 1954, nr 40, s.1,3 [Syg. 1 I Now/54]
Widnokrąg.- 1982, nr 1, s.3 [Syg. 1 I Wid/82]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-67573,  A-Inf.]
Nowiny.- 2005, nr 174, dod. Nowiny nad Wisłoką i Nilem, s. IV
[Syg. 1 II Now/05]
Podkarpacki Informator Kulturalny.- 2005, nr 40, s.1314
[Syg. 3 III Pod/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Stanisław Sobek - działacz ludowy z Handzlówki.
Źródła:
Chłopska Droga.- 1982, nr 54, s.6-7, il.
[Syg. 3 II Chł/82]

Wacław Sobieski (1872-1935) - historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolwent rzeszowskiego gimnazjum.
Źródła:
Barycz Henryk: Historyk gniewny i niepokorny: rzecz o Wacławie Sobieskim.
Kraków 1978 [Syg. A-50638]
Stanisz Tadeusz: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny.
Rzeszów, 1984 [Syg. R-4064]
Szkutnik Janusz (red.), Świeboda Józef (red.): Almanach podkarpacki: 2000.
Rzeszów, 1999 [Syg. R-Inf., R-4000]
Maternicki J.: Historia jako dialog.- Rzeszów, 1996 [Syg. EO-4888]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Władysław Sobieszczański - uczestnik Rewolucji Październikowej z Rzeszowa.
Źródła:
Nowiny.- 1987, nr 142, s.3, il.
[Syg. 1 I Now/87]

Bogusław Sochnacki (1930-2004) - aktor teatralny i filmowy,
pracował w rzeszowskim Teatrze Dramatycznym.
Źródła:
Profile.- 1976, nr 3, s.21, portr. [Syg. 2 II Pro/76]
Prometej.- 1978, nr 12, s.18-19 [Syg. 3 II Pro/78]
Nowiny.- 1981, nr 67, s.8, il. [Syg. 1 I Now/81]
Encyklopedia
Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Pod. czyt., R-5477]

Tadeusz Sokół (1920-1991) - rzeszowski poeta i prozaik,
dziennikarz radiowy, prezes rzeszowskiego Oddziału ZLP.
Źródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1966, nr 3, s.81, portr.
[Syg. 2 III Kwa/66]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]
Profile.- 1987, nr 8, s.27, portr. [Syg. 2 II Pro/87]
Krempf Zbigniew (red.): Nasi pisarze.- Rzeszów, 1987
[Syg. R-2098, R-2099, R-2100, R-Inf.]
Nowiny.- 1980, nr 112, s.4, portr.; 1991, nr 36, s.2; 1992, nr 93, s.4, il.
[Syg. 1 I Now/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Ignacy Solarz ps. "Chrzestny"(1891-1940) - inżynier-rolnik, działacz oświatowy,
spółdzielczy i ludowy, inicjator pierwszej w Polsce Spółdzielni Zdrowia w Markowej.
Związany częściowo z woj. rzeszowskim, przede wszystkim z pow. łańcuckim.
Źródła:
Popławski F., Dyksiński S.: Ignacy Solarz i jego uniwersytety 1924-1939.
W-wa,1965 [Syg. A-45417, R-568]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Wieś Współczesna.- 1980, nr 7, s.121-139 [brak]
Tygodnik Kulturalny.- 1981, nr 47, s.6, 15, il. [Syg. 3 I Tyg/81]
Turos Lucjan: Uniwersytet ludowy Ignacego Solarza i jego wychowankowie.
Warszawa, 1970 [Syg.R-35, R-36]
Nowiny.- 1999, nr 238, s.14, portr. [Syg. 1 II Now/99]
Super Nowości  2004 nr 211 s.7, il. [Syg. 1 II Sup/04]
Śliwa Franciszek: Na chłopski rozum: (rozmowa z wnukiem).
Mielec, 2000 [Syg. A-83828]

Zofia Solarzowa z d. Michałowska ps. "Chrzestna" (19021988) - nauczycielka,
działaczka ludowa, związana w czasie okupacji z pow. łańcuckim.
Źródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]

Kazimierz Zbigniew Sowa (1942- ) - socjolog, rektor WSP w Rzeszowie.
Źródła:
Nowiny.- 1990, nr 257, s.1,3, portr.
[Syg. 1 I Now/90]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Czesław Sowa-Pawłowski (05.01.1935 - 15.02.2006) - prozaik, publicysta
i poeta, członek ZLP. Związany z Rzeszowem miejscem zamieszkania.
Źródła:
Profile.- 1977, nr 11, s.24; 1979, nr 5, s.24, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Rzeszowski informator literacki.-Rzeszów, 1978 [brak]
Kultura.- 1988,  nr 35, s.7 [Syg. 3 I Kul/88]
Nowiny.- 2006, nr 34, s.2 [Syg. 1 II Now/06]

Jacek Stachiewicz - dziennikarz i reporter, związany
z prasą rzeszowską od 1973 roku.
Źródła:
Widnokrąg.- 1986, nr 25, s.3
[Syg. 1 I Wid/86]
Super Nowości.- 2006, nr 7, s.4
[Syg. 1 II Sup/06]

Franciszek Stachnik (1895-1981) - rolnik, działacz ludowy z woj. rzeszowskiego,
związany z pow. ropczyckim.
Źródła:
Zielony Sztandar.- 1980, nr 60, s.1,4, portr. [Syg. 3 I Zie/80]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego.- 1979/1980, nr 20, s.259-278 [brak]
Wieści.- 1972, nr 9, s.4 [Syg. 3 I Wie/72]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Stanisław Stachura (1942- ) - inżynier budownictwa wodnego,
dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie.
Źródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1994, nr 197, s.4, portr.
[Syg. 1 II Gaz/94]

Zofia Stachurska (1915-1980) - związki śpiewaczki z Rzeszowem.
Źródła:
Poradnik Muzyczny.- 1980, nr 6, s.7, portr.
[Syg. 2 III Por/80]

Stanisław Stadnicki (?-1610) - właściciel Łańcuta, awanturnik, słynny "Diabeł łańcucki".
Źródła:
Łoziński Władysław: Prawem i lewem: obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku.
Warszawa, 2005 [Syg. A-86239]
Poznaj Swój Kraj.- 1966, nr 3, s.5,9,12-13, il. [Syg. 2 III Poz/66]
Widnokrąg.- 1969, nr 45, s.6-7 [Syg. 1 II Wid/69]
Profile.- 1973, nr 9, s.22-24, portr. [Syg. 2 II Pro/ 73]

Tadeusz Stanisz (1906-1988) - historyk, pedagog, bibliotekarz,
działacz kulturalny z Rzeszowa.
Źródła:
Nowiny.- 1975, nr 224, s.4-5, portr.; 1997, nr 94, s.7, portr. [Syg. 1 I Now/rok]
Widnokrąg.- 1986, nr 4, s.3,  portr.; 1988, nr 29, s.1, portr. [Syg. 1 I Wid/rok]
Oświata i Wychowanie.- 1986, nr 29, s.25-26 [Syg. 2 III Ośw/86]
Bibliotekarz.-1989, nr1/2, s.46-48 [Syg. 2 III Bib/89]
Echo Rzeszowa.- 1997, nr 20, s.7; 2004, nr 104, s.5, portr. [Syg. 1 II Echo/rok]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 56,  dod. Gaz .Wyb. Rzeszów, s.10; nr 75,
dod. .Gaz .Wyb. Rzeszów, s.6 [Syg. 1 II Gaz/ 03]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jacek Stankiewicz - rzeszowski fotografik.
Źródła:
Nowiny.- 1982, nr 33, s.5, il.
[Syg. 1 I Now/82]

Tadeusz Stankiewicz (1937- ) - inżynier budownictwa.
Źródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1994, nr 191, s.3, portr.
[Syg. 1 II Gaz/94]

Stanisław Józef Stańko (1910- ) - muzyk, pedagog, członek ZAPL, lutnik z Rzeszowa.
Źródła:
Kucharska Anna: Współczesna polska sztuka lutnicza. Bydgoszcz, 1989
[Syg. A-68023]

Tomasz Stańko (1942- ) - muzyk, jeden z najwybitniejszych trębaczy europejskich,
współpracował z grupą Jazz Darings, Adamem Makowiczem, Krzysztofem Komedą.
Urodził się w Rzeszowie.
Źródła:
Nowiny.- 1999, nr 239, s.14, portr.; 2000, nr 44, s.2, il.; nr 47, s.6, il.;
2002, nr 206, s.14, il. [Syg. 1 II Now/rok]
Super Nowości.- 2002, nr 218, s.12 [Syg. 1 II Sup/02]
Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 243, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2, il.;
nr 277, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów dod. My Rzeszowianie, s.3, il. [Syg. 1 II Gaz/02]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Stapiński (1867-1946) - publicysta, działacz ruchu ludowego w Galicji.
Jeden z głównych przywódców SL i PSL, wybrany na zjeździe w Rzeszowie.
Źródła:
Nowiny Tygodnia.- 1959, nr 10, s.2, portr. [Syg. 1 I Now/59]
Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Jan Stapiński- trybun ludu wiejskiego.
Warszawa, 1969 [Syg. A-12394, R-128]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Nasz Głos.- 2005, nr 41, s.11; nr 42, s.11; nr 43, s.20, nr 44, s.11;
nr 45, s.19; 2006, nr 24,
s.14,il., portr. [Syg. 1 III Nas/rok]

Anna Staruch (1932- ) - pedagog, historyk, działaczka społeczna i oświatowa, poseł
na Sejm, wicekurator rzeszowska, dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.
Źródła:
Widnokrąg.- 1971, nr 49, s.4, portr.; 1987, nr 12, s.1, portr. [Syg. 1 I/II Wid/rok]
Głos Nauczycielski.- 1975, nr 49, s.5-6, portr. [brak]
Nowiny.- 1983, nr 42, s.5 [Syg. 1 I Now/83]

Katarzyna Starzeńska (1782-1862) - urodzona prawdopodobnie w Przemyślu;
dama znana w życiu towarzyskim Galicji, Paryża i Wiednia; córka właściciela
Góry Ropczyckiej.
Źródła:
Widnokrąg - 1970, nr 30, s.6-7 [Syg. 1 II Wid/70]
Życie Przemyskie.- 1970, nr 30, s.5, rys. [Syg. 1 II Życ/70]
Polski słownik biograficzny.T.42.- Warszawa, 2003-2004
[Syg. A-Inf./t.42, A-Podr. czyt./t.42]

Jan Stączek (1902-1989) - ksiądz, kapitan szpitala wojskowego w Przemyślu,
długoletni proboszcz parafii farnej w Rzeszowie.
Źródła:
San.- 1990, nr 6, s.4, portr. [Syg. 3 II San/90]
Niedziela Połud.- 2001, nr 22, s.II, il. [Syg. 3 II Nie/01]
Super Nowości.-2003, nr 248, s.2, il. [Syg.1 I Sup/03]
Wysocki Wiesław Jan (red.): Kapelani wrześniowi: służba duszpasterska
w Wojsku Polskim w 1939 r.: dokumenty, relacje, opracowania.
Warszawa, 2001 [Syg. A-82113]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Dyonizy Hugo Steinhaus (1887-1972) - wybitny matematyk o międzynarodowej sławie;
profesor Uniwersytetu we Lwowie (współtwórca słynnej lwowskiej szkoły matematycznej),
później we Wrocławiu; członek PAU i PAN; członek wielu naukowych stowarzyszeń
zagranicznych; specjalista w zakresie teorii gier, teorii prawdopodobieństwa, popularyzator
matematyki; zajmował się także jej zastosowaniem w różnych dziedzinach nauki
(biologia, medycyna, prawo); urodził się w Jaśle. Honorowy Obywatel  Miasta Jasła.
Źródła:
Nowiny.- 1999, nr 238, s.14, portr.; 2000, nr 235, s.6 [Syg. 1 II Now/rok]
Dziennik Polski.- 2002, nr 50, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. III,
nr 52, dod.Dz. Pol. Podkarp., s. III [3 II Dzi/02]
Nowe Podkarpacie.- 2002, nr 10, s.6 [Syg. 1 II Now/02]
Region Jasielski.- 2005, nr 3, s.16, portr. [Syg.2 III Reg/05]

Jan Andrzej Stepek (1951-1996) - dziennikarz; absolwent Technikum Samochodowego
w Sanoku i historii na KUL. W okresie studiów związany z opozycyjnym środowiskiem
"Spotkań"; od 1980 pracownik Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W 1983 wyemigrował do Francji, po powrocie zamieszkał
w Rzeszowie. Redaktor naczelny tygodnika "San" (VI-IX 1990), redaktor naczelny
dziennika "Nowiny" (19901993).
Źródła:
Nowiny.- 1990, nr 200, s.1; 1996, nr 219, s.1, portr. [Syg. 1 I Now/rok]
Easy Rider.- 1991, nr 3/4, s.30-31, portr. [Syg.2 III Eas/91]
Gazeta w Rzeszowie.- 1996, nr 263, s.1, portr. [Syg. 1 II Gaz/96]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. A-Inf.]

Michał Sternal ps. Morski (1905-1992) - ksiądz, żołnierz ZWZ i AK, zaprzysiężony
przez Cieplińskiego. Proboszcz w Bratkowicach i Borku Starym.
Źródła:
Nowiny.- 1992, nr 107, s.2 [Syg. 1 I Now/92]
Studia Rzeszowskie.- 1995, t.1,s.149-150 [Syg. 2 III Stu/95]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. A-Inf.]

Janina Stojałowska (1888-1959) - nauczycielka i organizatorka
rzeszowskich szkół muzycznych.
Źródła:
Widnokrąg.- 1966, nr 16, s.4
[Syg. 1 II Wid/66]

Stanisław Stojałowski (1845-1911) - ksiądz, publicysta, twórca ruchu ludowego,
poseł do Sejmu Krajowego i austriackiego. Założyciel SL w Rzeszowie (1895 r.).
Źródła:
Podkarpacie.- 1985, nr 43, s.10 [Syg. 1 II Pod/85]
Profile.- 1985, nr 5, s.1, portr.; 1986, nr 10, s.6, portr.
[Syg. 2 II Pro/rok]
Dziennik Ludowy.- 1985, nr71, s.3,  portr. [Syg. 3 II Dzie/85]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-Inf., A-67573]
Wieści.- 2002, nr 3/4, s.15, portr. [Syg. 3 I Wie/02]

Mieczysław Stoor (1929-1973) - aktor teatralny i filmowy.
W sezonie 1953/1954 aktor Teatru Ziemi Rzeszowskiej.
Źródła:
Widnokrąg.- 1973, nr 41, s.2, portr.
[Syg. 1 I Wid/73]

Franciszek Ksawery Strasser (?-1754) - pochodzący najprawdopodobniej z Niemiec
wybitny lekarz i aptekarz księżnej Joanny Lubomirskiej. Między 1723 a 1725 r.
osiedlił się w Rzeszowie.
Źródła:
Rocznik Województwa Rzeszowskiego.- 1964/1965, s.415416
[Syg. 1 III Roc/64/65]
Polski słownik biograficzny.T.44.- Warszawa, 2006
[Syg. A-Inf./t.44, A-Podr. czyt.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Henryk Straszewski (1820-24 IV 1889) - Honorowy Obywatel Rzeszowa od 3 II 1873 r.
Właściciel dóbr ziemskich w Boguchwale. Prezes Towarzystwa Zaliczkowego
i Kredytowego oraz Bursy Gimnazjalnej w Rzeszowie, członek Rady Powiatowej
i kurator Fundacji im. Towarnickiego.
Źródła:
Codello Aleksander: Samorząd miasta Rzeszowa.- Lublin, 1967
[Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. A-Inf.]

Wojciech Stręk (1834-1909) -działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm Krajowy,
wójt ropczycki. Urodzony w Olchowej k. Ropczyc.
Źródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego .Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]

Zofia Stręk-Janusz (1958- ) - poetka; ur. w Ostrowie; ukończyła Liceum Sztuk
Plastycznychw Rzeszowie; praca w Nowej Sarzynie; członek KKMP "Gwoźnica".
Źródła:
Profile.- 1980, nr 11, s.19, portr.; 1988, nr 7, s.18, portr.
[Syg. 2 II Pro/rok]
Kultura.- 1988, nr 27, s.8
[Syg. 3 I Kul/88]

Henryk Stroka (1839-1896) - poeta i prozaik, polonista, pedagog, profesor
Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1879-1896), działacz polityczny,
powstaniec 1863 r. Urodzony w Bączalu Górnym, zmarł w Rzeszowie,
pochowany na Starym Cmentarzu.

Źródła:
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary Cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]
Echo Rzeszowa.- 1997, nr 16, s.7 [Syg. 1 II Echo/97]
Nowiny.- 1993, nr 165, s.4; 1997, nr 60, s.16 [Syg. 1 I Now/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Marian Stroński (1892-1977) - ur. w Łozowej k. Tarnopola. Studiował malarstwo
w ASP w Krakowie, a następnie w Wiedniu. Wystawiał swoje prace w m.in. w Przemyślu,
w którym zamieszkał od 1939 r. Założył Wolne Studium Malarstwa, później przemianowane
na Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej, którego był dyrektorem. Członek przemyskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i ZPAP.
Źródła:
Nowiny.- 1997, nr 166, s.7, il.; 1998, nr 126, s.5, il.; 1999, nr 167, s.9, il., portr.; nr 238, s.14, portr.
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Dziennik Polski.- 1999, nr 195, s.11, il.[Syg. 3 II Dzi/98]
Życie Przemyskie.- 1998, nr 25, s.15,  portr. [Syg. 1 II Życ/98]
Podkarpacki Informator Kulturalny.- 1999, nr 2, s.12 [Syg. 3 III Pod/99]
Nowak Jacek (red.): Artyści Polski południowo-wschodniej:1950-2000.- Rzeszów, 1999
[Syg. R-Inf., R-4039, R-4311]

Władysław Strumski (1922-1990) - żołnierz AK, autor książek beletrystycznych
o tematyce historycznej. Członek ZLP. Urodzony w Przybyszówce, zmarł w Dębicy.
Źródła:
Nowe Książki.- 1980, nr 21, s.24-25 [Syg.2 III Now/80]
Widnokrąg.- 1984, nr 43, s.3, portr.; 1988, nr 28, s.2 [Syg. 1 I Wid/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Stryczek (1897- ) - rolnik, działacz ruchu ludowego, pamiętnikarz ludowy
z Woli Małej k. Łańcuta. Urodzony w Smalarzynach.
Źródła:
Stryczek Jan: Chłopskim piórem.-Warszawa, 1957 [Syg. R-1835, R-1836]
Widnokrąg.- 1969, nr 21, s.1 [Syg. 1 II Wid/69]
Stanisz Tadeusz: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1984
[Syg. R-4064]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]

Wincenty Styś (1903-1960) - prawnik, profesor WSE we Wrocławiu,
działacz ruchu ludowego i spółdzielczego autor licznych publikacji.
Urodzony w Husowie k. Łańcuta.

Źródła:
Widnokrąg.- 1961, nr 3, s.3 [Syg. 1 II Wid/61]
Kultura.- 1977, nr 52, s.11 [Syg. 3 I Kul/77]
Wieś Współczesna.- 1983, nr 12, s.95-103 [brak]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]

Jan Sudoł (1882-1964) - rolnik, działacz ludowy z pow. kolbuszowskiego,
pamiętnikarz. Urodzony w Lipnicy.
Źródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Nowiny.- 1991, nr 174, s.4; 1994, nr 182, s.4, portr.
[Syg. 1 I Now/rok]

Władysław Szafer (1886-1970) - światowej sławy botanik i pionier ochrony przyrody
w Polsce; profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; rodzinę miał w Mielcu,
maturę zdał w Rzeszowie (1905), członek PAN i wielu zagranicznych akademii;
dyrektor krakowskiego ogrodu botanicznego; twórca polskiej szkoły paleobotanicznej;
redaktor i współautor dzieł "Szata roślinna Polski", "Rośliny polskie", "Ochrona
przyrody"; wybitny pedagog autor wielu podręczników i prac popularnonaukowych;
laureat nagrody państwowej (1949); urodził się w Sosnowcu.
Źródła:
Łoza Władysław: Czy wiesz kto to jest?.- Warszawa, 1938 [Syg. A-Inf.]
Widnokrąg.- 1971, nr 47, s.5; 1973, nr 34, s.3 [Syg. 1 II/I Wid/rok]
Prace Humanistyczne RTPN.- 1975, nr 5, s.229-239, il.
Profile.-1979, nr 12, s.12-13, portr.[Syg.2 II Pro/79]
Nowiny.- 2000, nr 235, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Welcome to Małopolska.- 1997, nr 8, s.31, portr. [Syg. 2 III Wel/97]
Gazeta w Rzeszowie.- 1999, nr 20, s.2, portr. [Syg. 1 II Gaz/99]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszow, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Tomasz Szajer (1860-1914) - rolnik, działacz ruchu ludowego z Kraczkowej,
poseł do austriackiej Rady Państwa i Sejmu Krajowego. Zmarł w Słocinie.
Źródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Adam Szajna (1954- ) - biznesmen z Rzeszowa.
Źródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1994, nr 177, s.3, portr.
[Syg. 1 II Gaz/94]

Józef Szajna (1922-2008) - urodził się w Rzeszowie. Ukończył ASP w Krakowie.
Malarz, scenograf, reżyser teatralny, teoretyk teatru. Twórca wizyjnych
spektakli teatralnych. Dyrektor Teatru Ludowego w Nowej Hucie (1971-1982).
W czasie II wojny światowej członek ruchu oporu i więzień obozów koncentracyjnych
w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Jako plastyk tworzy obrazy, rysunki, kolaże, asamblaże,
tablau object, instalacje przestrzenne. Odniósł światowy sukces w obu dziedzinach swej
twórczości. Laureat licznych nagród i  wyróżnień. 13 III 1997 r. w dniu 75 urodzin artysty
i w  50-lecie jego pracy twórczej otworzono w Teatrze im. W .Siemaszkowej w Rzeszowie
Galerię jego imienia, w której prezentowane są prace podarowane miastu przez twórcę.
Źródła:
Widnokrąg.- 1971, nr 1, s.4, portr.; 1987, nr 43, s.1; 1988, nr 32, s.1, portr.
[Syg. 1 II/I Wid/rok]
Nowiny.- 1980, nr 16, s.4, portr.; 1997, nr 72, s.1, il.; 1999, nr 238, s.14, portr.
[Syg. 1 I Now/rok]
Fraza.- 2004,  nr 3/4, s.348 [Syg. 2 III Fra/04]
Woś Justyna : Światowcy.- Rzeszów, 1982 [Syg. A-57981]
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. – Warszawa, 1984 [Syg. A-Inf]
Trybuna. – 1993, nr 24, s. 10, portr. [Syg. 3 I Try/93]
Echo Rzeszowa. – 1997, nr 17, s. 1,5 [Syg. 1 II Echo/97]
Encyklopedia Rzeszowa. – Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt, R-5477]
Nowiny.-2008, nr 213, dod. s. I, portr. [Syg. 1 II Now/2008]
Super Nowości. - 2008, nr 125, s.23, il., portr. [Syg. 1 II Sup/08]
zob. katalog czytelni
katalog bibliografii regionalnej

Waleria Szalay-Groele (1873-1957) - nauczycielka, autorka powieści historycznych
dla dzieci i młodzieży. W latach 1907-1908 nauczycielka w szkole w Lutoryżu,
po wojnie w Przecławiu.
Źródła:
Widnokrąg.- 1986, nr 1, s.4 [Syg. 1 I Wid/86]
A-Z.- 1990, nr 100, s.5 [Syg. 1 II AZ/90]
Gazeta Krakowska.- 2007, nr 56, dod. Gaz. Krak. Dębicka, s.4, il.
[Syg. 3 I Gaz/07]

Anna Szarek (1943- ) - artystka, projektantka tkanin. Uprawia także malarstwo,
grafikę i rysunek. Urodzona w Racławówce, mieszka w Rzeszowie.
Źródła:
Widnokrąg.- 1971,  nr 6, s.8, portr. [Syg. 1 II Wid/71]
Anna Maria Szarek: wystawa malarstwa "Świat roślin": [katalog].- Rzeszów, 2000
Nowak Jacek (red.): Artyści Polski Południowo-Wschodniej:1950-2000.- Rzeszów, 1999
[Syg. R-Inf., R-4039, R-4311]

Andrzej Szarmach - znany piłkarz "Stali" Mielec.
Źródła:
Sportowiec.- 1976, nr 50, s.24, il. [brak]
Prometej.- 1976,  nr 11, s.31, portr. [Syg.3 II Pro/76]
Przegląd Sportowy.- 1977, nr 176, s.3, il. [brak]
Korso.- 2004, nr 11, s.21, portr.; nr 25, s.21, portr.
[Syg. 3 II Kor/04]

Krzysztof Szczepaniak - działacz społeczny, dyrektor Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Źródła:
Widnokrąg.- 1989, nr 8, s.1-2, portr.
[Syg.1 I Wid/89]

Stanisław Szczepański-Szczepan (1941-1993) - malarz, rzeźbiarz, grafik z Rzeszowa.
Źródła:
Nowiny.- 1994, nr 8, s.4, portr.
[Syg. 1 I Now/94]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Marian Szczerski - dyrektor rzeszowskiego Teatru.
Źródła:
Słowo Powszechne.- 1973, nr 294, s.7, il.
[Syg. 3 I Sło/73]

Jan Szczęsny Herburt (1567-1616) - pisarz, urodzony w Boniowicach k. Przemyśla.
Zdobył nieprzeciętne wykształcenie. Był posłem i sekretarzem królewskim.
Zmarł 31 XII 1616 r. w Dobromilu.
Źródła:
Nowak-Dłużewski Juliusz: Studia i szkice.- Warszawa, 1973
[Syg. A-35411]
Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski.T.1.
Warszawa, 2000 [Syg. A-Inf./t.1]

Antoni Szczupak - pedagog, malarz nieprofesjonalny z Rzeszowa.
Źródła:
Widnokrąg.- 1983, nr 36, s.3
[Syg. 1 I Wid/83]

Łucja Szela (192?-1991) - działaczka kulturalna, zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Źródła:
Nowiny.- 1979, nr 169, s.4, portr.
[Syg. 1 I Now/79]

Jan Szelc (1935- ) - bieszczadzki nauczyciel i poeta,
związany z KKMP "Gwoźnica".
Źródła:
Profile.- 1980, nr 8, s.18, portr.; 1982, nr 7, s.25
[Syg. 2 II Pro/rok]
Nowe Podkarpacie.- 1997, nr 22, s.6
[Syg. 1 II Now/97]
Nowiny.- 1998, nr 251, s.16, il.
[Syg. 1 I Now/98]
Tygodnik Sanocki.- 2002, nr 14, s.1,4, il.
[Syg. 3 III Tyg/02]

Jerzy Szeremeta (?-2002) - radny Rzeszowa, w latach 80-tych pełnił,
funkcję wicewojewody rzeszowskiego.
Źródła:
Konfrontacje.-1978, nr 8, s.4, portr.[Syg.3 II Kon/78]
Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 182, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2, portr.
[Syg. 1 II Gaz/02]
Nowiny.- 2002, nr 151, s.2 [Syg. 1 II Now/02]
Dziennik Polski.- 2002, nr 182, dod. Dz. Pol. Podkarp., s.I [Syg. 3 II Dzi/02]
Echo Rzeszowa.- Nr 81(2002), s.3, portr. [Syg. 1 II Echo/02]

Czesława Szetela (192?- ) - pedagog, filolog, przewodnicząca rzeszowskiego
Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie,
członek Towarzystwa Kultury Teatralnej.
Źródła:
Widnokrąg.- 1986, nr 12, s.3
[Syg. 1 I Wid/86]
Echo Rzeszowa.- 1997, nr 27, dod. spec. W kręgu sceny; 2000, nr 80, s.4, il.
[Syg. 1 II Echo/rok]

Tadeusz Szetela (1901-1983) - działacz społeczny, poseł na sejm II Rzeczypospolitej.
Badacz i miłośnik historii regionalnej, związany z Dobrzechowem.
Źródła:
Profile.- 1971, nr 8, s.19-20; 1983, nr 6, s.31 [Syg. 2 II Pro/rok]
Widnokrąg.- 1970, nr 24, s.3,5; 1983, nr 16, s.2, portr. [Syg. 1 II/I Wid/rok]
Nowiny.- 1982, nr 101, s.4-5, il. [Syg. 1 I Now/82]
Biuletyn Informacyjny Państwowego Archiwum w Rzeszowie .
1989, nr 3, s.41-42 [brak]

Stanisław Szkraba - I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie.
Źródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1971, nr 23, s.1
[Syg. 1 I Now/ 71]

Antoni Szmigiel (1884-1958) - prawnik, działacz ruchu ludowego, redaktor,
poseł na sejm. Urodzony w Babicy, zmarł w Czudcu.
Źródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf.,  R-Podr. czyt., R-5477]

Zbigniew Szmigiel (1927-1989) - specjalista chorób wewnętrznych, hematolog,
współtwórca leku TFX, ordynator Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, docent Katedry Nauczania Klinicznego
Krakowskiej Akademii Medycznej w Rzeszowie, autor licznych publikacji.
Źródła:
Profile.- 1983, nr 5, s.9-11, portr.;1984, nr 7, s.14 -16, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Widnokrąg.- 1986, nr 20, s.2, portr.;1988, nr 16, s.1, il.[Syg. 1 I Wid/rok]
Kto jest kim w polskiej medycynie: informator biograficzny.- Warszawa, 1987
[Syg. A-Inf., A-Podr. czyt.]
Nowiny.- 1983, nr 130, s.3, portr. [Syg. 1 I Now/83]

Stanisław Szmuc (1911- ) - uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne, projektuje witraże.
Urodzony w Wysokiej k. Łańcuta. Związany z rzeszowskim ZPAP.
Źródła:
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej: 1900-1980.Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959, R-4171]
Głos Rzeszowa.- 1997, nr 9, s.7, il.
[Syg. 2 III Gło/ 97]

Józef Baltazar Szpilman (1855-1920) - lekarz weterynarii współorganizator
Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, długoletni jej profesor i rektor;
uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych, popularyzator
najważniejszych osiągnięć medycyny światowej; publicysta, założyciel i redaktor
czasopism "Przegląd Weterynarski" (1886-1898), "Hodowca Drobiu", "Przegląd
Higieniczny"; urodził się w Łańcucie.
Źródła:
Nowiny.- 2000, nr 235, s.6 [Syg. 1 II Now/2000]
Szkutnik Janusz (red.), Świeboda Józef (red.): Almanach podkarpacki: 2000.
Rzeszów, 1999 [Syg. R-Inf., R-4000]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Anna Szpunar (1911- ) - działaczka ludowa i spółdzielcza,
a w czasie wojny konspiracyjna z Albigowej.
Źródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989,  portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]

Jan Szreniawski - prorektor do spraw Filii w Rzeszowie,
specjalista od spraw prawa administracyjnego i zarządzania.
Źródła:
Profile.- 1971, nr 10, s.18-19, portr.
[Syg. 2 II Pro/ 71]

Roman Szuberla - ludowy kronikarz wsi Wola Dalsza k. Łańcuta.
Źródła:
Widnokrąg.- 1970, nr 43, s.7, portr.
[Syg.1 II Wid/70]

Tadeusz Józef Szul (1929-2002) - pracownik WiMBP w Rzeszowie, bibliotekarz,
instruktor wojewódzki. Autor książek:
"Orlęta łańcuckie", "Zarys dziejów Sokolego Gniazda w Łańcucie".

Zenon Szust (1889- ) - kronikarz, historyk miasta Łańcuta: "Średniowiecze Łańcuta",
"Król się żeni", "Z przeszłości Łańcuta".
Źródła:
Nowiny.- 1992, nr 238, s.4, portr.
[Syg. 1 I Now/92]

Bogusław Kazimierz Szwacz (1912- ) - artysta malarz z Leżajska.
Źródła:
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984
[Syg. A-Inf.]

Władysław Szwaja - inżynier, architekt, satyryk. Autor tekstów do rzeszowskich
szopek noworocznych. Zamieszkały w Rzeszowie.
Źródła:
Widnokrąg.- 1967, nr 39, s.1
[Syg. 1 II Wid/67]

Ferdynand Szybalski-Prus (1856-1913) - wachmistrz żandarmerii austriackiej,
inspektor policji miejskiej w Rzeszowie; rzeszowski "Sherlock Holmes".
Źródła:
Nowiny.-1983, nr 279, s.7
[Syg. 1 I Now/83]
Encyklopedia Rzeszowa.-Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Stanisław Szybisty "Stefan" (1914-1943) - działacz polityczny,
uczestnik ruchu oporu ze Stobiernej.
Źródła:
Toruńczyk Romana (red.), Góry Władysława (red.):
Kazetemowcy: zbiór szkiców i biograficznych wspomnień. Warszawa, 1963
[Syg. A-18199]
Dziennik Polski.- 1966, nr 89, s.4, portr. [Syg. 3 II Dzi/66]
Za Wolność i Lud.- 1973, nr 34, s.9,13, portr.; nr 35, s.12-13, portr.
[Syg. 3 I Za/73]
Nowiny.- 1980, nr 98, s.4, portr. [Syg. 1 I Now/80]

Witold Szymczyk (1932- ) - dziennikarz i publicysta, autor książek popularnonaukowych
o tematyce związanej z II wojną światową. Zastępca redaktora naczelnego "Nowin".
Działacz kulturalny i regionalny.
Źródła:
Widnokrąg.- 1965, nr 23, s.3; 1989, nr 50, s.2
[Syg. 1 II/I Wid/rok]
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984
[Syg. A-Inf.]

Józef Ślisz (1934-2001) - wicemarszałek senatu, wieloletni przywódca
NSZZ "Solidarność" RI, związany z Łąką.
Źródła:
Solidarność Rzeszowska. Jednodniówka.- 1989,lipiec, s.4
Nowiny.- 1999, nr 45, s.5, il.; nr 239, s.14, portr.; 2001, nr 38, s.2, portr.
[Syg. 1 I/II Now/rok]
Dziennik Polski.- 2001, nr 56, s.1 [Syg. 3 II Dzi/01]
Gazeta Wyborcza.- 2001,  nr56, s.2, portr.[1 II Gaz/01]
Super Nowości.- 1999, nr 276, s.13, il., portr.; 2001, nr 47, s.1-2, portr.; nr 50, s.1-2, il.
[Syg.1 II Sup/ rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr.czyt., R-5477]
zob. katalog bibliografii regionalnej

Stanisław Śliwa - malarz i rzeźbiarz ludowy z Godowej.
Źródła:
Nowiny.- 1978, nr 126, s.5, il.
[Syg. 1 I Now/78]
Waga i Miecz.- 2000, nr 6, s.10, il.
[Syg. 3 III Wag/ 2000]

Franciszek Ślusarczyk (1895-1963) - legionista, drukarz, nauczyciel, radny,
w latach 1944-49 prezydent miasta Rzeszowa, żołnierz AK.
Źródła:
Biuletyn Informacyjny Państwowego Archiwum w Rzeszowie .-1989, nr 3, s.42-43 [brak]
San.- 1990, nr 19, s.6 [Syg. 3 II San/90]
Super Nowości.- 2003, nr 244, s.2, portr.; 2005, nr47, s.8, il.[Syg. 1 II Sup/rok]
Nowiny.- 2005, nr 130, dod. Nowiny Rzeszowskie, s. III, portr. [Syg. 1 I Now/05]
Echo Rzeszowa.- 2005, nr 119, s.3, portr. [Syg. 1 II Echo/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Śmigurski (zm. w 1847) - biskup greckokatolicki w Przemyślu (1818-1847);
podniósł rangę diecezji; przywrócił działalność Seminarium Duchownego, wprowadził
szkołę śpiewu (diaków); wybitny organizator; podniósł poziom kształcenia duchownych;
tworzył szkoły parafialne.
Źródła:
Nowiny.- 2000, nr 235, s.6
[Syg. 1 II Now/2000]

Witold Świadek (1949-1990) - pilot doświadczalny z Rzeszowa,
samolotowy mistrz Polski i świata.
Źródła:
Nowiny.- 1978, nr 292, s.4-5, il.; 1984, nr 214, s.6,  portr.; 1990, nr 109, s.1-2, portr.
[Syg. 1 I Now/rok]
Profile.- 1978, nr 1, s.24-25, il.; 1985, nr 4, s.2021,  portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Prometej.- 1980, [nr 10], s.24, il. [Syg. 3 II pro/80]
Super Nowości.- 2003, nr 244, s.2,  portr.; 2004, nr 172, s.6, portr.
[Syg. 1 II Sup/rok]
Dzień Podkarpacia.- 2005, nr 130, s.13, il. [Syg.1 II Dzi/05]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Czesław Świątoniowski (1931-1995) - działacz kulturalny i społeczny, dyrektor WDK
w Rzeszowie, działacz Towarzystwa łączności z Polonią Zagraniczną.
Źródła:
Widnokrąg.- 1969,  nr 19, s.1-2; 1986, nr 25, s.3 [Syg. 1 II/I Wid/rok]
Profile.- 1977, nr 7, s.16, portr. [Syg. 2 II Pro/77]
Nowiny.- 1978, nr 167, s.5 [Syg. 1 I Now/78]
Echo Rzeszowa.- 1999, nr 39, s.4, il.; 2005, nr 109, s.5, portr.
[Syg. 1 II Echo/rok]

Franciszek Świder (1903- ) - rzeźbiarz amator z Rzeszowa,
pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Źródła:
Widnokrąg.- 1961, nr 2, s.2; 1972, nr 35, s.3, portr.
[Syg. 1 II Wid/rok]
Słowo Powszechne.- 1966, nr 202, s.5, il. [3 I Sło/66]
Profile.- 1968, nr 4, s.100-102, portr. [2 II Pro/68]

Franciszek Świder (1909-1969) - nauczyciel i działacz społeczny z Rzeszowa.
Długoletni dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
Źródła:
Profile.- 1970, nr 2, s.27-28, portr.
[Syg.2 II Pro/70]
Prace Humanistyczne RTPN.- 1975, nr 5, s.240-243

Krystyna Świerczewska (1934-2006) - dziennikarka, publicystka, recenzentka teatralna.
Związana od lat 50. z "Nowinami" i "Widnokręgiem".
Źródła:
Widnokrąg.- 1967, nr 44, s.3, portr.
[Syg.1 II Wid/67]
Nowiny.- 2006, nr 166, s.6, portr.; nr 170, s.7, il.
[Syg. 1 II Now/06]
Gazeta Wyborcza.- 2006, nr 201, dod. Gaz. Wyb. Rzeszów, s.2
[Syg. 1 II Gaz/06]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Piotr Świetlik (1895-1966) - nauczyciel, działacz ruchu ludowego,
pierwszy po wojnie prezes WZ SL, później PSL w Rzeszowie,
poseł na sejm. Zmarł w Łańcucie.
Źródła:
Wieści.- 1967, nr 1, s.7, portr.; nr 2, s.4 [Syg. 3 I  Wie/67]
Zielony Sztandar.- 1967, nr 8, s.4 [Syg. 3 I Zie/67]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-Inf., A-67573]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Świtka (1936- ) - prawnik, psycholog, poseł RP, wykładowca na UMCS w Rzeszowie.
Źródła:
Nowiny.- 1991, nr 208, s.5, portr.
[Syg. 1 I Now/91]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

 

DO GÓRY

POWRÓT