A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z  Ż

 

Jan Tabiński (1834-1915) - malarz i autor licznych polichromii w ko¶ciołach rzeszowskich
(od 1880 r. tworzył w Rzeszowie). Urodzony w Rzeszowie, zwi±zki także z Łańcutem.
¬ródła:
Malarstwo Polski Południowo-Wschodniej: 1900-1980.Rzeszów, 1982
[Syg. EO-1959, R-4171]
Jarosińska Małgorzata: Cmentarz Pobiciński w Rzeszowie .- Rzeszów, 1992
[Syg. R-2583, R-2584, R-2585, R-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Stanisław Tabisz (1956- ) - ukończył PLSP w Jarosławiu i Wydział Malarstwa
ASP w Krakowie. Profesor ASP w Krakowie, Dziekan Wydziału Grafiki, na którym
prowadzi Pracownię Malarstwa. Od listopada 2002 r. Prezes Okręgu Krakowskiego
ZPAP. Uprawia malarstwo, rysunek, zajmuje się scenografi± i projektowaniem graficznym.
Publikuje artykuły, recenzje oraz eseje na temat sztuki współczesnej. Autor ponad 40
indywidualnych wystaw malarstwa i rysunku w Polsce i za granic±. W latach 1983-1988
występował w kabarecie "Piwnica pod Baranami". Jest inicjatorem i kuratorem nagrody
im. W. Wojtkiewicza przyznawanej przez Okręg Krakowski APAP za najlepsz± wystawę
prezentowan± w Krakowie.
¬ródła:
Fraza.- 2004, nr 3/4, s.348
[Syg. 2 III Fra/04]
Nowak Jacek (red.): Arty¶ci Polski Południowo-Wschodniej: 1950-2000.- Rzeszów, 1999
[Syg.R-Inf., R-4039, R-4311]

Aleksander Tarłowski (1813-1883) - główny kontroler dóbr ordynacji łańcuckiej.
Uczestnik powstania 1831 r. Pochowany na starym cmentarzu w Rzeszowie.
¬ródła:
Tablica nagrobna. Stary Cmenatarz w Rzeszowie.
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .
Rzeszów, 2002, s.154-155 [Syg. R-Inf.]

Leon Tartakowski - rzeĽbiarz amator z Rzeszowa.
¬ródła:
Nowiny.- 1987, nr 131, s.4, il.
[Syg. 1 I Now/87]

Józef Tejchma (1927- ) - działacz polityczny i społeczny, dyplomata PRL,
wicepremier i Minister Kultury i Sztuki, Minister O¶wiaty i Wychowania.
Urodzony w Markowej.
¬ródła:
Stanisz Tadeusz: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1984
[Syg. R-4064]
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984
[Syg. A-Inf.]
Tejchma Józef: Pożegnanie z władz±.- Warszawa, 1997 [Syg. A-76436]
Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 165, dod. Duży Format, nr 29, s.10-15
[Syg. 1 II Gaz/03]
Trybuna.- 2005, nr 85, s.11, portr. [Syg. 3 II Try/05]
Nowiny.- 1991, nr 86, s.5, portr. [Syg. 1 I Now/91]

Stanisław Telega - szczeciński literat i publicysta. Urodzony w Rzeszowie.
¬ródła:
Ożóg Jan Bolesław: Na mojej drodze: wspomnienia.
Kraków, 1971 [Syg. A-20129]

Zdzisław Teleszyński (?-1971) - chirurg, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Zamieszkały w Rzeszowie.
¬ródła:
Profile.- 1969, nr 1, s.28-33, portr.[Syg.2 II Pro/69]
Widnokr±g.- 1969, nr 12, s.3 [Syg. 1 II Wid/69]
Pamiętniki chirurgów.- Warszawa, 1974 [Syg. A-28196]
Prace Medyczne.-R.1 (1972) [brak]

Jan Tepper (1877-1962) - nauczyciel w pow. rzeszowskim i łańcuckim, działacz
ruchu ludowego i spółdzielczego. Urodzony w Rzeszowie, zmarł w Strażowie.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989 ,portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Paweł Tęcza - rzeszowski pedagog, matematyk, wykładowca.
¬ródła:
Nowiny.- 1988, nr 59, s.6, portr.
[Syg. 1 I Now/88]

Ferdynand Tkaczow (1902-1937) - działacz ludowy i robotniczy, redaktor, poseł na Sejm.
Urodzony w Boguchwale.
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1967, nr102, s.5 [Syg.1 I Now/67]
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989, portr.
[Syg. A-67573, A-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Tkaczow - działacz partyjny.
¬ródła:
Łossowski P.: Żołnierze minionych lat.- Warszawa, 1978
[Syg. A-50707]
Za Wolno¶ć i Lud.- 1972, nr 32, s.8, portr. [Syg. 3 I Za/72]
Nowiny Rzeszowskie.- 1967, nr 102, s.5 [Syg. 1 I Now/ 67]

Józef Tkaczow ( -1972) - pierwszy dyrektor kliniki MSW w Rzeszowie,
długoletni przewodnicz±cy ZW ZBOEiD. Działacz KPP, KZMP, PPR.
¬ródła:
Nowiny Rzeszowskie.- 1971, nr 200, s.4, portr.;1972, nr 336, s.2, portr.
[Syg. 1 I Now/rok]
Trybuna Ludu.- 1971, nr 256, s.5, portr. [3 I Try/71]
Nowiny.- 1984, nr 73, s.5, portr. [Syg. 1 I Now/84]

Stanisław Tkaczow (1913-1969) - działacz polityczny i społeczny, minister le¶nictwa,
pierwszy wojewoda rzeszowski (do lipca 1945 r.). Urodzony w Boguchwale.
¬ródła:
Dziennik Rzeszowski.-1945, nr 53, s.1[Syg.3 II Dzi/45]
Nowiny Rzeszowskie.- 1967, nr 102, s.2; 1969, nr 80, s.1
[Syg. 1 I  Now/rok]
Petrus Juliusz: Jak Rzeszów został siedzib± województwa.-Rzeszów, 1989, portr.
[Syg.R-2198, R-2199, R-Inf.]
Profile.- 1985, nr 1, s.20-21 [Syg. 2 II Pro/85]
Nowiny.- 1988, nr 285, s.4 [Syg. 1 I Now/88]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt.,R-5477]

Andrzej Toczek (1912- ) - działacz ruchu ludowego na Ziemiach Zachodnich.
Urodzony w Szklarach k. Rzeszowa.
¬ródła:
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa, 1989
[Syg. A-67573, A-Inf.]

Ignacy Tokarczuk (1918- ) - arcybiskup-senior archidiecezji przemyskiej;
w czerwcu 1942 r. otrzymał ¶więcenia kapłańskie; 4 grudnia 1965 r. papież Paweł VI
powołał go na biskupa ordynariusza diecezji przemyskiej; do 1990 r. toczył walkę
z władz± komunistyczn±, zyskuj±c miano" najbardziej niebezpiecznego" w¶ród biskupów;
jednym z głównych założeń Jego programu duszpasterskiego było zwiększenie liczby
parafii i ko¶ciołów w 1991 r. otrzymał od Jana Pawła II tytuł arcybiskupa, w 1993 r.
przeszedł na emeryturę; urodził się w Łubiankach Wyższych k. Zbaraża.
¬ródła:
Nowiny.- 1999, nr 238, s.14, portr.; 2000, nr 235, s.6
[Syg. 1 II Now/rok]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]
zob. katalog Czytelni Głównej, katalog bibliografii regionalnej

Ludmiła Tokarska (1929- ) - doktor bibliotekarstwa, kustosz i długoletni zastępca
dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Autorka licznych publikacji.
¬ródła:
Nowiny.- 1981, nr 135, s.8, portr.; 1984, nr 177,s.6
[Syg. 1 I Now/rok]

Bogumił Tokarz - artysta rzemie¶lnik z Łańcuta.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1971, nr 53, s.5, portr.
[Syg.1 II Wid/71]
Dziennik Polski.- 1972, nr 234, s.8, il.
[Syg. 3 II Dzi/72]

Zbigniew Tołoczyński (1939- ) - rzeszowski pedagog. Prekursor nauczania informatyki
w rzeszowskich szkołach.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1973, nr 43, s.2, portr.
[Syg. 1 I Wid/73]

Stanisław Tołpa (1901-1996) - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, botanik, ekolog
i torfoznawca, twórca preparatu antyrakowego. Urodzony w Rudzie Łańcuckiej.
¬ródła:
Kto jest kim w Polsce 1984: informator biograficzny. Warszawa, 1984
[Syg. A-Inf.]
Stanisz Tadeusz: Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rzeszów, 1989
[Syg. R-4064]
Nowiny.- 1999, nr 238, s.14
[Syg. 1 II Now/99]
Chrońmy Przyrodę.- 1998, nr 3, s.65-69
[Syg. 2 III Chro/98]

Jan Walenty Tomaka (1949- ) - hydrogeolog, wojewoda rzeszowski (od V 1993).
Urodzony i zamieszkały w Nowej Wsi.
¬ródła:
Nowiny.- 1993, nr 95, s.3, portr.
[Syg. 1 I Now/93]

Stanisław Tomasik (1910- ) - plastyk amator, urodzony w Trzebownisku,
zamieszkały w Rzeszowie
.
¬ródła:
Profile.- 1971, nr 8, s.54-55, il.
[Syg. 2 II Pro/71]

Barbara Tondos (1936- ) - poetka i historyk sztuki, zwi±zana z woj. rzeszowskim
miejscem zamieszkania i pracy. Publikacje m.in. w "Profilach".
¬ródła:
Kwartalnik Rzeszowski.- 1967, nr 5, s.108, portr.
[Syg. 2 III Kwa/67]
Profile.- 1977, nr 12, s.24, portr. [Syg. 2 II Pro/77]
Rzeszowski informator literacki.- Rzeszów, 1978 [brak]

Danuta Torriente - rzeszowska esperantystka.
¬ródła:
Nowiny.- 1982, nr 208, s.4-5
[Syg. 1 I Now/82]

Ricardo Torriente - rzeszowski esperantysta.
¬ródła:
Nowiny.- 1982, nr 208, s.4-5
[Syg. 1 I Now/82]

Ambroży Towarnicki (1836-1884) - lekarz, radny, burmistrz Rzeszowa,
kurator Fundacji Jana Warny Towarnickiego.
¬ródła:
Codello Aleksander: Samorz±d miasta Rzeszowa.- Lublin, 1967
[Syg. R-1441, R-1442, R-81]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]
Gazeta w Rzeszowie.- 1992, nr 54, s.2 [Syg.1 II Gaz/92 Głos Rzeszowa.- 1997, nr 5, s.19
[Syg. 2 III Gło/97]
Echo Rzeszowa.- 1997, nr 19, s.8 [Syg. 1 II Echo/97]
Nowiny.- 2002, nr 228, s.12 [Syg. 1 II Now/02]
Super Nowo¶ci.- 2003, nr 243, s.2, portr.; 2004, nr 175, s.6, il.
[Syg. 1 II Sup/03]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Jan Warny Towarnicki (1773-1865) - lekarz powiatowy, twórca fundacji,
dzięki której powstało w Rzeszowie Seminarium Nauczycielskie, II LO
oraz internat Szkoły Rolniczej w Miłocinie.
¬ródła:
Rocznik Województwa Rzeszowskiego.- 1964/1965, s.417419
[Syg. 1 III Roc/64/65]
Dybiec Julian: Mecenat naukowy i o¶wiatowy w Galicji 1860-1918.
Wrocław, 1981 [Syg. A-56969]
Szymczak-Hoff Jadwiga: Stary cmentarz w Rzeszowie. Rzeszów, 1989
[Syg. R-2198, R-2199]
Tablica nagrobna. Stary cmentarz w Rzeszowie.
Gazeta w Rzeszowie.- 1992, nr 54, s.2 [Syg. 1 II Gaz/ 92]
Helwin Wiktoria: Stary Cmentarz w Rzeszowie: 1792-1909 .
Rzeszów, 2002, s.174-175 [Syg. R-Inf.]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004
[Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Władysław Towarnicki - kontynuator fundacji Jana Towarnickiego, zwi±zany
ze szkolnictwem, inicjator budowy Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1887).
¬ródła:
Gazeta w Rzeszowie.- 1992, nr 54, s.2
[Syg. 1 II Gaz/ 92]

Zdzisław Trentowski (1915-1989) - reżyser i działacz amatorskiego ruchu teatralnego,
pracownik Międzyszkolnego O¶rodka Prac Pozalekcyjnych w Rzeszowie i działacz oddziału
Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1965, nr 23, s.3; 1987, nr 28, s.2; 1989, nr 10, s.1, portr.
[Syg. 1 II/I Wid/rok]
Profile.-
1989, nr 4, s.21
[Syg. 2 II Pro/89]

Zdzisław Truskolaski (1899-1949) - kro¶nieński malarz ekspresjonista,
zwi±zany ze ¶rodowiskiem artystycznym Rzeszowa.
¬ródła:
Profile.- 1978, nr 12, s.22-23
[Syg. 2 II Pro/78]

Maria Trybulska (192?- ) - działaczka Ligi Kobiet w Rzeszowie i województwie.
¬ródła:
Zielony Sztandar.- 1969,  nr 42, s.8, portr.
[Syg. 3 I Zie/69]
Profile.- 1970, nr 3, s.12, portr.
[Syg. 2 II Pro/70]

Władysław Tryczyński (1864-1935) - ksi±dz, działacz spółdzielczy i wolno¶ciowy z Markowej.
¬ródła:
Półćwiartek Józef (red.): Z dziejów wsi Markowa.- Rzeszów, 1993
[Syg. R-2740, R-2741, R-2742]

Jan Tulik (1951- ) - kro¶nieński poeta, członek rzeszowskiego Oddziału ZLP.
¬ródła:
Profile.- 1981, nr 7, s.19, portr.; 1983, nr 4, s.26, portr.
[Syg. 2 II Pro/rok]
Radar.- 1986, nr 17, s.14-15, portr. [brak]
Krempf Zbigniew (red.): Nasi pisarze.- Rzeszów, 1987
[Syg. R-2098, R-2099, R-2100, R-Inf.]
Widnokr±g.- 1988, nr 3, s.1-2 [Syg. 1 I Wid/88]
zob. regionalna kartoteka bibliograficzna

Roman Turek (1899-1982) - łańcucki pisarz, członek rzeszowskiego Oddziału ZLP.
Urodzony w Woli Dalszej.
¬ródła:
Nowiny 1976 nr 174 s.4, il.; 1997 nr 40 s.7, il.; 1998 nr 26 s.12, il.; 1999 nr 238,portr.
[Syg.1 I/II Now/rok]
Życie Literackie 1982 nr 12 s.10-12, il. [Syg.3 I Życ/ 82]
Widnokr±g.- 1973, nr 5, s.3, portr.; 1983, nr 36, s.2 [Syg. 1 I Wid/rok]
Wiadomo¶ci Małopolskie.- 1997, nr 5, s.38-39, il. [Syg. 2 III Wia/97]
Dziennik Polski.- 1998, nr 31, s.15, il.; 2000, nr 54, s.16, il. [Syg. 3 II Dzi/rok]
Szkutnik Janusz (red.), ¦wieboda Józef (red.): Almanach podkarpacki: 2000.- Rzeszów, 1999
[Syg. R-Inf., R-4000]

Iwan Turkienicz - radziecki żołnierz poległy w walce o wyzwolenie woj. rzeszowskiego,
były patron jednej z rzeszowskich ulic (do 1990 r.).
¬ródła:
Nowiny Tygodnia.-1955, nr 30, s.2, il.[Syg.1 I Now/55 ]
Nodzin S.(red.): Braterstwo. Wspomnienia i relacje z walk przeciwko hitlerowskiemu najeĽdĽcy.
Warszawa, 1960
Nowiny Rzeszowskie.- 1974, nr 220, s.3; 1975, nr 21, s.4, portr.
[Syg. 1 I Now/rok]

Elwira Turska-Brodowicz (1928- ) - aktorka i reżyser teatralny.
W Teatrze im. W. Siemaszkowej od 1961 r.
¬ródła:
Nowiny.- 1978, nr 264, s.4, il.; 1981, nr 42, s.5 [Syg 1 I Now/rok]
Profile.-
1978, nr 12, s.33, il.; 1981, nr 3, s.25-26, portr. [Syg. 2 II Pro/rok]
Trybuna Ludu.- 1981, nr 23, s.4 [Syg. 3 I Try/81]

Antoni Tyczyński (1856-1925) - ksi±dz, organizator spółdzielczo¶ci wiejskiej, działacz społeczny.
Urodzony w Krzemienicy k. Łańcuta. Gimnazjum w Rzeszowie, Seminarium Duchowne w Przemy¶lu.
Proboszcz w Albigowej Zmarł w Leżajsku, gdzie został pochowany.
¬ródła:
Dziennik Polski.- 1982, nr 89, s.8; 2000, nr 209, dod. Dz.Pol. Podkarp. s. VI, il.
[Syg. 3 II Dzi/rok]
Berder Ryszard (red.): Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce.T.3.
Lublin, 1995 [Syg. A-Inf./t.3]
Encyklopedia Rzeszowa.- Rzeszów, 2004 [Syg. R-Inf., R-Podr. czyt., R-5477]

Wincenty Tyszkiewicz (1795-1858) - syn Jerzego i Łucji z Lubomirskich.
Kolbuszowski uczestnik powstania listopadowego, poseł na sejm. Po 1832 r.
organizował w Kolbuszowej spiski patriotyczne.
¬ródła:
Profile.- 1981, nr 9, s.13-14, portr.[Syg.2 II Pro/81]
Skowroński Maciej: Od konstytucji po współczesno¶ć: słynni Kolbuszowianie na przestrzeni 200 lat:
[komentarz do wystawy].- Kolbuszowa, 1991 [DŻS]

Zdzisław Tyszkiewicz (1838-1894) - hrabia, syn Jerzego (brata Wincentego),
zasłużony dla Kolbuszowej i powiatu (przewodnicz±cy rady powiatowej, marszałek
powiatu kolbuszowskiego), poseł na Sejm.
¬ródła:
Skowroński Maciej: Od konstytucji po współczesno¶ć: słynni Kolbuszowianie na przestrzeni 200 lat:
[komentarz do wystawy].- Kolbuszowa, 1991 [DŻS]

Łucja Franciszka Tyszkiewiczowa z Lubomirskich (1770-1811) - zwi±zki rodzinne i maj±tkowe
z Kolbuszow± i Weryni±. Matka Wincentego - uczestnika powstania listopadowego.
¬ródła:
Widnokr±g.- 1969, nr 31, s.5 [Syg. 1 II Wid/69]
Profile.- 1981, nr 9, s.13-14, portr.[Syg.2 II Pro/81]
Przegl±d Tygodniowy.- 2000, nr 26, s.27,il. [Syg.3 I Prze/2000]

 

DO GÓRY

POWRÓT